Bilgisayar Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

(2017-2018 Güz Dönemi ve Sonrası Girişliler)

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez savunmasını yapamayanlar için en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez. Tezli yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • BİL 531 - Algoritma Analizi (3 kredi)
 • Yapay Zeka alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Teori alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Ağları alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Veri Bilimleri alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Seçmeli 2 ders (6 kredi)
 • BİL 597 Seminer (Kredisiz)
 • BİL 599 Tez Çalışması (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)
 • Bir alandan alınan ikinci ve daha sonraki dersler, seçmeli ders statüsündedir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlamayan öğrencilere en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez. Tezsiz yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • BİL 531 - Algoritma Analizi (3 kredi)
 • Yapay Zeka alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Teori alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Ağları alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Veri Bilimleri alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Seçmeli 5 ders (18 kredi)
 • BİL 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)
 • Bir alandan alınan ikinci ve daha sonraki dersler, seçmeli ders statüsündedir.

Yapay Zeka Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 541 Yapay Us 3 Kredi
BİL 542 Yapay Sinir Ağları 3 Kredi
BİL 564 Örüntü Tanıma 3 Kredi
BİL 570 Yapay Öğrenme 3 Kredi
BİL 574 Finansta Yapay Zeka Uygulamaları 3 Kredi

Teori Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 504 Algoritmik Oyun Kuramı 3 Kredi
BİL 514 Hesaplama Kuramı 3 Kredi
BİL 589 Çizge Kuramı 3 Kredi
BİL 536 Yakınsama Algoritmaları 3 Kredi
BİL 537 Rasgeleleştirilmiş Algoritmalar   3 Kredi
BİL 535 Hesaplamalı Geometri  3 Kredi

Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Ağları Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 520 Siber Güvenliğe Giriş 3 Kredi
BİL 548 İnternet Güvenlik Protokolleri  3 Kredi
BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği 3 Kredi
BİL 525 Ağ Adli Analizi            3 Kredi
BİL 527 Ağ Savunma Sistemleri 3 Kredi

Veri Bilimleri Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 501 Dağıtık Veri İşleme ve Analizi 3 Kredi
BİL 546 Semantik Web  3 Kredi
BİL 564 Örüntü Tanıma  3 Kredi
BİL 573 Veri Madenciliği            3 Kredi
BİL 595 Biyoenformatik            3 Kredi

 

Seçmeli Dersler

Diğer tüm BİL 500 ve 600 kodlu dersler

Bölüm başkanlığı onayı ile alınabilecek BİL 400 kodlu seçmeli dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi
END 501 İleri Doğrusal Programlama      3 Kredi
END 502 Tam Sayılı Programlama 3 Kredi
END 503 Doğrusal Olmayan Programlama 3 Kredi
END 506 Stokastik Programlama 3 Kredi
END 550 Bulanık Küme ve Mantık Teorisi 3 Kredi
END 561 İleri İstatistiksel Yöntemler 3 Kredi
END 562 Zaman Serisi Analizleri ve Tahmin 3 Kredi
END 570 Stokastik Süreçler 3 Kredi
END 571 Kuyruk Sistemleri 3 Kredi
END 572 Markov ve Yenileme Süreçleri 3 Kredi
ELE 501 Doğrusal Sistemler      3 Kredi
ELE 504 Dijital Kontrol Sistemleri 3 Kredi
ELE 571 Sayısal Sinyal İşleme   3 Kredi
ELE 562 Uydu Haberleşme Sistemleri 3 Kredi
ELE 564 Sayısal Haberleşme     3 Kredi
ELE 565 Bilgi Kuramı     3 Kredi
ELE 524 CMOS VLSI Tasarımı    3 Kredi
MAK 552 Biyomekaniğe Giriş     3 Kredi
İKT 511 Mikroekonomi 1 3 Kredi
MAT 533 Reel Analiz 1   3 Kredi
MAT 534 Reel Analiz 2   3 Kredi
END 504 Şebeke Modelleri ve Optimizasyon 3 Kredi
ELE 569 İletişim Ağı Eniyilemesi 3 Kredi

 

 

 

 

(2017-2018 Güz Dönemi Öncesi Girişliler)

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 2 yarıyıl ek süre verilir. Tezli yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • Bilgisayar Bilimleri Teori alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Yazılım alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Sistem alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Seçmeli 4 ders (12 kredi)
 • BİL 597 Seminer (Kredisiz)
 • BİL 599 Tez Çalışması (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlayan öğrencilere en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez.Tezsiz yüksek lisans programı şu şekildedir:

