Bölüm Zorunlu Dersleri

1. ve 2. Sınıf Zorunlu Dersleri

 

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi  
GİT 101 Temel Tasarım I Önkoşul: - 4 Kredi -
Tasarım öge ve ilkeleri ile görsel tasarımın temel yasalarının incelenmesi ve uygulanması, bu yasaların araştırmaya, görsel düşünme mantığına, seçmeci dikkat ve bilinçli algıya, sezgisel güce, soyutlamaya dayalı olarak uygulanması; öğrencilerin özgün anlatım dillerini bulmalarının sağlanması, imgelem ve yaratıcılığın geliştirilmesi.
GİT 103 Desen I Önkoşul: - 3 Kredi -
Desen-I dersi, öğrencilerin çeşitli eşyaları, doğal nesneleri ve insan figürünü gözleme ve algılama yeteneklerini çizimlerle yansıtabilecekleri bir atölye dersidir. Bu derste çizgi araştırmalarının ardından, çizgi değeri, yerleştirme, eskiz, oran ve orantı, perspektif, denge ve model konularına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin öncelikle desen araç ve gereçleri ile desen dersinin terminolojisini kavramalarına önem verilmektedir. Ayrıca çeşitli görsel ve yazılı kaynaklar yolu ile desenle ilgili kuramsal bir alt yapı da oluşturulmaktadır.
GİT 102 Temel Tasarım II Önkoşul: GİT 101 4 Kredi -
Tasarımcılar için yaratıcı uygulama teknikleri; görsel iletişim süreci; gözlem yapma, algılama, ayrıntıyı fark etme, hayal gücünü geliştirme; görsel analiz ve soyutlama. Tasarımda denge, süreklilik, düzen, uygunluk, anlam, karmaşa ve çelişki, renk. Gestalt ilkeleri; düşüncenin imge oluşturması ve görselleştirme teknikleri. Strüktür, dolu-boş ilişkisi, denge, düzen, doku, boyut, biçim, ölçek ve yüzey kavramlarının üç boyutlu incelenmesi ve uygulamaları.
GİT 104 Desen II Önkoşul: GİT 103 3 Kredi -
Desen II dersi, öğrencilerin insan figürünü gözleme ve algılama yeteneklerini perspektif bilgisi kapsamında uygulamalarla gerçekleştirecekleri atölye dersidir. Derste hızlı çalışmalar ve tam bitmiş desenler yoluyla yetenekler geliştirilir. Pozun doğru yansıtılması, kompozisyonun oluşturulması konuları işlenir ve lavi, tarama çeşitli teknik ve araç gereçlerin doğru kullanılması amaçlanır. Derste slayt, video ve basılı materyaller kullanılarak desen sanatçılarının örneklerinden yararlanılır.
GİT 119 Dijital Tasarıma Giriş Önkoşul: - 3 Kredi -
Öğrencilerin sektörde kullanılan temel bilgisayar grafikleri ile ilgili gerekli terminolojileri ve pratiği kazanmaları sağlanır. Bilgisayarda 2 ve 3 boyutlu görüntü oluşturma, değiştirme teknikleri detaylı olarak incelenerek, bilgisayar grafikleri, yazılım ve donanım mimarileri, tasarımda piksel ve vektör kullanım konuları ele alınır.
GİT 106 Görsel İletişim Tasarımına Giriş Önkoşul: - 2 Kredi -
Görsel İletişim Tasarımı çalışma alanlarını, mesleki özelliklerini, tanınan tasarımcıları ve tasarımcıların üretmiş oldukları tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamanın yanı sıra, bir görüntüyü okuma ve yorumlayabilme, yaratıcı fikir üretimi ve görsel kavramlara anlam yükleyebilme konuları irdelenerek giriş niteliğinde ödevler verilecektir. Görsel ifade yöntemlerinin estetik kurallar çerçevesinde nasıl kullanılacağı ve nasıl uygulanması gerektiği teorik ve pratik araştırmalarla ele alınacaktır.
