Araştırma Konuları

Kanser Genetiği ve Moleküler Biyolojisi

Kanser Genetiği ve Moleküler Biyolojisi

NF1 (Nörofibromatosis tip 1) ilişkili tümörlerin moleküler biyolojisinde önemli olan Ras sinyal iletim yolağını etkileyen ve ilaç hedefi olabilecek moleküllerin (APP - Amyloid Precursor Protein, Coronin 1A ve CXCR4 gibi) bu tümörlerdeki ekspresyonları ve NF1 moleküler patolojisindeki yeri araştırılmaktadır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Şükriye Ayter

Rekombinant DNA Teknolojisi

Rekombinant DNA Teknolojisi

Proteinleri kodlayan yapısal genlerin plasmid vektörlerine klonlanması ve bu plasmidlerin prokaryotik ya da ökaryotik hücrelere aktarımı (transformasyon ve transfeksiyon) yoluyla hücrelerde rekombinant proteinler üretilebilir. Rekombinant proteinler saflaştırılarak kullanılabileceği gibi, hücre içindeki yerleşimi, aktivitesi vb özellikleri incelenebilir. Normal ya da hastalıklara özgü defektli proteinler üretilerek yapısal ve işlevsel açıdan karşılaştırılabilir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Parisa Sharafi
 • Prof. Dr. Şükriye Ayter

Proteinlerin Saflaştırılması ve Tanımlanması

Proteinlerin Saflaştırılması ve Tanımlanması

Proteinler, bulundukları biyolojik ortamdan yapılarına özgü farklı yöntemler kullanılarak saflaştırılabilir ve saflaştırılan proteinin yapısal ve işlevsel özellikleri tanımlanabilir. Söz konusu protein bir enzim olduğunda bilinen substrat(lar)ı kullanılarak kinetik özellikleri tanımlanır. Farklı inhibitörlerin enzimin aktivitesi ve kinetik davranışına etkileri incelenerek inhibisyonun tipi belirlenir. Enzimler üzerinde aktiviteyi arttırıcı (aktivatör) ya da azaltıcı (inhibitör) etkiye sahip moleküller potansiyel ilaç adayı olarak değerlendirilebilir.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ediz Demirpençe

Üç Boyutlu Anatomik Modelleme

Üç Boyutlu Anatomik Modelleme

Üç boyutlu anatomik modelleme, seri kesitler, seri radyolojik görüntüler veya lazer tarayıcıyla yüzey taramasını takiben elde edilen ham modellerin birçok ek aşamadan geçirilmesiyle bilgisayar destekli eğitim veya araştırmada kullanılacak dijital modellerin oluşturulmasıdır.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ayşe Beliz Taşçıoğlu
 • Prof. Dr. Selçuk Tunalı
İlgili Dersler
 • Anatomi

Plastinasyon

Plastinasyon

Plastinasyon, her türlü biyolojik dokudaki hücre içi ve hücrelerarası suyun özel yöntemler kullanılarak polimer ile yer değiştirilmesi esasına dayanan eşsiz bir doku koruma yöntemidir. İşlem sonunda plastik hale gelen örnek, uzun yıllar eğitim ve araştırmada kullanılabilmektedir.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ayşe Beliz Taşçıoğlu
 • Prof. Dr. Selçuk Tunalı
İlgili Dersler
 • Anatomi

Biyolojik Sistemlerde Serbest Radikaller ve Antioksidanlar

Biyolojik Sistemlerde Serbest Radikaller ve Antioksidanlar

İskemi-reperfüzyon durumları ile, travma ve benzeri patolojik durumlarda oksijen radikalleri ve reaktif nitrojen türlerinin yapımında değişiklikler olur. Bu reaktif türlerin biyolojik moleküllere etkileri, buna bağlı olarak dokularda gelişen oksidatif hasar, nötrofil infiltrasyonu, antioksidan savunma sisteminde ve proinflamatuvar/antiinflamatuvar sitokin düzeylerindeki değişimler, bazı doğal ya da sentetik bileşiklerin antioksidan savunma mekanizmalarına etkileri bu kapsamda incelenebilir.

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Ediz Demirpençe
 • Prof. Dr. Kamer Kılınç