 • Bilgisayar Bilimleri Teori alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Yazılım alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Sistem alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
 • Seçmeli 7 ders (21 kredi)
 • BİL 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Yazılım Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 501  Dağıtık Veri 3 Kredi
BİL 508 Web Tasarımı Ve Geliştirimi 3 Kredi
BİL 511 Nesnesel Tasarım Ve Programlama 3 Kredi
Java dili ve nesnesel programlama kavramları. UML ile nesnesel program tasarımı. Kural dışı durumlar (exceptions), alt-programlama, giriş/çıkış, kütükler ve akıntılar (streams). İş parçacıkları (threads), ve çöp toplama (garbage collection), ağlar, soketler, ve paketler. Java API paketleri. Applet’ler. AWT, JFC swing. Veritabanı bağlanabilirliği. Web programlama. Servlet’ler. HTTP Servlet temelleri. Servlet’lerin yaşam döngüsü. Servlet istemcileri olarak Applet’ler ve DHTML. Oturum yönetimi. JSP’ye giriş.Object-Oriented Desing and Patterns, Cay Horstmann, Wiley, 2004
BİL 513 İnternet Programlama 3 Kredi
İnternet programlama ortamları. HTML ve DHTML ile sayfa Tasarımı. Javascript. Web Sunucular. CGI, SSI, SSL, Cookiler ve XML. Yinelemeli İnternet uygulamaları geliştirme. Gelişmekte olan web programlama modelleri. Web servisleri ve Ajax. Dinamik web sayfaları geliştirmek. PHP dili.Internet & World Wide Web How to Program, 2/e, H.M. Deitel
BİL 515 Java Ve C# İle İleri Düzey Nesnesel Programlama 3 Kredi
Java ve C# dilleri ile nesnesel programlama kavramları. UML ile nesnesel program tasarımı. Kural dışı durumlar (exceptions), alt-programlama, giriş/çıkış, kütükler ve akıntılar (streams). İş parçacıkları (threads), ve çöp toplama (garbage collection), ağlar, soketler, ve paketler. Java API paketleri. Applet’ler. AWT, JFC swing. Veritabanı bağlanabilirliği. Web programlama. Servlet’ler. HTTP Servlet temelleri. Servlet’lerin yaşam döngüsü. Servlet istemcileri olarak Applet’ler ve DHTML. Oturum yönetimi. JSP’ye giriş.
BİL 519 Web Servisleri 3 Kredi
BİL 546 Semantik Web 3 Kredi
BİL 554 İnternet'te Uygulama Geliştirme 3 Kredi
BİL 582 Yazılım Mühendisliği 3 Kredi
Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı. Case teknolojilerinin karşılaştırması.
BİL 584 Yazılım Proje Yönetimi 3 Kredi
BİL 588 Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular 3 Kredi

Sistem Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 533 Paralel Hesaplama 3 Kredi
BİL 548 İnternet Güvenlik Protokolleri 3 Kredi
BİL 551 Veri İletişimi Ve Bilgisayar Ağları 3 Kredi
BİL 552 İnternet Mimarisi 3 Kredi
Adresleme, Protokoller, Sunucular, PPP, Erişim Yöntemleri, İnternet Omurgası, VPN, Mobile IP, VoIP, İnternet Ağ YönetimiComputer Networks, A.S. Tanenbaum, Prentice Hall International, 3rd Ed., 1996, ISBN: 0-13-349945-6
BİL 553 İnternet Ve Veri Güvenliği 3 Kredi
Şifreleme Teknikleri ve Algoritmaları, Açık- anahtarlamalı şifreleme, Sayısal İmza, Ağ Güvenliği, Virusler, Ateş Duvarları, İnternet veri Güvenliği teknikleri.1. Defending Your Digital Assets Against Hackers, Crackers, Spies and Thieves. R.Nichols, D. Ryan, and J. Ryan. McGraw-Hill, 2000.
BİL 557 Kablosuz Ağlar 3 Kredi
Kablosuz iletişim temelleri, modülasyon, çoklu erişim metotları, kablosuz LAN, IEEE 802.11, Bluetooth, kablosuz ağ tabakası, tasarsız (ad hoc) ağlar, kablosuz ağların güvenliği.
BİL 562 Mikroişlemciler 3 Kredi
BİL 565 Bilgisayar Mimarisi 3 Kredi
Boru hattı tekniği. Boru hattı tekniğinin mikroişlemcilere uyarlanması: komut hattı. Veri yönlendirme, devingen zamanlama, yazmaçların yeniden adlandırılması, tahmine dayalı yürütüm. Yazılımla zamanlama: yazımlım boru hatları, döngülerin açılması. Sırasız işlem yapan işlemcilerde kesmelerin desteklenmesi. Atlama komutlarının sonuçlarının tahmininde kullanılan çağdaş yöntemler. Çok yollu (bir çevirimde birden fazla komut işleyen) işlemcilerin özellikleri ve tasarım sorunları. Bellek dizgeleri: DRAM, önbellek, sanal bellek, TLB, İz belleği. Çok Uzun Komut Sözcüklü (ÇUKS – VLIW) mimariler ve EPIC. Çoklu kullanım (simultaneous multithreading) ve çok çekirdekli işlemciler. Örnek işlemciler: Pentium 3, Pentium 4, Alpha 264, Itanium.Computer Architecture: a Quantitative Approach, John L. Hennessy ve David A.Patterson, Third Edition, Morgan Kaufman, 2002.
BİL 566 İleri Bilgisayar Mimarisi 3 Kredi
BİL 569 Gömülü Sistemler 3 Kredi

Teori Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 510 Bilgi Kuramı 3 Kredi
BİL 512 Programlama Dilleri Teorisi 3 Kredi
Programlama dillerinin tarihçesi. Fonksiyonlar, özyineleme ve listeler. Temel kuramsal kavramlar. Alt-programlar, veri tipleri, bellek organizasyonu, ve denetim. Birimsellik, ve nesnesel programlama kavramları. Koşutzamanlılık ve mantıkal programlama.Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming , Peter Van Roy and Seif Haridi,MIT Press, ISBN 0-262-22069-5, March 2004
BİL 514 Hesaplama Kuramı 3 Kredi
Turing makineleri. Church-Turing tezi. Karar verilebilen ve verilemeyen problemler. İndirgeme. Özyineleme teoremi. Zaman/alan karmaşıklıkları ve sınıfları. NP-C ve ispatlama yöntemleri.1. Elements of the Theory of Computation (2nd Edition) by Harry R. Lewis and Christos H. Papadimitriou, Prentice-Hall, 1997.
BİL 516 Biçimsel Diller Ve Otomata 3 Kredi
Sonlu otomata: Deterministik sonlu otomata; Deterministik olmayan sonlu otomata.Düzenli ifadeler; Sonlu otomata algoritmaları. Bağlam-duyarsız diller. Ayrıştırma, Pushdown otomata. Diller ve otomata. Bağlam-duyarlı diller. Chomsky normal formu. Turing makineleri. Karar verilemeyen problemler.Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, J.E. Hopcroft, R. Motwani, and J.D. Ullman, 2nd. Ed., ISBN: 0-201-44124-1,Addison-Wesley
BİL 517 Derleyiciler 3 Kredi
Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Tek-geçişli ve çift-geçişli dil çeviriciler. Lexical analiz. Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri.Özyinelemeli iniş yöntemi. Aşağıdan-yukarıya ayrıştırma. Kaydırma azaltma tekniği. Operatör öncelik grameri. LR(0) ve SLR(1) gramerleri. Sözdizimsel çeviri. Hata işleme ve hatadan kurtarma. Bellek ayırımı. Statik ve dinamik ayırımlar. Kod üretme. Derleyicilerde optimizasyon yöntemleri. Tarayıcı ve ayırıcı üreticiler.
BİL 531 Algoritma Tasarımı Ve Analizi 3 Kredi
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch & Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 535  Hesaplamalı Geometri  3 Kredi