GİT 221 Tasarımı Stüdyosu I Önkoşul: - 4 Kredi -
Temel tasarım ögeleri bu derste çalışılarak, öğrencilerin tasarım prensipleri ile ilgili gerekli terminolojileri ve pratiği kazanmaları sağlanır. Edinilen bilgiler çerçevesinde uygulanacak logo, amblem, piktogram, kurumsal kimlik tasarım projeleri ile öğrencilerin verimli ve temel projeleri üretmeleri amaçlanır.
GİT 217 Bilgisayar Destekli Tasarım I Önkoşul: - 3 Kredi -
Vektörel ve piksel tabanlı tasarım programlarında teknik becerileri geliştirme. Uygulama projeleriyle bilgisayar destekli üretimlerinde profesyonellik sağlama. Tasarımlarında gerekli olan temel programları hızlı ve etkin biçimde kullanabilme.
GİT 203 İllüstrasyon Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste, İllüstrasyonun tanımı, tarihi gelişimi, kullanım biçimleri üzerinde durulur. Manuel ve bilgisayar ortamında illüstrasyon projeleri üretimi dersin kapsamındadır.
GİT 222 Tasarımı Stüdyosu II Önkoşul: GİT 221 4 Kredi -
Görsel iletişim tasarımında problem çözme yöntemleri, soruna yaklaşım, araştırma, problemin tanımlanması, hedef kitle, problemin görsel olarak çözümü ve değerlendirilmesi gibi tasarım süreçlerini öğrenme. Hedef kitleye uygunluğunu gözeterek, dil bütünlüğünü sağlamış yaratıcı kurumsal kimlik tasarımına ait ürünler oluşturabilme. Bir kurum için etkili görseller ve sloganlar üreterek basın ilanı hazırlama.
GİT 212 Tasarımda Algı Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste fiziksel görme, görsel algının psikolojisi, illüzyon, renk teorisi, renk-şekil algısı, şekil-zemin ilişkisi, derinlik, nesnenin kimliği, hareket ve görsel hafıza Gestalt görsel algı prensiplerine göre incelenir. Ayrıca bu konular sanat eserleri, fotoğraf ve kısa filmler eşliğinde tartışılacaktır.
GİT 218 Bilgisayar Destekli Tasarım II Önkoşul: GİT 217 3 Kredi -
Vektörel ve piksel tabanlı tasarım programlarında teknik becerileri geliştirme. Uygulama projeleriyle bilgisayar destekli üretimlerinde profesyonellik sağlama. Yaygın olarak kullanılan tasarım programlarına hakim olabilme. Farklı tasarım programlarını birlikte kullanarak çalışabilme ve ürün çıkarabilme
GİT 204 Tipografi Önkoşul: - 3 Kredi -
Tipografinin temel terimlerinin öğrenilmesi.Yazının tarihçesi ve tipografinin zaman içerisindeki gelişim evresini kavrayabilme.Yazı karakterlerinin anatomic özelliklerinin öğrenilmesi. Yazıya ilişkin manuel ve digital ortamda uygulama becerisinin kazanılması. Tipografik düzenleme ilkelerini kavrayabilme. Tipografik elemanlar ve genel tasarım ilkelerini birarada kullanarak etkili kompozisyonlar oluşturabilme.Tipografinin farklı amaçlara yönelik grafik ürünlerde mesaja, amaca ve içeriğe uygun kullanımı. Fontlar arasındaki yapısal farkları bilme. Font tasarım programlarını öğrenme ve belirli amaca uygun özgün font ailesi tasarımı yapabilme.

