Siber Güvenlik Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

  • Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders
  • BİL 597 Seminer dersi (Kredisiz)
  • BİL 599 Tez Çalışması (Kredisiz)
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  • Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders
  • BİL 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)
  • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
BİL 520 Siber Güvenliğe Giriş
BİL 521 Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik
BİL 522 Bilgisayar Adli Analizi
BİL 523 Bilgi Güvenliği Yönetimi
BİL 524 Sızma Testleri
BİL 525 Ağ Adli Analizi
BİL 526 Stratejik Siber Güvenlik
BİL 527 Ağ Savunma Sistemleri
BİL 528 Bilişim Hukuku
BİL 529 Bilişim Güvenliğinde Güncel Konular
BİL 548 İnternet Güvenlik Protokolleri
BİL 551 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
BİL 552 İnternet Mimarisi
BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği
BİL 557 Kablosuz Ağlar
MAT 515 Kriptoloji I
MAT 516 Kriptoloji II