Seçmeli Dersler

Anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer anabilim dallarından da en çok 2 ders alınabilir. Birden fazla alınan alan dersleri, seçmeli ders olarak sayılabilir.

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 532 Sayısal Yöntemler 3 Kredi
BİL 541 Yapay Us 3 Kredi
BİL 542 Yapay Sinir Ağları 3 Kredi
BİL 543 Uzman Sistemler 3 Kredi
BİL 544 Akıllı Sistemler 3 Kredi
BİL 545 Çok Etmenli Sistemler 3 Kredi
BİL 547 Akıllı Şebekelerin Haberleşme Altyapısı 3 Kredi
BİL 549 Öznitelik Çıkarımı 3 Kredi
BİL 550 Voip Ve Iptv 3 Kredi
BİL 555 Çoklu Ortam Sistemleri 3 Kredi
BİL 556 Telekom Sistemleri 3 Kredi
Temel kavramlar, modülasyon, gürültü, sayısal iletim- örnekleme. PCM, E1/E3 uygulamaları, PDH, SDH ağları, anahtarlama sistemleri, ISDN, protokoller ve standartlar, genişbant ISDN ve ATM, telsiz haberleşmesi.Telecommunications Systems and Technology, M. Khader, W.E. Barnes Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-660705-5
BİL 558 Gezgin Tasarsız Ağlar 3 Kredi
BİL 559 Kablosuz Algılayıcı Ağları 3 Kredi
BİL 560 Sayısal Sistem Tasarımı 3 Kredi
BİL 561 Görüntü İşleme Ve Tanıma 3 Kredi
BİL 563 Sayısal Sinyal İşleme 3 Kredi
BİL 564 Örüntü Tanıma 3 Kredi
BİL 567 Biyometrik Tanıma 3 Kredi
BİL 568 İzinsiz Giriş Sezinleme Sistemleri 3 Kredi
BİL 572 Web Veritabanı Tasarımı 3 Kredi
BİL 573 Veri Madenciliği 3 Kredi
BİL 576 Bilgi Erişim Sistemleri  3 Kredi
Bilgi Erişim Sistemlerine Giriş: İlgililik Kavramı. Vektör Uzay Modeli ve Sıralama Fonksiyonları. Dokümanların Arama İşlemlerinde Gösterimi. İndeksleme. Arama Sonuçlarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi. Arama İşlemlerini Hızlandırma. İlgililik Geribeslemesi Yöntemi. Dil Modelleri. Sıralamak için Öğrenme Modelleri. Metin Sınıflandırma. Bilgi Erişim Sistemlerinde Derin Öğrenme. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Sosyal Medya. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Bilgi Doğrulama & Olay Tespiti.
BİL 577 Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Devre Tasarımına Giriş 3 Kredi
BİL 578 Bilişim Sistemlerinde İleri Konular 3 Kredi
BİL 579 Karar Destek Sistemleri 3 Kredi
BİL 583 Nesnesel Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 Kredi
BİL 585 Yazılım Doğrulama Ve Geçerleme 3 Kredi
BİL 586 Robotiğe Giriş 3 Kredi
BİL 590 Hatalar Karşı Dayanıklı Sistem Tasarımı 3 Kredi
BİL 595 Biyoenformatik 3 Kredi
BİL 596 Kablosuz İletişim Ağlarında İleri Konular 3 Kredi

Diğer bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler (en fazla 1 ders alınabilir)

Ders Kodu Ders Adı Kredi
END 419 Zaman Serileri Ve Tahmin 3 Kredi
END 423 Karar Analizi 3 Kredi
END 428 Çizelgeleme 3 Kredi
END 501 İleri Doğrusal Programlama 3 Kredi
END 550 Bulanık Küme Ve Mantık Teorisi 3 Kredi
END 570 Stokastik Süreçler 3 Kredi
ELE 474 Sayısal Sinyal İşleme 3 Kredi
ELE 501 Doğrusal Sistemler 3 Kredi
ELE 561 Kablosuz Haberleşme 3 Kredi
ELE 572 Enformasyon Teorisi 3 Kredi
ELE 541 Biyomedikal Mühendisliği 3 Kredi
MAK 501 Mühendislik Matematiği 3 Kredi
MAK 473 İnsansız Hava Aracı Tasarımı 3 Kredi
İŞL 581 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 Kredi
MAK 552 Biyomekaniğe Giriş 3 Kredi
Doktora

Kredi Koşulları

Program;

- Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders,

- FBE 600: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi (Kredisiz-Zorunlu),  

- BİL 697: Seminer dersi (Kredisiz), 

- Sözlü ve yazılı yeterlilik sınavı,

- Bir tez önerisi sunumu,

- BİL 699: Doktora Tezi Çalışması dersi, ve

- Doktora tezinden oluşmaktadır.

Lisans üstü dersler, 3 temel alan ve seçmeli ders gruplarından oluşur. Öğrenciler her alandan birer ders ve seçmeli grubundan 4 ders almalıdır. Öğrencilerin yüksek lisans döneminde aldıkları dersler alan dersleri şartını sağlıyorsa, bunların yerine, istedikleri gruptan başka dersler alabilirler. Temel alanlar ve altındaki dersler aşağıda yer almaktadır.

