Dekanın Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin misyonu, eğitim verdiği alanlarda lider ve girişimci olabilecek, çok yönlü ve ortak eğitimler ile donanımlı gençler yetiştirmektir.

Üniversitemiz bünyesinde 2013 yılında kurulmuş olan Tıp Fakültemiz de benzer hedeflere odaklanmış, hekim olmaya karar vermiş ve başarılı bir sınav ile aramıza katılmış öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye yönelik eğitim programları ve güçlü akademik kadrosu ile tıp alanında yerini almıştır.

Fakültemizde kavramsal ve uygulamalı temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri ile pekiştirilerek bilgi düzeyi yüksek hekimlerin mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Koruyucu hekimlik ve toplumun temel sağlık problemleri başta olmak üzere hastalıkların tanı ve tedavileri tıp eğitimi içinde yer almaktadır Bilgiyi edinme, değerlendirme, yorumlama yetenekleri ile araştırmacılık yönlerini geliştirerek geleceğin bilim insanlarını yetiştirme ve meslek hayatına hazırlama vizyonu esas alınmaktadır.

Bu süreçte TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin bir öğrencisi olarak 200 yıla yakın bir geleneği olan ‘Tıbbiyenin’ bir parçası olmanız hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Nejat AKAR

Tıp Fakültesi Dekanı