Araştırma Konuları

Bilgi Sistemleri Ekonomisi

Bilgi Sistemleri Ekonomisi

Günümüz ekonomisinde Bilgi Teknolojisi (BT), bilgiyi kullanıma hazır kılarak birçok endüstrideki iş uygulamalarını değiştirdi. Bilgi teknolojisi ve ekonomik rekabetin doğasındaki dramatik değişiklikler firmaların işlerini organize etmede yeni yollar bulmalarını zorunlu kıldı. Bilgi sistemlerini araştırmada, ekonomi en önemli referans disiplinlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ekonomi bilgi teknolojisi ve yönetimi politikalarına yönelik önemli bir bakış açısı kazandırır ve bilgi sistemleri araştırma ve uygulamalarını anlamamıza yardımcı olur. İlgilenilen konulara bilgi kuramı, karar analizi, oyun teorisi ve ekonometrik uygulamalar örnek olarak verilebilir.

İlgili Dersler
 • İŞL 371: Yöneylem araştırması
 • İŞL 581: Bilgi sistemleri yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Risk yönetimi tüm şirketler için kilit faaliyet durumuna gelmiştir. Geçtiğimiz dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları, faiz oranlarındaki oynaklık, kredi temerrütleri ve şirket içi dolandırıcılık vakaları büyük finansal kayıplarla sonuçlanmıştır. Şirket itibarlarını da zedeleyen bu gelişmeler sonucunda, şirketlerin maruz kaldığı tüm risk unsurlarının izlenmesi ve yönetilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda finansal risk ölçümü ve piyasalar arası risk etkileşimlerinin yanı sıra Türkiye'de şirketlerin risk yönetim faaliyetleri üzerine çalışılmaktadır.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ekin Tokat
İlgili Dersler
 • İŞL 461: Risk Yönetimi
 • İŞL 563: Risk Yönetimi ve Türev Araçlar

Gelir Yönetimi

Gelir Yönetimi

Şirketlerin gelirlerini maksiimuma getirmek için uygulanan politikaların bütünüdür. Doğru ürünü, doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru fiyata satmak için çeşitli matematiksel ve davranışsal modeller geliştirmektedir. Özellikle havayolu, otel, araç kiralama, reklam, yük ve yolcu taşımacılığı, perakende gibi alanlarda kullanımı çok yaygındır.

İlgili Projeler:

"Esnek kesikli seçim sistemleri ve gelir yönetimi modellerinin entegrasyonu", Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı, Marie Curie Career Integration Grant. 2011-2014. Bütçe: 180.000 TL.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Melike Meterelliyoz Kuyzu

Kobiler

Kobiler

Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %99.89'unu oluşturan KOBİ'ler teknolojiye erişim, inovasyon, yatırım ve finansman kaynaklarına erişim, stratejik planlama gibi konularda yetersizlikler yaşamaktadırlar. Finansal sistem içindeki payları da çok düşük düzeylerde kalan KOBİ'ler için erişilebilir finansman kaynakları, mali başarısızlık tahmin yöntemleri, kurumsallaşma ve verimlilik yönetimi alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ekin Tokat
 • Prof. Dr. Ramazan Aktaş
İlgili Dersler
 • İŞL 464: Kurumsal Yönetim
 • İŞL 513: Girişimcilik

Kurumsal Kaynak Planlama

Kurumsal Kaynak Planlama

İşletmelerdeki bütün kaynakların (insan, makine, para, saat, malzeme, alan, vb.) verimli ve entegre bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemleridir. İşletmenin bütün birimlerinin, tedarikçilerin ve müşterilerin bütünleşik bir şekilde çalışmalarını sağlar. Milyarlarca dolarlık yıllık dünya pazarı olan bir alandır ve Türkiye ve dünya da çok yaygın kullanılan bilişim sistemleridir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Melike Meterelliyoz Kuyzu
İlgili Dersler
 • İŞL 448: Kurumsal Kaynak Planlama
 • İŞL 546: Kurumsal Kaynak Planlaması

Algoritmik İşlemler ve Finansal Piyasalarda Yapay Zeka

Algoritmik İşlemler ve Finansal Piyasalarda Yapay Zeka

Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim önce finans piyasalarında algoritmik işlemlerin hızla artmasına neden olmuş, paralelinde finans piyasalarında artan işlem hacmi ve çeşitliliği ile ortaya çıkan büyük miktardaki veri ise bu verilerin analizi ve parametre tahmininde yapay zeka sistemlerinin kullanılmasına imkan vermiştir. Piyasa etkinliğinin analizi, istatistiksel arbitraj işlemleri, alım-satım stratejilerinin oluşturulması, fiyat tahmini, piyasa ve kredi riski ölçümü bu sistemlerin uygulandığı konular arasındadır.   

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ekin Tokat
İlgili Dersler
 • İŞL 368: Modern Finansın Prensipleri

Girişimcilik

Girişimcilik

İnsanların ve şirketlerin istek ve ihtiyaçları gün geçtikçe daha da çeşitlenmektedir. Oluşan bu talebi karşılamak üzere ise Girişimciler ön plana çıkmaktadır. Ortaya çıkan bir fırsatı değerlendirme isteği veya oluşan bir ihtiyacı giderme çabası ile motive edilen bir iş fikri ile başlayan girişimcilik sürecinde gereksinim duyulan kaynaklar da bulunmaktadır. Bu gereksinimlerin en önemlileri network ve kaynaktır ve bunları giderebilmek adına pek çok kurumsal ve bireysel destekleyiciler yer almaktadır. Özellikle teknolojinin geliştiği ve küreselleşmiş günümüz dünyasında girişimcilik faaliyetleri her anlamdan destek görmekte iken oluşan rekabet ile aynı zamanda girişimcilikte başarısızlık oranları da artmaktadır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ramazan Aktaş
İlgili Dersler
 • İŞL 512 Girişimcilik