Doktora Yeterlilik Sınavı Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

Yazılım alan dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 511 Nesnesel Tasarım ve Programlama 3 Kredi
Java dili ve nesnesel programlama kavramları. Nesnesel tasarım süreçleri. Sınıf tasarımı. Arayüz türü ve polimorfizm. Örüntüler ve grafik arayüz (GUI) programlama. Kalıt ve soyut sınıflar. Java Object modeli ve çerçeveler. Thread programlama. Diğer tasarım örüntüleri.
BİL 513 İnternet Programlama 3 Kredi
İnternet programlama ortamları. HTML ve DHTML ile sayfa Tasarımı. Javascript. Web Sunucular. CGI, SSI, SSL, Cookiler ve XML. Yinelemeli İnternet uygulamaları geliştirme. Gelişmekte olan web programlama modelleri. Web servisleri ve Ajax. Dinamik web sayfaları geliştirmek. PHP dili.
BİL 515 Java ve C# ile İleri Düzey Nesnesel Programlama 3 Kredi
Java ve C# dilleri ile nesnesel programlama kavramları. UML ile nesnesel program tasarımı. Kural dışı durumlar (exceptions), alt-programlama, giriş/çıkış, kütükler ve akıntılar (streams). İş parçacıkları (threads), ve çöp toplama (garbage collection), ağlar, soketler, ve paketler. Java API paketleri. Applet’ler. AWT, JFC swing. Veritabanı bağlanabilirliği. Web programlama. Servlet’ler. HTTP Servlet temelleri. Servlet’lerin yaşam döngüsü. Servlet istemcileri olarak Applet’ler ve DHTML. Oturum yönetimi. JSP’ye giriş.
BİL 582 Yazılım Mühendisliği 3 Kredi
Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı. Case teknolojilerinin karşılaştırması.
BİL 584 Yazılım Proje Yönetimi 3 Kredi
Proje Yönetimine genel bir bakış. Planlama süreci. Kestirim ve bütçeleme süreçleri. Zamanlama süreci. Risk ve değişim yönetimi. Gelişim yönetimi. Proje denetimi. Sistem deneme süreci. Proje başarım ölçütleri. Sistem alan dersleri
BİL 508 Web Tasarımı ve Geliştirimi 3 Kredi
Web sitesi planlamak. Görüntüleme ve dolaşma tasarımı. Tasarımı geliştirme. Metin, sayı, ve görüntülerim toplanması ve hazırlanması. Çokluortam elemanlarının, formların ve veritabanlarının hazırlanması. Araç yazılım seçilmesi. Dosyaların organizasyonu. Şablon yaratmak. Sayfaların toplanması. Sitenin denenmesi ve ağa eklenmesi.
BİL 519 Web Servisleri 3 Kredi
Web servisleri teknolojisi ve standartlar, XML, SOAP, WSDL, UDDI, BPEL. Web servisleri kullanarak dağıtık sistemler kurmak. Web servisleri ile web uygulamaları geliştirmek, iş akışları modellemek.
BİL 546 Semantik Web 3 Kredi
Gelecek nesil web, web üzerindeki verilerin anlamlandırılması, daha akıllı ve etkin bir şekilde web bilgilerinin yönetimi, kullanımı, ve uygulamaların desteklenmesi. Metadata standartları, XML, RDF, DAML ve metadata işleme; ontolojiler, semantic web uygulamaları.
BİL 554 İnternette Uygulama Geliştirme 3 Kredi
İnternet tabanlı uygulamalar. Internet uygulamaları tasarımına giriş. Dinamik içerik yaratma, görsel ve ağ tasarım ilkeleri, script dilleri, ağ için veritabanıgeliştirme. Ağ sunucu yönetimi ve güvenlik konuları. Bir internet tabanlıprogramlama dili ile uygulama.