 

Grafik Tasarımı Uzmanlık Alanı 3. ve 4. Sınıf Zorunlu Dersleri

GRT 321 Tasarım Stüdyosu III Önkoşul: - 4 Kredi -
Bir kurum/tanıtım için dış mekan, televizyon, internet, radyo ve gazete gibi farklı mecralara yönelik basın ilanı, billboard, afiş, araç giydirme, banner vb gibi uygulamaları içeren kapsamlı bir reklam kampanyası gerçekleştirebilme. Kampanya kurgusu bağlamında hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle analizi, kavram paftalarının hazırlığı, reklam öncesi araştırmaların analizi ile reklam kampanyası yaratım sürecinde fikir gelişimi, öntaslakların hazırlanması ve ardından sunum taslaklarının hazırlanması. Kavram oluşturmayla başlayan uygulama çalışması sürecinde öğrencilerin kuramsal alt yapılarını, tasarım yeteneklerini ve teknik becerilerini birleştirerek yaratıcı, özgün çözümler üretmeleri beklenir.
GRT 303 Masaüstü Yayıncılık Önkoşul: GİT 202 3 Kredi -
Baskı teknikleri ve farlılıklarını öğrenme. Baskı öncesi, baskıya hazırlık ve baskı sonrası aşamalara hakim olma. Gazete, dergi, katalog vb çoklu sayfalı yayına yönelik uygulama çalışmasını baskıya hazır hale getirme. Kesme, katlama, kırım, forma hesaplamanın öğrenilmesi. Kâğıt, kâğıtta fire, renk ayrımı, montaj, laminasyon ve ciltleme işlemlerini öğrenme. Dijital ortamda sayfa tasarımının gerçekleştirilmesi için gerekli programların öğrenilmesi. Görsel iletişim elemanlarını etkili biçimde kullanarak çoklu sayfalı yayın için içeriğe uygun ve benzerleri içinden öne çıkabilecek yaratıcı bir uygulama çalışması yapma. Bu uygulama çalışmasının maketini yapabilme.
GRT 313 Grafik Tarihi Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste 19.yy’ın sonlarında başlayıp günümüze kadar geçen süre içinde gelişen grafik tasarım anlayışları, görsel iletişim tasarımı tarihi hakkında sanat hareketleri kronolojik olarak örnek çalışmalar eşliğinde ele alınır.
GİT 205 Temel Fotoğrafçılık Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders, konvansiyonel fotoğrafın kısa tarihçesi ile birlikte fotoğraf çeşitleri, fotoğrafın sanatsal nitelikleri, temel teknik ve estetik kurallar, dış ve iç mekân çekim bilgilerine giriş niteliğindedir. Temel Fotoğrafçılık dersi öğrencilere fotoğraf hakkında temel tarih, estetik ve teknik bilgi vermeyi amaçlar.
GİT 309 3D Modelleme Önkoşul: - 3 Kredi -
Görsel İletişim Tasarımı ve sunuşlarının uygulama alanları olan sinema, reklamcılık, TV, basın, web-internet, grafik tasarım, sahne tasarımı, fuar standı tasarımı, müze-sanat galerisi, dijital teknolojilerin kullanımının tanıtımı ve kullanım becerisinin kazandırılması.
GRT 322 Tasarım Stüdyosu IV Önkoşul: GRT 301 4 Kredi -
Bilgilendirme tasarımı ve çevresel grafik tasarım alanlarında kuramsal bilgi desteğiyle kapsamlı uygulama projeleri. İç ve dış mekanlar için yönlendirme ve işaretleme sistemleri, sergileme ve stand tasarımları gibi sistemli ve yoğun tasarım süreci gerektiren projeleri deneyimleme. Bilgi grafikleri (infografik) ve veri görselleştirmelerin yer aldığı kullanım kılavuzu, faaliyet raporu gibi çalışmalar. Basılı, hareketli ve etkileşimli ortamlarda çeşitli bilgilendirme tasarımı projeleri.
GRT 304 Ambalaj Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Marka/ürün ilişkisi üzerinden, ambalaj tasarımının içinde bulunduğu dinamikleri teorik ve uygulamalı projelerle öğrenciye aktarımı amaçlanırken, piyasadaki başarılı örneklerin durum analizleri yapılacaktır. Ürün, hedef kitle bağlamında ambalaj tasarımı ve kullanıcı ilişkisini kurgulayabilme, rafta benzerlerinin önüne çıkabilecek yaratıcı çözümler arama, ambalaj tasarımının oluşum sürecinde; boyutlu tasarım, renk ilişkileri, form, kağıt çeşitleri ve gramaj, kesme ve katlama teknikleri, malzeme seçimi ve sağlamlılık ve sektörel faktörler gibi değişkenleri öğretmek hedeflenmektedir. Uygulama çalışması olarak tasarlanan ambalajın üç boyutlu maketini yapabilme konusu ele alınacaktır.
