DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Duyurulur

2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca fakültemize alınacak 19 Ekim 2020 tarihli ve 31279 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1 kadro için Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi başvurusu nihai değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adayın Adı Soyadı Ales 30% Y. Dil 30% Lisans Mezuniyet Ortalaması 10% Giriş Sınavı Notu 30% Başarı Puanı Sonuç
Hande IŞIK TOSUN 72,299 21,6897 86,25 25,875 81 8.1 95 28.5 84.16 Başarılı (Asil)