Sistem Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği 3 Kredi
Şifreleme Teknikleri ve Algoritmaları. Açık- anahtarlamalı şifreleme. Sayısal İmza. Ağ Güvenliği ve Virusler. Ateş Duvarları ve İnternet Veri Güvenliği teknikleri.
BİL 557 Kablosuz Ağlar 3 Kredi
Kablosuz iletişim temelleri. Modülasyon. Çoklu erişim metotları. Kablosuz LAN, IEEE 802.11 ve Bluetooth. Kablosuz ağ tabakası. Tasarsız (ad hoc) ağlar. Kablosuz ağların güvenliği.
BİL 565 Bilgisayar Mimarisi 3 Kredi
Boru hattı tekniği. Boru hattı tekniğinin mikroişlemcilere uyarlanması: komut hattı. Veri yönlendirme, devingen zamanlama, yazmaçların yeniden adlandırılması, tahmine dayalı yürütüm. Yazılımla zamanlama: yazımlım boru hatları, döngülerin açılması. Sırasız işlem yapan işlemcilerde kesmelerin desteklenmesi. Atlama komutlarının sonuçlarının tahmininde kullanılan çağdaşyöntemler. Çok yollu (bir çevirimde birden fazla komut işleyen) işlemcilerin özellikleri ve tasarım sorunları. Bellek dizgeleri: DRAM, önbellek, sanal bellek, TLB, İz belleği. Çok Uzun Komut Sözcüklü (ÇUKS – VLIW) mimariler ve EPIC. Çoklu kullanım (simultaneous multithreading) ve çok çekirdekli işlemciler. Örnek işlemciler: Pentium 3, Pentium 4, Alpha 264, Itanium. Teori alan dersleri
BİL 533 Paralel Hesaplama 3 Kredi
Paralel programlamaya giriş: genel kavramlar. Bilgisayarların sınıflandırılması. Paralel hesaplama modelleri. Başarım modelleme. Paralel bilgisayarlarda verilerin düzenlenmesi ve saklanması. Veri işlemede koşutluk. SIMD/MIMD tekniklerini kullanan mimariler. Paralel algoritmalar: Arama ve en uygun şekle sokma algoritmaları, dinamik programlama algoritmaları, sık matris algoritmaları. Sıralama ve grafik algoritmaları, FFT algoritması. Paralel hesaplamaya ihtiyaç duyan sorunlar ve bu sorunların gerçek hayattaki çözümleri. İşlemci eşgüdümünün sağlanması ve veri tutarlılığı.
BİL 551 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3 Kredi
Temel kavramlar, OSI modeli ve katmanlar, Protokoller, sinyal kavramları, Yağları, Geniş alan ağları, Yönlendirme, Internet Protokolleri, Kablosuz Ağlar ve protokolleri.
BİL 552 İnternet Mimarisi 3 Kredi
Adresleme. Protokoller. Sunucular. PPP ve Erişim Yöntemleri. İnternet Omurgası. VPN, Mobile IP ve VoIP. İnternet Ağ Yönetimi
BİL 562 Mikroişlemciler 3 Kredi
Mikroişlemcinin tanımı. Uygulama alanları ve kullanılış biçimi. 32 bit ve 64 bit Mikroişlemci sistemleri. Makine (Assembly) dili, zamanlama ve kesmeler. paralel ara yüzler. Seri ara yüzler. Bellek kodlama. Gömülü sistemler. Mikroişlemci mimarisine giriş.
BİL 566 İleri Bilgisayar Mimarisi 3 Kredi
Düşük güç tüketimi için mimari düzeyinde uygulanan teknikler; işlemci başarımı ve güç tüketimi arasındaki ilişki. Mikroişlemcilerde dayanıklılık ve güvenilirlik: Geçici ve kalıcı hatalar. Verilerin önbelleğe önceden getirilmesi teknikleri. Çok kümeli, çok çekirdekli işlemciler. İşlemcilerde çoklu kullanım (multithreading) ve tahmine dayalı çoklu kullanım. Sanal makineler. Program dönemlerinin tespit edilmesi ve bu dönemlere kendini uyduran işlemcilerin tasarımı. Mikromimari düzeyinde manyetik gürültü önleme teknikleri. Aynıanda çok yüksek sayıda komut işleyebilen bilgisayarlardaki karmaşıklık sorunları. Derleyici ve mikroişlemci ilişkisini kullanan teknikler.
BİL 569 Gömülü Sistemler 3 Kredi
Çok yüksek ölçekli tümleşik devrelerin çabuk tasarlanması ve üretilmesi için tasarım yöntemleri. MOS teknolojosi ve mantıksal devre tasarımı. Yapısal tasarım. Tasarım kuralları, silikon maskesi çıkarma süreci. Tasarım araçları: dizilim, tasarım kurallarının denetimi, mantık ve devre benzetimi. Zamanlama, deneme. Örnek devrelerin geliştirilmesi ve çizilmesi için tasarılar.

Teori Alan Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi
BİL 512 Programlama Dilleri Teorisi 3 Kredi
Programlama dillerinin tarihçesi. Fonksiyonlar, özyineleme ve listeler. Temel kuramsal kavramlar. Alt-programlar, veri tipleri, bellek organizasyonu, ve denetim. Birimsellik, ve nesnesel programlama kavramları. Koşutzamanlılık ve mantıkal programlama.
BİL 514 Hesaplama Kuramı 3 Kredi
Turing makineleri. Church-Turing tezi. Karar verilebilen ve verilemeyen problemler. İndirgeme. Özyineleme teoremi. Zaman/alan karmaşıklıkları ve sınıfları. NP-eksiklik ve ispatlama yöntemleri.
BİL 516 Biçimsel Diller ve Otomata 3 Kredi
Sonlu otomata: Deterministik sonlu otomata; Deterministik olmayan sonlu otomata.Düzenli ifadeler; Sonlu otomata algoritmaları. Bağlam-duyarsız diller. Ayrıştırma, Pushdown otomata. Diller ve otomata. Bağlam-duyarlı diller. Chomsky normal formu. Turing makineleri. Karar verilemeyen problemler.
BİL 517 Derleyiciler 3 Kredi
Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Tek-geçişli ve çift-geçişli dil çeviriciler. Lexical analiz. Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri.Özyinelemeli inişyöntemi. Aşağıdan-yukarıya ayrıştırma. Kaydırma azaltma tekniği. Operatör öncelik grameri. LR(0) ve SLR(1) gramerleri. Sözdizimsel çeviri. Hata işleme ve hatadan kurtarma. Bellek ayırımı. Statik ve dinamik ayırımlar. Kod üretme. Derleyicilerde optimizasyon yöntemleri. Tarayıcı ve ayırıcı üreticiler.
BİL 531 Algoritma Tasarım ve Analizi 3 Kredi
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch & Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
BİL 510 Bilgi Kuramı 3 Kredi
Bilgi bilimine giriş. Bilgi ölçütleri. Sıfır-hatalı veri sıkıştırma. I-ölçütü. Markov yapıları. Kanal kapasitesi. Orn çarpıklık teorisi. Blahut-Arimoto Algoritmaları. Tek-kaynaklı ve çok-kaynaklı ağ kodlama. Bilgi eşitsizlikleri. Shannon-Tipi eşitsizlikler. Seçmeli Dersler Anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer anabilim dallarından da en çok 2 ders alınabilir. Birden fazla alınan alan dersi, seçmeli ders olarak sayılabilir.
BİL 520 Siber Güvenliğe Giriş 3 Kredi
Temel güvenlik kavramları, Güvenlik Prensipleri, Kriptografi Kavramları, İşletim Sistemi Güvenliği, Uygulama Yazılımları Güvenliği, Kötücül Yazılım, Ağ Güvenliği, Ateş Duvarları, İzinsiz Giriş Algılama, Web Güvenliği, İleri Konular.