GİT 317 Sayısal Video Kurgu Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste, video görüntüsünün tarihçesi, temel video prensipleri, video kamera, aydınlatma türleri, video sanatı ve farklı sanat disiplinleri ile ilişkisi, storyboard yapımı, videoyu deneysel tasarımlarda kurgulayabilme beceri ve bilgisi verilir.
GRT 421 Tasarım Stüdyosu V Önkoşul:  4 Kredi -
Bir kurum/kuruluş için hazırlanan reklam/tanıtım kampanyası kapsamında çalışmalar yapılması. Hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği ön çalışmaları ile görsel bir üslup seçimi gerçekleştirilerek görsel iletişim tasarımı tabanlı uygulamalar yapılarak ders tamamlanır.
GRT 405 Reklam Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
İletişim biçimi olarak reklamın tanımı, amacı ve türleri, reklamda araştırma süreci, yaratıcı düşüncenin oluşturulması, televizyon reklamı, gazete ve dergi ilanı, dış mekân tanıtım parçaları gibi yayımlanmış reklam örneklerini inceleme. Hedef kitle, mecra gibi değişkenler çerçevesinde yaratıcı uygulamalar yapabilme. Reklam tasarımında grup çalışması ve sanat yönetmenliği kavramı. İnternet ve mobil ortamda gelişen ve değişen reklamcılık kavramı, yeni kuşak reklamcılık yöntemleri. Siber ortamda değişen içerik-ürün-reklam ilişkisi. Yeni medyalarda mecra sahibi reklam ajansı ve reklamverenin yeni konumlandırması. Etkileşimli reklamcılık, ilişkisel reklamcılık yöntemleri, profil tabanlı reklamcılık ve mobil mecralarda reklamcılığın temelleri.
GİT 423 Web Tasarımı I Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders kapsamında, tasarım ilkelerinden hareketle web programlama dilleri aracılığı ile, aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları ve bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda; renk, yazı karakteri, punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri incelenir.
GRT 407 Hareketli Grafik Tasarım Önkoşul: GİT 317 3 Kredi -
Öğrenciler bu derste hareketli tasarım temellerini ve kullanım alanlarını (TV, sinema, mobil telefonlar, grafik tabletler, web..) öğrenirken aynı zamanda 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik üretme, kompozitleme (birleştirme) oluşturma tekniklerini kazanırlar.
GRT 422 Tasarım Stüdyosu VI Önkoşul:  4 Kredi -
Her öğrencinin bireysel olarak yürüteceği kapsamlı bir görsel iletişim tasarımı proje önerisi sunması beklenir. Bir konu ya da problem çözmeyi amaçlayan uygun bir proje önerisi hazırlayabilme. Öneriyi yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme. Bir projeye ilişkin süreçleri planlayabilme. Proje için gerekli olan kuramsal ve teknik alt yapıyı hazırlayabilme. Projeyi belirlenen sürede ve planlanan şekilde sonlandırabilme. Projenin gereklerine uygun bir sergileme tasarlayabilme ve sunuş hazırlayabilme.
GRT 418 İletişim ve Etik Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders, öğrencilerin iletişim dünyasına ilişkin etik konular ve bunlarla bağlantılı olarak mesleki alandaki etik tutumu etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi, geniş bir perspektif içerisinde görmesini ve teorik bazda edindiği bilgilerle, pratikte karşılaşacağı sorunlara karşı bir tavır edinebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
GİT 410 Portfolyo Tasarımı ve Sunu Teknikleri Önkoşul: - 2 Kredi -
Portfolyo alt yapısını oluşturmak; kişisel SWOT analizi, portfolyo’da yer alacak çalışmaların seçimi, dijital ortamda hazırlık aşamaları. Portfolyoyu kişiselleştirmek; özgeçmiş tasarımı, portfolyo kimliğinin saptanması, hedef kitlelerinin belirlenmesi, sayfa tasarım düzeni. Fiziksel portfolyonun üretimi. Portfolyoyu sunuma hazırlamak; sunum kavramı ve önemi, işveren - öğrenci buluşmaları.

