Siber Güvenlik Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

  • Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders
  • BİL 597 Seminer dersi (Kredisiz)
  • BİL 599 Tez Çalışması (Kredisiz)
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  • Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders
  • BİL 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
SBG 511 Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik
SBG 512 Bilgisayar Adli Analizi
SBG 513 Bilgi Güvenliği Yönetimi
SBG 514 Sızma Testleri ve Güvenlik Denetimleri
SBG 515 Ağ Adli Analizi
SBG 516 Stratejik Siber Güvenlik
SBG 517 Ağ Savunma Sistemleri
SBG 518 Bilişim Hukuku
SBG 519 Mobil Cihaz Güvenliği
SBG 521 İstismar Programlama
SBG 550 Bilişim Güvenliğinde Güncel Konular
SBG 575 Kullanılabilir Güvenlik ve Mahremiyet
SBG 597 Seminer
SBG 598 Bitirme Projesi
SBG 599 Tez Çalışması
BİL 548 İnternet Güvenlik Protokolleri
BİL 551 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
BİL 552 İnternet Mimarisi
BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği
BİL 557 Kablosuz Ağlar
MAT 515 Kriptoloji I
MAT 516 Kriptoloji II