Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yandal Programı

Zorunlu Dersler Kuramsal Uyg Kredi AKTS Türü Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak Mı?
BİL 113 Bilgisayar Programlama I  3 2 4 8.00 Zorunlu BİL 141 dersini alıp başarılı olmuş tüm bölümlerden öğrenciler muaf tutulacaktır.
BİL 211 Bilgisayar Programlama II 3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı 3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 212 Veri Yapıları 3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 214 Sistem Programlama 3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 481 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 372 Veritabanı Sistemleri 3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
Tüm öğrenciler aşağıda belirtilen anadal zorunlu derslerden 1 (Bir) Adet yan dal programında seçmeli ders olarak alacaktır.
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3 0 3 6.00 Zorunlu  
BİL 461 İşletim Sistemleri 3 0 3 6.00 Zorunlu  
BİL 331 Algoritma Analizi 3 0 3 6.00 Zorunlu  
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu 3 0 3 6.00 Zorunlu  
BİL 395 Programlama Dilleri 3 0 3 6.00 Zorunlu  
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata 3 0 3 6.00 Zorunlu  

7 Zorunlu+1 Seçmeli

[1] BİL 131 ya da BİL 141 dersini alanlar BİL 113 dersinden muaf tutulur.

[2] ELE 263 dersini alanlar bu dersten muaf tutulur.

[3] ELE 263L dersini alanlar bu derste muaf tutulur.

Çift Anadal Programı

Öğrenciler Aşağıda Belirtilen Derslerin Tümünü Alacaklardır. Kuramsal Uyg Kredi AKTS Türü Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak Mı?
BİL 113 Bilgisayar Programlama I 3 2 4 8.00 Zorunlu BİL 141 dersini alıp başarılı olmuş tüm bölümlerden öğrenciler muaf tutulacaktır.
BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş  2 0 2 4.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 211 Bilgisayar Programlama II  3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 212 Veri Yapıları  3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 214 Sistem Programlama  3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 264 Mantıksal Devre Tasarımı (Elektrik Elektronik Müh. Öğrencileri muaftır.) 3 0 3 6.00 Zorunlu ELE bölümü öğrencileri dışında tüm bölümlerden öğrenciler alacaktır. 
BİL 264L Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı (Elektrik Elektronik Müh. Öğrencileri muaftır.) 0 2 1 2.00 Zorunlu ELE bölümü öğrencileri dışında tüm bölümlerden öğrenciler alacaktır.
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 331 Algoritma Analizi  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 372 Veritabanı Sistemleri  3 2 4 8.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 395 Programlama Dilleri  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 481 Yazılım Mühendisliği  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 461 İşletim Sistemleri    3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları  3 0 3 6.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 495 Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları  1 0 1 2.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL 496 Bitirme Projesi  1 4 4 7.00 Zorunlu Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL kodlu Seçmeli Teknik ders  3 0 3 6.00 Seçmeli Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL kodlu Seçmeli Teknik ders   3 0 3 6.00 Seçmeli Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL kodlu Seçmeli Teknik ders  3 0 3 6.00 Seçmeli Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.
BİL kodlu Seçmeli Teknik ders  3 0 3 6.00 Seçmeli Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

19 Zorunlu+4 BİL kodlu Seçmeli Ders