 

Bilişim Tasarımı Uzmanlık Alanı 3. ve 4. Sınıf Zorunlu Dersleri

BLT 301 Sayısal Tasarım Stüdyosu I Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste, sayısal tasarımın temel terminolojisi ve kavramları öğrencilere açıklanarak, dijital medya, fotoğraf, film ve televizyon alanları için uygulanan tasarımların, oluşturulma biçimleri ve teknikleri gibi konular işlenir.
BLT 305 Deneysel Video Teknikleri I Önkoşul: - 5 Kredi -
Bu derste, video görüntüsünün tarihçesi, temel video prensipleri, video kamera, aydınlatma türleri, video sanatı ve farklı sanat disiplinleri ile ilişkisi, storyboard yapımı, videoyu deneysel tasarımlarda kurgulayabilme bilgi ve becerisi verilir. Dış çekim ve stüdyo ortamında kaydedilen, kurgulanan videonun yanısıra sayısal görüntü işleme, vektör grafiklerle ve tipografi ile çalışma bu dersin temel uğraş alanlarındandır.
BLT 307 Animasyon I Önkoşul: - 3 Kredi -
Öğrencilerin endüstride kullanılan temel animasyon prensipleri ile gerekli terminolojileri ve pratik kazanmaları amaçlanır. 2 boyutlu animasyon sanatı detaylı olarak incelenerek, hikaye anlatımı ve üretimi, storyboard tasarımı, 2 boyutlu konsept ve karakter tasarımı, kompozisyon, kurgu, vektörel animasyon, stop-motion animasyon konuları ele alınır.
BLT 302 Sayısal Tasarım Stüdyosu II Önkoşul: BLT 301 3 Kredi -
Bu ders, multimedya, fotoğraf, film ve televizyon için uygulanan prodüksiyon tasarımlarını, yapılan görsel efekt teknikleri ve uygulama konularını kapsar. Derste ayrıca hareketli görüntü tasarımı, 2 ve 3 boyutlu kompozisyon birleştirme, takip etme gibi uygulamalar pratik olarak gerçekleştirilir.
BLT 306 Deneysel Video Teknikleri II Önkoşul: BLT 305 5 Kredi -
Bu derste, video görüntüsünün tarihçesi, temel video prensipleri, video kamera, aydınlatma türleri, video sanatı ve farklı sanat disiplinleri ile ilişkisi, storyboard yapımı, videoyu deneysel tasarımlarda kurgulayabilme beceri ve bilgisi verilir. Dış çekim ve stüdyo ortamında kaydedilen, kurgulanan videonun yanısıra sayısal görüntü işleme, vektör grafiklerle ve tipografi ile çalışma bu dersin temel uğraş alanlarındandır.
BLT 308 Animasyon II Önkoşul: BLT 307 5 Kredi -
Öğrencilerin endüstride kullanılan temel animasyon prensipleri ile ilgili gerekli terminolojileri ve pratiği kazanmaları sağlanır. 3 boyutlu animasyon sanatı detaylı olarak incelenerek, hikaye anlatımı ve üretimi, storyboard tasarımı, 3 boyutlu konsept ve karakter tasarımı, 3 boyutlu çevre tasarımı, çoklu katman birleştirme/kompozitleme, kurgu konuları ele alınır.
BLT 401 Proje I Önkoşul: - 3 Kredi -
Bir kurum/kuruluş için hazırlanan reklam/tanıtım kampanyası kapsamında multimedya çalışmalar yapılması. Hedef kitle analizleri, medya planlamaları, senaryo, storyboard ön prodüksiyon çalışmaları ile animasyon, hareketli grafik tasarım, video tabanlı uygulamalar yapılarak ders tamamlanır.
BLT 403 Video Post Prodüksiyon Önkoşul: - 3 Kredi -
Sayısal ortamda yakalanan video veya görüntünün, bilgisayar yazılımlarının yardımıyla kurgulanması, renklendirme ve video efekt filtrelerinin uygulanması dersin temel yapısını oluşturur. Özellikle hareketli grafik tasarım ve resim işleme, tipografi ile tasarım ve bu işlemlerin birleştirilerek final videosunun farklı formatlarda çıktısının alınması bu dersin ileri seviye konularıdır.
BLT 405 Görüntü Düzenleme Önkoşul: - 2 Kredi -
Bu ders sayısal ortamda görüntü yaratma, işleme ve düzenleme, efektler uygulama ve teknikleri temeline dayanır. Ayrıca verilen ileri seviye bilgiler ile öğrencilerden yaratıcılığın ön plana çıkabileceği projeler istenir.
GİT 423 Web Tasarım I Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste, tasarım ilkelerinden hareketle, web programlama dillerini kullanarak aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları ve bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda; renk, yazı karakteri, punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri gibi konular incelenecektir.
BLT 402 Proje II Önkoşul: BLT 401 3 Kredi -
Her öğrencinin bireysel olarak yürüteceği kapsamlı bir multimedya tasarımı proje önerisi sunması beklenir. Bir konu ya da problem çözmeyi amaçlayan uygun bir proje önerisi hazırlayabilme. Öneriyi yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme. Bir projeye ilişkin süreçleri planlayabilme.Proje için gerekli olan kuramsal ve teknik alt yapıyı hazırlayabilme. Projeyi belirlenen sürede ve planlanan şekilde sonlandırabilme. Projenin gereklerine uygun bir sergileme tasarlayabilme ve sunuş hazırlayabilme.
BLT 404 Ses ve İmge Tasarımı Önkoşul: - 2 Kredi -
Görsel medyada sesin önemi, mekan ve ses ilişkisi, temaya göre ses seçimi, sesin fiziği-ses objeleri, akustik, seslerin rolleri, sesin organize edilmesi-zamanlama ve kavramlar, mikrofon ve mikrofon kullanımı için teknikler, kayıt cihazları ve kullanımları, prodüksiyon ve ses karıştırma, senkronizasyon bu dersin temelleridir.
GİT 410 Portfolyo Tasarımı ve Sunu Teknikleri Önkoşul: - 2 Kredi -
Bu derste öğrenciler öğrendikleri bilgi ve becerilerini çağdaş bir şekilde tasarlanmış ve kaliteli olarak üretilmiş en üst seviyede profesyonel portfolyolarını oluşturmak için kullanacaklardır. Öğrenciler tüm projelerinde dersin öğretim elemanı tarafından gösterilen tasarım adımlarını izleyerek araştırma, kavram geliştirme, eskiz, görselleştirme ve sunum yapacaklardır.

