Yan Dal ve Çift Anadal Programları

YAN DAL: (2018-2019 Yaz Dönemi itibariyle)

DERS KODU

DERS İSMİ

DERS KREDİSİ

İŞL111

İşletmeciliğe Giriş

3

İŞL233

Pazarlama Prensipleri

3

İKT253

İstatistik

3

İŞL254

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

3

İŞL255

Genel Muhasebe

3

İŞL343

Üretim/İşlemler Yönetimi

3

İŞL361

Finansal Yönetim

3

İŞL372

Yöneylem Araştırması

3

İŞL406

Stratejik Yönetim

3

+

2 Seçmeli Ders (3. veya 4. sınıftan) İŞL KODLU

2 x 3 = 6

Toplam

 

33

NOT: (1) Anadal programı İktisat olan öğrenciler İŞL111, İKT253, İŞL255 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen iki seçmeli derse ek olarak, 3 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır. (2) Anadal programı Uluslararası Girişimcilik olan öğrenciler İŞL111, İŞL233, İKT253, İŞL254, İŞL255 ve İŞL406 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen iki seçmeli derse ek olarak, 6 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır. (3) Anadal programı Endüstri Mühendisliği olan öğrenciler İŞL111, İKT253, İŞL255, İŞL343 ve İŞL372 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen iki seçmeli derse ek olarak, 5 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.

 

 

ÇİFT ANADAL:

İŞLETME Çift Anadal Müfredatı

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

 

BİL121 (3)

Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi

HUK115 (3)

Hukuka Giriş

İNG001 (2)

İngilizce I (İNG)

İŞL111 (3)

İşletmeciliğe Giriş

MAT103 (4)

Genel Matematik I

OEG101 (1)

Ortak Eğitime Giriş

TÜR101 (2)

Türk Dili I

 

 

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

 

İKT103 (4)

Ekonomiye Giriş

İNG002 (2)

İngilizce II (İNG)

İŞL112 (3)

Yönetime Giriş

MAT104 (4)

Genel Matematik II

TAR101 (3)

Uygarlıklar Tarihi

TÜR102 (2)

Türk Dili II

 

 

1. YIL YAZ DÖNEMİ

 

AİT201 (2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İKT253 (3)

İstatistik (İNG)

İNG003 (2)

İngilizce Yazma Becerileri (İNG)

İŞL233 (3)

Pazarlama Prensipleri

İŞL251 (3)

Muhasebe I

ÜSD1 (3)

üniversite seçmeli dersi

 

 

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

 

AİT202 (2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

İNG004 (2)

İngilizce Sunum Becerileri (İNG)

İŞL202 (3)

Ticaret Hukuku

İŞL234 (3)

Pazarlama Araştırması (İNG)

İŞL252 (3)

Muhasebe II

İŞL276 (3)

Tahmin Yöntemleri (İNG)

 

 

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

 

İŞL311 (3)

Örgüt Kuramı

İŞL343 (3)

Üretim İşlemler Yönetimi (İNG)

İŞL351 (3)

Maliyet Muhasebesi

İŞL361 (3)

Finansal Yönetim

İŞL381 (3)

Yönetim Bilgi Sistemleri

İYD1 (3)

ikinci yabancı dil 1

 

 

2. YIL YAZ DÖNEMİ

 

OEG200 (0)

Ortak Eğitim I

 

 

3. YIL GÜZ DÖNEMİ - Genel İşletme

 

İŞL372 (3)

Yöneylem Araştırması (İNG)

İŞL382 (3)

Karar Destek Sistemleri (İNG)

UGİ315 (2)

Girişimcilik ve Liderlik

BSD1 (3)

bölüm seçmeli dersi

BSD2 (3)

bölüm seçmeli dersi

İYD2 (3)

ikinci yabancı dil 2

 

 

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

 

OEG300 (0)

Ortak Eğitim II

 

 

3. YIL YAZ DÖNEMİ - Genel İşletme

 

İŞL405 (3)

Uluslararası İşletme Yönetimi (İNG)

İŞL441 (3)

Üretim Planlaması ve Denetimi (İNG)

BSD3 (3)

bölüm seçmeli dersi

FSD1 (3)

fakülte seçmeli dersi

İYD3 (3)

ikinci yabancı dil 3

 

 

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

 

OEG400 (0)

Ortak Eğitim III

 

 

4. YIL BAHAR DÖNEMİ - Genel İşletme

 

İŞL406 (3)

Stratejik Yönetim (İNG)

İŞL448 (3)

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) (İNG)

BSD4 (3)

bölüm seçmeli dersi

BSD5 (3)

bölüm seçmeli dersi

BSD6 (3)

bölüm seçmeli dersi

İYD4 (3)

ikinci yabancı dil 4

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR