Fakülte Hakkında

Tarihçe

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bir tıp fakültesi kurmak amacıyla 2010 yılında Özel Mesa Hastanesi'ni satın almıştır. Ardından ‘Özel TOBB ETÜ Hastanesi’ ismini almıştır. TOBB ETÜ ana kampüsüne çok yakın bir mesafede Söğütözü Yaşam Caddesi'nde bulunmaktadır. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 6/12/2011 tarihli ve 24061 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TOBB ETÜ'de Tıp Fakültesi kurulmasıyla ilgili karar 11 Ocak 2012 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurucu dekanlığını Prof. Dr. Ediz Demirpençe yapmıştır.  

 2016 yılında ‘TOBB ETÜ Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ olarak Tıp Fakültesine bağlanmıştır.

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını 2019 yılında vermiştir.

DEKAN VE DEKAN YARDIMCILARIMIZ

AD SOYAD                                            GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ                   GÖREV BİTİŞ TARİHİ

PROF. DR. EDİZ DEMİRPENÇE                 25.05.2013                                               05.09.2017

PROF. DR. BERKTEN BERKALP                 06.09.2017                                              10.04.2019

PROF. DR. SELÇUK TUNALI                      11.04.2019                                               27.02.2020

PROF. DR. MEHMET NEJAT AKAR            28.02.2020                                                 Halen

( DEKAN )

DOÇ. DR. PERİHAN ELİF EKMEKÇİ          28.02.2020                                                  Halen

(DEKAN YARDIMCISI)

DOÇ. DR. SALİH ERPULAT ÖZİŞ               28.02.2020                                                 Halen

(DEKAN YARDIMCISI)

  • TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Vizyonu

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, dünya standartlarındaki eğitim, araştırma ve mesleksel uygulamaları ile daha sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlayacak, ulusal ve küresel tıp camiasına ilham verecek bir eğitim ve sağlık kurumu olacaktır.

  • TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Misyonu

Öğrenci odaklı ve topluma dayalı bir anlayışla tıp eğitimi, sağlık hizmeti ve bilimsel araştırmalar yürütmektir. Entegre program uygulanan mezuniyet öncesi tıp eğitimimizin amacı; kanıta dayalı tıp yaklaşımını ve kişisel/mesleki etik değerleri benimsemiş, analitik yeteneklere sahip, araştırmacı, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve hümanist hekimler yetiştirmektir. Mezunlarımızın; sağlık hizmetinin tüm (koruyucu hekimlik, tanı ve tedavi) aşamalarında, kanıta dayalı güncel bilgi ve teknolojinin kullanıldığı hasta merkezli tıp uygulamalarını benimsemeleri, ayrıca hastalıkların gelişimine yol açan etkenler hakkında araştırmalar yoluyla yeni bilgi üretip, bu bilgiyi eleştirel bakışla geliştirerek kullanmaları hedeflenmektedir. Bu nitelikleriyle TOBB ETÜ Tıp Fakültesi mezunları, sağlık sektöründe yenilikçiliğin önemini ve sektörün ekonomiyle ilişkisini kavrayan liderler olacaktır.

  • TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Temel Değerleri

Etik değerlere sahip olmak

Bilimsellik (sorgulayıcı ve analitik olmak)

İnsancıllık

Disiplinler arası ve uluslararası çalışma kültürüne sahip olmak

Yenilikçilik

  • Fakülte Kurulu

 Prof. Dr. M. Nejat AKAR  (Dekan)

 Prof. Dr. Kamer KILINÇ (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

 Prof. Dr. Zafer ARSLAN (Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

 Prof. Dr. Hakkı Gökhan TULUNAY (Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

 Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN  (Profesör Temsilcisi)

 Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ (Doçent Temsilcisi)

 Doç. Dr. Erdal EROĞLU (Doçent Temsilcisi)

 Dr. Öğr. Üye Aslıhan TAŞKIRAN SAĞ (Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi)

Prof. Dr. Gülay Demircin

Prof. Dr. Selçuk Tunalı 

  • Fakülte Yönetim Kurulu

 Prof. Dr. M. Nejat AKAR (Dekan)

Prof. Dr. Ayşegül Taylan ÖZKAN  (Profesör Temsilcisi) 

Doç. Dr. Salih Erpulat ÖZİŞ   (Dekan Yardımcısı)

 Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ (Dekan Yardımcısı, Doçent Temsilcisi)

 Dr. Öğr. Üye. Banu BURUK (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

Prof. Dr. Zühal Özen Tunay   

Prof. Dr. Ediz Demirpençe 

  • Organizasyon Şeması

Yönetmelikler

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi sınav yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklere buradan ulaşabilirsiniz.