Seçmeli Dersler

BİL 556 Telekom Sistemleri 3 Kredi
Temel kavramlar, modülasyon, gürültü, sayısal iletim- örnekleme. PCM, E1/E3 uygulamaları, PDH, SDH ağları, anahtarlama sistemleri, ISDN, protokoller ve standartlar, genişbant ISDN ve ATM, telsiz haberleşmesi.
BİL 532 Sayısal Yöntemler 3 Kredi
Yaklaşım ve yuvarlama kesme yanlışları. Kesme yanlışları ve Taylor serileri. Eşitliklerin köklerinin yaklaştırılması: Sınırlama yöntemleri: Bisection ve Regula-Falsi yöntemleri. Açık yöntemler: Sabit nokta yinelemesi, NewtonRaphson ve Secant yöntemleri.. Polinomların köklerinin bulunması: Müeller, Bairstow yöntemleri. Doğrusal cebirsel eşitliklerin çözümü: Gauss eliminasyon yöntemi, LU ayrıştırması ve matrisin tersi işlemleri. Özel matrisler ve GaussSeidel yineleme yöntemi. Sistemlerin kondisyon sayısı ve yanılgı analizi. Özdeğerlerin yaklaştırılması. İçkesim ve dışkesim yöntemleri. Fourier yaklaşımı. Sayısal integrasyon ve türevleme. Adi diferansiyel denklemlerin çözümü: Runge-Kutta yöntemleri. Katı denklemler.
BİL 595 Biyoenformatik 3 Kredi
Moleküler biyolojiye giriş. .biyoenformatik problemleri. Gen bulma ve detaylandırma. Yüksek ölçekli RNA, protein ölçümleri ve analizleri. DNA sıralıları hizalama. Filogenetik ağaçlar. Motif bulma. Algoritma tasarımı, biyo veritabanları ve modelleme.
BİL 541 Yapay Us 3 Kredi
Akıllı aracılar. Problem çözümünde arama yöntemleri. Bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş arama yöntemleri. Keşif yöntemleri. Kısıt yerine getirme problemleri. Oyun oynama. Bilgi ve akıl yürütme: Birinci derece mantık. Bilgi gösterimi. Öğrenme. Seçilmiş konular: Yapay Sinir Ağları ve genetik algoritmalar.
BİL 542 Yapay Sinir Ağları 3 Kredi
Yapay sinir ağlarına (YSA) giriş. YSA'lerin temel kavramları ve modelleri; YSA modelleri, Yapay sinir öğrenme kuralları. Sinir algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları. Sinir ağlarının gerçeklenmesi.
BİL 543 Uzman Sistemler 3 Kredi
Uzman sistemlere giriş, uzman sistemlerin temel özellikleri, bilgi gösterimi, kural tabanlı uzman sistemler, kural tabanlı uzman sistemlerde belirsizlik yönetimi, bulanık kümeler, bulanık mantık, bulanık uzman sistemler, çerçeve tabanlı uzman sistemler, bilgi mühendisliği ve veri madenciliği.
BİL 544 Akıllı Sistemler 3 Kredi
Akıllı sistemlerin temel özellikleri, makinelerde öğrenme işlemi, akıllı sistem tasarımı, olasılıksal çıkarım ve Bayes Karar ağları, uzman sistemler temelleri, yapay sinir ağları temelleri, genetik algoritmalar ve evrimsel programlama temelleri, melez akıllı sistemler, doğal dil çözümlemesi.
BİL 545 Çok Etmenli Sistemler 3 Kredi
Etmenin tanımı. Çok etmenli sistemlerin özellikleri ve avantajları. Çok etmenli sistem modelleri. Çok etmenli sistemlerde iletişim ve etkileşim mekanizmaları. Çok etmenli sistemlerde koordinasyon ve organizasyon şemaları. İşbirlikli ve rakip çok etmenli ortamlar.
BİL 549 Öznitelik Çıkarımı 3 Kredi
Veri işleme ve normalleştirme, sınıflar arası uzaklık karşılaştırma temelleri, işlenmemiş veriden öznitelik yaratma teknikleri, veri dönüşümleri, Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT), Karhunen-Loeve Dönüşümü, tekil değer ayrıştırması(SVD), bağımsız bileşen analizi (ICA), Ayrık zamanlı dalgacık dönüşümü (DTWT), yerel öznitelik çıkarımı, şekil ve büyüklük öznitelikleri, görüntü ve ses öznitelikleri temelleri.
BİL 555 Çoklu Ortam Sistemleri 3 Kredi
Çoklu ortam sistemlerinin yazılım donanım gereksinimleri, Veri türleri, Veri sıkıştırma yöntemleri, Çoklu ortam veri iletişimi, işletim sistemleri, çokluortam verilerinin saklanması, çağrılması, Mobil çokluortam sistemleri.
BİL 550 VOİP ve IPTV 3 Kredi
Yüksek hızlı IP ağ teknolojileri. IP omurga teknolojileri. MPLS, ATM ve SIP protokolü. VoİP uygulamaları. Servis Kalitesi. VoİP uygulamasında güvenlik. NAT geçişi. Mobil IP. Erişim teknolojileri ve IPTV.
BİL 558 Gezgin Tasarsız Ağlar 3 Kredi
Gezgin Tasarsız Ağlarda yönlendirme, Gezgin Tasarsız Ağlarda topoloji kontrolü, Gezgin Tasarsız Ağlarda enerji verimliliği, Gezgin Tasarsız Ağlarda QoS, Gezgin Tasarsız Ağ standartları (IEEE 802.11 vs.), Gezgin Tasarsız Ağlarda kaynak yönetimi, Gezgin Tasarsız Ağlarda güvenlik.
BİL 559 Kablosuz Algılayıcı Ağları 3 Kredi
Algılayıcı ağlarında uygulamaya özel tasarım olgusu ve örnek tasarımlar, Algılayıcı ağlarında enerji verimli yönlendirme, Algılayıcı ağlarında kalite enerji ödünleşmesi, Algılayıcı ağları ve gezgin tasarsız ağların ortaklaşa çalışması, Algılayıcı ağı standartları, Algılayıcı ağlarında güvenlik, Algılayıcıağlarında kümeleme, Algılayıcı ağları ve veritabanları.
BİL 561 Görüntü İşleme ve Tanıma 3 Kredi
Görüntü işleme temel kavramları, sayısal görüntü işleme işleçleri, görüntü seviyeleme ve histogram, görüntü filtreleme, görüntü dönüşümleri, kenar tespit etme, morfolojik işleçler, görüntü bölütleme teknikleri, görüntülerde öznitelik çıkarımı, doku çözümlemesi, şablon eşleme, görüntü analizi ve nesne tespiti.
BİL 563 Sayısal Sinyal İşleme 3 Kredi
