Yan Dal ve Çift Anadal Programları

YAN DAL: (2020-2021 Güz Dönemi itibariyle)

DERS KODU

DERS İSMİ

DERS KREDİSİ

İŞL111/212

İşletmeciliğe Giriş/İşletmecilik Bilgisi

3

İŞL233

Pazarlama Prensipleri

3

İKT253

İstatistik

3

İŞL255

Genel Muhasebe

3

İŞL343

Üretim/İşlemler Yönetimi

3

İŞL361

Finansal Yönetim

3

İŞL372

Yöneylem Araştırması

3

İŞL406

Stratejik Yönetim

3

İŞLXXX

1 bölüm seçmeli dersi

3

Toplam

 

27 kredi

 

NOT:  

(1) Anadal programı İktisat olan öğrenciler İŞL111, İKT253, İŞL255 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen bir bölüm seçmeli dersine ek olarak, 3 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.

(2) Anadal programı Uluslararası Girişimcilik olan öğrenciler İŞL111, İŞL233, İKT253, İŞL255, İŞL361 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen bir bölüm seçmeli dersine ek olarak, 5 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.

(3) Anadal programı Endüstri Mühendisliği olan öğrenciler İŞL111, İKT253, İŞL343 ve İŞL372 kodlu dersler yerine, yukarıda belirtilen bir bölüm seçmeli dersine ek olarak, 4 adet bölüm seçmeli dersi alacaklardır.

 

 ÇİFT ANADAL:


İşletme Bölümü çift anadal programı öğrencileri bölüm müfredatındaki tüm derslerden sorumludurlar. Anadal ve ikinci anadal programlarında yer alan ve birbirleriyle eşdeğer kabul edilen derslerden yalnızca birisinin alınması yeterlidir. Eşdeğer derslerin belirlenmesi ve saydırılması ilgili fakülte kurulunca yapılmaktadır.

İŞLETME BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI EŞDEĞER DERS TABLOSU
DERS KODU İŞLETME END İKT UGİ ULU HUK PSİ YZM
İŞL 111 İşletmeciliğe Giriş        * İŞL 212 İŞL 113 UGİ 101        
İŞL 202 Ticaret Hukuku         HUK 212    
İŞL 254 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi İŞL 353            
İŞL 302 Borçlar Hukuku         HUK 201    
İŞL 312 İnsan Kaynakları Yönetimi * END 416   * UGİ 403        
İŞL 333 Tüketici Davranışları           PSİ 315 ya da          PSİ 417  
İŞL 335 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri       SUİ 251   PSİ 108  
İŞL 361 Finansal Yönetim END 320             
İŞL 362 Finansal Piyasalar ve Kurumlar    İKT 338         İŞL 161
İŞL 364 Uluslararası Ekonomi ve Finans      * UGİ 411        
İŞL 368 Modern Finansın Prensipleri      * UGİ 312        
İŞL 372 Yöneylem Araştırması END 294 veya END 395            
İŞL 404 İş Hukuku         HUK 407    
İŞL 405 Uluslararası İşletme Yönetimi      * UGİ 337        
İŞL 406 Stratejik Yönetim     * UGİ 353        
İŞL 407 Kıymetli Evrak Hukuku         HUK 401    
İŞL 416 Örgütsel Davranış           PSİ 313  
İŞL 441  Üretim Planlaması ve Denetimi * END 307            
İŞL 446 Proje Yönetimi * END 418            
BİL 121 Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi   İKT 110          
İKT 105 Ekonomiye Giriş     UGİ 103   İKT 103İ    
İKT 253 İstatistik END 213   UGİ 104     PSİ 204 veya      PSİ 202 END 214
HUK 115 Hukuka Giriş         HUK 101    
TAR 101 Uygarlıklar Tarihi       SUİ 101      
MAT 103 Genel Matematik I MAT 101           MAT 101
MAT 104 Genel Matematik II MAT 102           MAT 102
RUS/ARP/CIN 001 Rusça/Arapça/Çince I     UGİ 292 R/A/C        
RUS/ARP/CIN 002 Rusça/Arapça/Çince II     UGİ 391 R/A/C        
RUS/ARP/CIN 003 Rusça/Arapça/Çince III     UGİ 393 R/A/C        
RUS/ARP/CIN 004 Rusça/Arapça/Çince IV     UGİ 395 R/A/C        
Bu tablo ikinci anadal programı İşletme olan öğrencilerin birinci anadal programlarında alabilecekleri ve İşletme çift anadal programına saydırabilecekleri dersleri göstermektedir. İşletme bölümü öğrencileri sadece * işaretli dersleri eşlenik ders olarak alabilirler.