Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yandal Programı

 

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları Yan Dal Yönergesinde belirtilmiştir.

 

Yan Dal Müfredatı

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS

BİL 113

Bilgisayar Programlama I

4

8.00

BİL 133

Kombinatorik

3

6.00

BİL 211

Bilgisayar Programlama II

4

8.00

BİL 212

Veri Yapıları

4

8.00

BİL 265

Mantık Devresi Tasarımı ve Uygulamaları

4

8.00

BİL 361

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

3

6.00

BİL 481

Yazılım Mühendisliği

3

6.00

BİL 372

Veritabanı Sistemleri

4

8.00

 

  • Anadalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olan öğrenciler BİL 265 dersi almayacak, BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları dersi alacaklardır.
  • Daha önce BİL 141 dersini almış öğrencilerin yan dal transkriptlerine BİL 113 dersi M harf notu ile işlenecektir.

 

Çift Anadal Programı

 

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları Çift Anadal Yönergesinde belirtilmiştir.

 

Bölüm Başvuru Özel Koşulu:

  • BİL 141 Bilgisayar Programlama I dersini daha önce alıp en az BB harf notu ile başarılı olmuş olması.
  • Yapay Zeka Mühendisliği öğrencileri için BİL 113 Bilgisayar Programlama I dersini daha önce alıp en az BB harf notu ile başarılı olmuş olması.

 

Çift Anadal Müfredatı

Öğrenciler tüm Bilgisayar Mühendisliği müfredatından sorumludurlar.

 

Ders Muafiyetleri

Ana Dalda Alınan Ders

Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadalda Karşılığı Olan Ders

Harf Notu

BİL 141 Bilgisayar Programlama I

BİL 113 Bilgisayar Programlama I

M

ELE 273 Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık Teorisi

BİL 345 Olasılık Teorisi

M

ELE 264 Sayısal Sistem Tasarımı ve Uygulamaları

BİL 265 Mantık Devresi Tasarımı ve Uygulamaları

Anadal Harf Notu

İKT 213 Mikroekonomi Teori I

İKT 105 Ekonomiye Giriş

M

 

  • Öğrencinin anadalında aldığı yukarıda belirtilen dersler öğrencinin intibakında belirtilir. Daha sonra alması durumunda başarılı olunduktan sonra alındıktan sonra notu belli olunca bölüme dilekçe verilerek saydırılabilir.
  • Anadal ve çift anadal programında ortak zorunlu dersler (AİT,TÜR İNG, UGİ, İYD, FİZ, MAT gibi) çift anadal programına başlanılan dönem başında ya da dersler alındıktan sonra notu belli olunca bölüme dilekçe verilerek saydırılabilir.
  • Programa başlanılan döneme kadar anadalda alınmış dersler çift anadal programına kayıt olunan dönemde çift anadal seçmeli derslerine saydırılır. Programa başladıktan sonra saydırılmak istenen seçmeli ders anadalda alındığı dönem ekle-sil tarihine kadar bölüme dilekçe verilmesi halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile notu belli olmadan saydırılır.