 

Seçmeli Dersler

Bölüm Seçmeli Dersler

GİT 310 Yaratıcı Metin Yazarlığı Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu dersin amacı, iletişim mecralarının daha etkin bir biçimde kullanılabilme becerisini arttırmak için görsel iletişim dilini ve bu iletişim dilini oluşturan öğeleri öğretmek ve uygulama çalışmaları yaptırmaktır. Çeşitli sanatsal biçimler içinde hikaye/metin anlatma yöntemleri araştırılır. Ayrıca öğrencilerin kendi hazırladıkları metin sunumu ile izleyiciye dinamik ve ruhsal bir deneyim sunma çabasını kapsamaktadır.
GİT 311 Kaligrafi Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste kaligrafinin tanımının öğrenilmesi, kaligrafide estetik, malzeme bilgisi, farklı teknikler ile kompozisyon ve kaligrafide metin ve görsel elemanların bir arada kullanılması ele alınmaktadır.
GİT 313 İleri Tipografi Önkoşul: GİT 204 3 Kredi -
Görsel iletişimin farklı ortamlarında tipografi kullanımını araştırma ve kavramaya yönelik özgün tipografik tasarım çalışmaları gerçekleştirme. Farklı ve yaratıcı yollarla özgün çözümler araştırma. Organik tipografiye yönelik deneysel font karakteri tasarımı yapma.
GİT 318 Senaryo Yazarlığı Önkoşul: - 3 Kredi -
Senaryo Yazarlığı, medya alanı içinde olan belgesel, sinema, dizi, reklam sektörlerindeki yazım tekniklerini içermektedir.
GİT 319 Kısa Film Yapımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Derste öğrencilerden kısa film için fikir oluşturulması, geliştirilmesi ve projelendirerek uygulama aşaması istenmektedir. Bunun için öğrenciler belgesel, deneysel veya klasik anlatım türüne uygun formatlarda filmin temel unsurlarına ve özellikle mekân ve zamansallığına hâkim olmayı öğrenecekler. Projelerde fikir üretimi, kısa film senaryosu, çekimi ve montaj aşamaları ile birlikte, gerekli araç ve gereçlerin tanınmasını kapsamaktadır.
GİT 406 İletişim Psikolojisi Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste öğrenciler iletişim psikolojisi ile ilgili temel kavram ve kuramları, kendini doğru ifade etmenin önemini ve etkili iletişim yöntemlerini öğreneceklerdir. İnsan ilişkilerinin temelini oluşturan iletişim olgusu çok yönlü olarak ele alınarak, iletişim süreçlerinde farkındalık kazanmak amacıyla algı, duygu, düşünce ve davranış düzeyinde kuramsal bilgiler ele alınacaktır. İnsan ilişkilerini etkileyen faktörler; etkin dinleme, empati kurabilme, duygu ve düşüncelerini doğru yansıtabilme gibi konular üzerinden irdelenecektir.
GİT 407 Sinema Tarihi Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders, sinemanın ortaya çıkışını, sessiz ve sesli sinema dönemlerinin sanatsal, sosyal ve teknik açıdan incelenmesini içerir. Dünya sinema tarihinde ki akımları, ünlü sinema yönetmenlerinin sinema anlayışları ve özellikleri dersin içeriğini oluşturur.
GİT 413 Vektörel İllüstrasyon Önkoşul: - 3 Kredi -
Bilgisayarlar destekli tasarım programları kullanarak vektörel illüstrasyonlar üretme. Kavrama göre şekillenen özgün ve nitelikli vektörel illüstrasyon çalışmaları yapma. Çeşitli görsel iletişim ortamlarında vektörel illüstrasyon kullanımına yönelik projeler oluşturma.
GİT 414 Bilgilendirme Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Bilgilendirme tasarımının modern hayattaki gücünü, önemini ve disiplinlerarası yapısını ve yöntemlerinden faydalandığı bu disiplinlerle arasındaki bağı kavramaya yönelik tarihçesi ve uygulama ortamlarını ve süreçlerini öğrenme. Çevresel grafik tasarım, bilgi grafiği (infografik), veri görselleştirme (data visualization), haritalar, sergileme tasarımı gibi pek çok alt başlığı içeren alanda uygulama çalışmalarına alt yapı oluşturacak tasarım elemanlarının ve disiplinlerarası yapısına göre değişkenlik gösteren esnek tasarım ilkelerinin öğrenilmesi. Modern dünyada bilgilendirme tasarımının yönlendirme, eğitme, farkındalık yaratma ve bir etki oluşturma gibi güçlerini kavrama ve uygulama çalışmalarında bu gücü etkili kullanabilme. Durağan, hareketli ve/ve ya etkileşimli ortamlara yönelik bilgilendirme tasarımı projeleri ile çağımızdaki hızlı/karmaşık bilgi akışını düzenleyebilecek nitelikte çözümler üretme.