Sinyal ve sistemlerin Frekans ve ayrık domen tanımları. Ayrık Fourier ve Z- dönüştürümü. Örnekleme ve yeniden yapılandırma. Sayısal süzgeçler ve süzgeç tasarlama teknikleri. FIR, IIR, FFT ve uygulamaları. En uygun biçimde süzme ve doğrusal tahmin. DSP işlemcilerinin mimarisi ve programlaması.
BİL 564 Örüntü Tanıma 3 Kredi
Makina algılaması. Parametre tahmini. Öğrenme ve lineer ayrıştırma fonksiyonları. Öbekleme. Mizansen analizi. Bayes karar verme teorisi. Parametrik olmayan teknikler. Örüntü tanımlama uygulamaları.
BİL 567 Biometrik Tanıma 3 Kredi
Biometrik tanıma temelleri ve başlıca yöntemler, parmak izi tanıma teknikleri, parmak izi öznitelik tespiti ve çıkarımı, otomatik parmak izi tanıma sistemleri, yüz tanıma teknikleri, yüz öznitelikleri tespiti ve çıkarımı, otomatik yüz tanıma sistemleri, ses tanıma teknikleri, ses öznitelikleri tespiti ve çıkarımı, konuşma tanıma sistemleri, konuşmacı tanıma teknikleri, iris tanıma tekniği, iris öznitelikleri tespiti ve çıkarımı, hareket analizi, video görüntülerinden hareket tespit teknikleri, hareketli nesne tanıma.
BİL 568 İzinsiz Giriş Sezinleme Sistemleri 3 Kredi
Bilgisayar güvenliğine giriş. İzinsiz giriş sezinlemeye bakış. Bilgisayar ve ağlara yönelik tehditler. Anormal ve kullanım dışı girişlerin sezinlenmesi. Otomatik öğreme teknikleri ile izinsiz giriş sezinleme. Çok adımlı saldırılarda ininti metotları.
BİL 569 Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Devre Tasarımına Giriş 3 Kredi
.Çok yüksek ölçekli tümleşik devrelerin çabuk tasarlanması ve üretilmesi için tasarım yöntemleri. MOS teknolojosi ve mantıksal devre tasarımı. Yapısal tasarım. Tasarım kuralları, silikon maskesi çıkarma süreci. Tasarım araçları: dizilim, tasarım kurallarının denetimi, mantık ve devre benzetimi. Zamanlama, deneme. Örnek devrelerin geliştirilmesi ve çizilmesi için tasarılar.
BİL 560 Sayısal Sistem Tasarımı 3 Kredi
Donanım Tanımlama Dillerini (VHDL, Verilog HDL) kullanarak yazmaç aktarımı düzeyinde çok büyük ölçekli devre tasarımı ve sentezlenmesi. Verilogla programlama ve benzetimin temelleri. Verilog programlama yoluyla devre sentezleme. İleri Verilog kullanma yöntemleri. Yazmaç aktarımıdüzeyinde sentezlemeye giriş. Sanayide kullanılan sentezleme araçları ile büyük ölçekli bir devre tasarlamayı ve sentezlemeyi gerektirecek bir dönem sonu tasarısı. Sentezlemeden önce ve sentezlemeden sonra sonuçların donanım tanımlama dilleriyle doğrulanması.
BİL 572 Web Veritabanı Tasarımı 3 Kredi
Web programlama teknikleri kullanarak veritabanlarına ulaşmak ve veritabanıdestekli web uygulamaları geliştirmek.
BİL 573 Veri Madenciliği 3 Kredi
Veri ambarı ve çevrimiçi analitik işleme. Zaman serileri analizi. Verinin ön işlemden geçirilmesi. Veri madenciliği görevlerinin analizi. Gruplama. Birliktelik ve kural çıkarımı. Sınıflandırma ve tahmin. Dizisel analiz ve veri madenciliği uygulamaları.
BİL 576 Bilgi Erişim Sistemleri 3 Kredi
Bilgi Erişim Sistemlerine Giriş: İlgililik Kavramı. Vektör Uzay Modeli ve Sıralama Fonksiyonları. Dokümanların Arama İşlemlerinde Gösterimi. İndeksleme. Arama Sonuçlarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi. Arama İşlemlerini Hızlandırma. İlgililik Geribeslemesi Yöntemi. Dil Modelleri. Sıralamak için Öğrenme Modelleri. Metin Sınıflandırma. Bilgi Erişim Sistemlerinde Derin Öğrenme. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Sosyal Medya. Yeni Bilgi Erişim Alanları: Bilgi Doğrulama & Olay Tespiti.
BİL 578 Bilişim Sistemlerinde İleri Konular 3 Kredi
Veri tabanı sistemlerinde ileri veri işleme teknikleri, OLAP, orgu optimizasyonu, çok boyutlu sorgular. Federe veri tabanı sistemleri. Veri akımı(data streams). XML ve Java. Sensör ağlar ve veri. P2P sistemler.
BİL 579 Karar Destek Sistemleri 3 Kredi
Karar vermede bilgisayar desteği. Karar destek sistemlerinin yapısı ve öğeleri. Uzman sistemlerin analizi. Karar destek sistemi yazılımları ve kullanımı. Karar destek sistemlerinin uygulamaları. Karar destek sistemlerinin performans analizi.
BİL 583 Nesnesel Bilgi Sistemleri Tasarımı 3 Kredi
Klasik ve modern metodlar, yazılım geliştirme metodlarının karşılaştırmalıanalizi. Bilgi sistemleri geliştirmede nesnesel analiz ve tasarım teknikleri. UML (Unified Modelling Language) ‘e giriş. UML ile analiz ve tasarım.
BİL 585 Yazılım Doğrulama ve Geçerleme 3 Kredi
Doğrulama ve Geçerlemenin Yazılım Geliştirmede ve Kalite Güvencesinde yeri. Doğrulama teknikleri ve uygulamaları. Doğrulama sürecinin kestirilmesi, yönetimi ve iyileştirilmesi. Geçerleme teknikleri ve uygulamaları. Test Planlanması ve Araçlar. Geçerleme sürecinin kestirilmesi, yönetimi ve iyileştirilmesi.
BİL 590 Hatalar Karşı Dayanıklı Sistem Tasarımı 3 Kredi
Donanımdaki hataların tanımlanması; hataların türleri ve nedenleri. Hataların modellenmesi. Fazla bilgi tutarak hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi yöntemleri. Dayanıklılığın ölçümü. Hata belirleme ve hatar düzeltme kodları. Kendi kendini denetleyen devreler. Hatanın incelenmesi. Yazılımla hatalara karşı güvenilirlik sağlama. Özel durumların incelenmesi.
BİL 596 Kablosuz İletişim Ağlarında İleri Konular 3 Kredi

