Araştırma Konuları

İletişim Tasarımı

İletişim tasarımı ile diğer tasarım disiplinlerinin kültür - tasarım ilişkisi ve görsel kültürün iletişim tasarımında kullanımı amaçlanır. İletişim tasarımında problem çözme yöntemleri, soruna yaklaşım, araştırma, problemin tanımlanması, hedef kitle, problemin görsel olarak çözümü ve değerlendirilmesi gibi tasarım süreçleri kapsamlı olarak incelenir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şenler
 • Prof. Hülya Bölükoğlu
İlgili Dersler
 • GRT 301: Grafik Tasarımı I
 • GRT 302: Grafik Tasarımı II
 • GİT 201: Görsel İletisim Tasarımı Stüdyosu I
 • GİT 202: Görsel İletisim Tasarımı Stüdyosu II

İllüstrasyon

Manuel ve dijital illüstrasyon teknikleriyle yaratıcı ve özgün çalışmalar gerçekleştirilir. Teknik beceri yanında, bir fikir üretebilme ve kişisel özgün illüstratif bir dil oluşturabilme amaçlanır. Reklam illüstrasyonu kapsamında uygulamalar yapılır.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şenler
 • Prof. Hülya Bölükoğlu
İlgili Dersler
 • GİT 203: İllüstrasyon

Animasyon

Endüstride kullanılan temel animasyon prensipleri ile ilgili gerekli terminolojileri ve pratikleri kazanma amaçlanır. 2 ve 3 boyutlu animasyon sanatı detaylı olarak incelenerek, hikaye anlatımı ve üretimi, storyboard tasarımı, 2 ve 3 boyutlu konsept ve karakter tasarımı, 2 boyutlu vektörel tasarım, 3 boyutlu modelleme, çevre tasarımı, görsel efekt tasarımı, iki ya da daha çok görüntüyü birleştirme, kurgu, ses tasarımı, farklı medya ortamlarına çıktı alma konuları araştırılır.

Araştırmacılar
 • Öğr. Gör. Dr. Vedat Güntay
İlgili Dersler
 • BLT 307: Animasyon I
 • BLT 308: Animasyon II
 • GRT 407: Hareketli Grafik Tasarım
 • GİT 309: 3D Modelleme

Web Tasarım

Görsel olarak etkili, içeriğe uygun ve kullanışlı, kapsamlı web sitelerinin içeriksel ve biçimsel arayüzleri tasarlanır. Web ortamında kullanıcı davranışları ve kullanıcıları yönlendirme incelenir. Web sayfalarında hareketli grafik kullanımı gerçekleştirilir.

İlgili Dersler
 • GİT 411: Web Tasarımı I
 • GİT 412: Web Tasarımı II

Fotoğraf

Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğraf çeşitleri, fotoğrafın sanatsal nitelikleri, temel estetik kuralları, karanlık oda, dış ve iç mekan, stüdyo çekim bilgilerini içerir. Sayısal fotoğraf imkanları, bilgisayarda post-prodüksiyon ve çeşitli ortam teknikleri incelenir.

Araştırmacılar
 • Öğr. Gör. Ruhi Oğuz Sağdıç
İlgili Dersler
 • GRT 305: Tasarımda Fotoğraf
 • SAT 205: Fotoğraf I
 • SAT 206: Fotoğraf II