GİT 415 Reklam Analizi Önkoşul: - 3 Kredi -
Günümüzde reklamlar, bilimsel pazar analizleri doğrultusunda pazarlama, iletişim, sosyoloji, psikoloji gibi farklı alanlardan profesyonellerin ortak çalışmaları ile oluşturulmaktadır. Ekonomik, politik, sosyal koşullar, hedef kitlenin sahip olduğu özellikler (yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, yaşam tarzı vb), pazar yapısı, yerel ve küresel dinamikler gibi çok sayıda değişkenin etkilediği bu çalışmalar reklamları sıradan birer metin, görsel ve video olmaktan çıkarmaktadır. Art alanı bu denli çok bileşeni içeren reklamlar farklı okumalara tabi tutularak değerlendirilebilmektedir. Bu ders kapsamında öncelikle reklam kavramı ve reklamı oluşturan öğeler incelenecektir. Reklam analizi alanındaki yöntemler ele alınacaktır. Göstergebilimsel analiz yöntemi üzerinde durulacaktır. Marksist, feminist ve toplumbilimsel açıdan reklam çözümlemeleri incelenecektir. Küresel ve yerel markalardan seçilen örnekler üzerinde reklam analizleri gerçekleştirilecektir.
GRT 408 Reklam Fotoğrafçılığı Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu dersin amacı temel fotoğraf bilgisi olan öğrencilere, reklamcılık sektöründe kullanılabilecek, hedef kitleyi psikolojik açıdan etkileyici güce sahip fotoğraf teknikleri üzerine bilgi vermektir. Reklam fotoğrafları, fotoğrafçı ya da sanat yönetmeni tarafından önceden tasarlanan, bir fotoğraf türüdür. Reklam fotoğrafında fotoğrafçının en önemli görevi; reklamda iletilmek istenen düşünceyi doğru algılayıp, estetik değerleri ve teknik olanakları kullanarak görselleştirmelidir. Reklam Fotoğrafçılığı dersinde işlenmesi öngörülen konular şunlardır :Dikkat çekmek ve merak uyandırma. Reklamı yapılan marka ya da ürünlere sahip olma isteği uyandırma. Ürün ya da marka hakkında bilgi taşıma.
GİT 417 İleri Fotoğrafçılık Teknikleri Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu dersin amacı temel fotoğraf bilgisi olan öğrencilerin, daha ileri, profesyonel düzeyde temel bilgileri edinmesidir. İleri fotoğraf teknikleri dersinde öğrenilmesi öngörülen konular şunlardır :Ardışık (storyboard) fotoğraflar, Işık kullanımı, Siyah beyaz fotoğrafçılık, Stüdyo fotoğrafçılığı, Makro fotoğrafçılık, Panoromik çekim ve panorama yapma teknikleri, Gece çekimleri, HDR fotoğrafçılık.
GİT 424 3D Animasyon Önkoşul: - 3 Kredi -
3D Animasyon prensiplerini iyi bir şekilde kavrayarak karakter animasyonları yapabilecek yeteneklerin kazandırılması, animasyonları kullanarak hikâye anlatabilmek ve sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda karakter animatörü olabilecek bireyler yetiştirmektir.
BLT 406 Görsel Efekt Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Öğrencilerin TV ve Film endüstrisinde kullanılan temel görsel efekt animasyon prensipleri ile ilgili gerekli terminolojileri ve pratiği kazanmaları sağlanır. 2 ve 3 boyutlu görsel efekt animasyon sanatı detaylı olarak incelenerek, kamera ile gerçekte kayıt altına alınması mümkün olmayan yada prodüksiyon açısında çok pahalı olan görüntülerin bilgisayarda ileri seviye yazılım teknikleri vasıtasıyla simülasyon yapılması, üretilmesi sağlanır.