Diğer bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler (en fazla 1 ders alınabilir)

Ders Kodu Ders Adı Kredi
END 419 Zaman Serileri ve Tahmin 3 Kredi
END 423 Karar Analizi 3 Kredi
END 428 Çizelgeleme 3 Kredi
END 501 İleri Doğrusal Programlama 3 Kredi
END 550 Bulanık Küme ve Mantık Teorisi 3 Kredi
END 570 Stokastik Süreçler 3 Kredi
ELE 474 Sayısal Sinyal İşleme 3 Kredi
ELE 501 Doğrusal Sistemler 3 Kredi
ELE 541 Biyomedikal Mühendisliği 3 Kredi
ELE 572 Enformasyon Teorisi 3 Kredi
MAK 501 Mühendislik Matematiği 3 Kredi
MAK 473 İnsaınsız Hava Aracı Tasarımı 3 Kredi
İŞL 581 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 Kredi

 

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı

Programa başka programlardan başvuran öğrencilerin durumlarına göre, en çok 6 dersten oluşan bir Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. Programa Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri mezunları dışında katılacakların Bilimsel Hazırlık derslerini öncelikli olarak bitirmeleri gerekmektedir. Daha önce benzer dersleri alanların durumları bölüm Yüksek Lisans Komitesince incelenerek karara bağlanır. Bilimsel Hazırlık programının 1 akademik yılda tamamlanması zorunludur. Bilimsel Hazırlık programındaki derslerin her birinden en az DD alınması ve alınan derslerin ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Bilimsel Hazırlık Programındaki süre, yüksek lisans programı sürelerine katılmaz.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Ders Kodu Ders Adı  
BİL 1012 Java ile Programlama  
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları. Giriş ve çıkış deyimleri. Değişkenler ve atama deyimi.Temel veri tipleri ve ifadeler. Karar verme: If ve Switch deyimleri. Döngü yapıları: while, for ve do-while döngüleri. 1 boyutlu dizinler. 2 boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapıları. Dizin, Karakter ve Dosya Giriş/Çıkış işlemleri. Algoritma geliştirme. Java hazır paketlerini kullanmak. Uygulama yazılımı geliştirme.An Introduction to Computer Science & Programming, Walter Savitch, 3rd Ed., Pearson Prentice Hall, 2004
Bil013 Veri Yapıları ve Veri Yönetimi  
Nesne ve Sınıflar. Dizi ve Dizinler. Soyut veri tipleri. Listeler. Yığınlar. Özyineleme yöntemleri. Kuyruk ve öncelikli kuyruk. Ağaç yapıları. İkili ve genel ağaçlar. Sıralama yöntemleri. Arama yöntemleri. Hash tabloları. Çizgeler. Dosya yapıları.1. Data Structures & Software Development in an Object-Oriented Domain, Java Edition, Jean-Paul Tremblay, Grant A. Cheston, Prentice-Hall, 2003
Bil031 Algoritma Analizi  
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
Bil061 Sayısal Sistemler ve Bilgisayar Mimarisi  
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici (assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek. Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler1. D.A.Patterson & J.L.Hennesy, Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface, 2nd. Ed., Morgan Kaufman, 1997, ISBN: 1558604286
Bil071 Veritabanı Sistemleri  
Veritabanı temel kavramları. ER, EER ve UML ile veri modelleme. İlişkisel veri modeli. Nesnesel veritabanı kavramları. İndeks yapıları. İlişkisel cebir ve SQL. İlişkisel veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Hareket işleme kavramları. Koşutzamanlılık denetim yöntemleri. Veritabanı kurtarma yöntemleri. Veritabanı güvenliği ve yetkilendirme. Dağıtık veritabanı sistemleri kavramları.1. Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, Akademi Yayın Hizmetleri, 2000.
Bil062 İşletim Sistemleri  
İşletim sistemleri genel prensipleri, Tek kullanıcılı sistemler, Süreç yönetimi ve süreçler arası eşzamanlılık sağlanması, kilitlenme. Bellek yönetimi, Dosya yönetimi, Giriş/ Çıkış cihazları.Operating Systems: Internals and Design Principles, 5/e, W. Stallings, 2005, ISBN: 0-13-147954-7, Prentice Hall