 

Fakülte Seçmeli Dersler

SAT 107 Sanat Tarihi I   3 Kredi -
SAT 108 Sanat Tarihi II Önkoşul: SAT 107 3 Kredi -
SAT 111 Sanat Sosyolojisi   3 Kredi -
SAT 112 Sanat Felsefesi   3 Kredi -
SAT 116 Müze Eğitimi ve Tasarım Müzeleri   3 Kredi -
SAT 203 İletişim Kültür ve Teknoloji   3 Kredi -
SAT 205 Fotoğraf I   3 Kredi -
SAT 206 Fotoğraf II Önkoşul: SAT 205 3 Kredi -
SAT 209 Yazma ve İfade Becerileri   3 Kredi -
SAT 211 Estetik   3 Kredi -
SAT 213 Mitoloji   3 Kredi -
SAT 215 Türk ve İslam Sanatları   3 Kredi -
SAT 219 İletişim Sosyolojisi   3 Kredi -
SAT 220 Tasarım ve İletişim   3 Kredi -
SAT 222 Yirmibirinci Yüzyılda Sanat ve Tasarım   3 Kredi -
SAT 224 Türkiye'de Sanat ve Tasarım   3 Kredi -
SAT 226 Sanat ve Tasarım Eleştirisi   3 Kredi -
SAT 228 Sosyal Psikoloji   3 Kredi -
SAT 230 Kültür Tarihi   3 Kredi -
SAT 301 Serbest Araştırma Dersi   3 Kredi -
SAT 302 Resim   3 Kredi -
SAT 303 Koro   3 Kredi -