Lisans Ders Müfredatı

Fakültemizde entegre (bütünleştirilmiş) tıp eğitimi uygulanmaktadır. Toplam süresi altı yıl olan tıp eğitiminin ilk üç yılında, temel ve klinik tıp bilgileri birbirleri ile ilişkilendirilerek ve organ sistemleri bazında bütünleştirilmiş olarak verilir. Eğitim programında, farklı bölümler tarafından aynı konu ile ilgili derslerin verildiği “ders kurulları” yer alır. Eğitimin ilk yılında içerik olarak birbirini izleyen ve tamamlayan üç ders kurulu vardır. Bu ders kurulları kapsamında, organizmayı oluşturan temel moleküllerde yapı-işlev ilişkisinden başlanarak hücre, doku ve organ gibi daha karmaşık sistemlerdeki yapısal ve işlevsel özelliklerin bir bütün olarak kavranması sağlanır. İkinci yılda altı ders kurulu vardır ve her birinde bir organ sistemi incelenerek, yine “yapıdan işleve” bağlamında her sistemin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi birlikte verilir. Normal işleyişin öğretildiği ikinci yılın ardından, dokuz ders kurulunun yer aldığı üçüncü yılda yine organ sistemleri bazında normal işleyişin bozulduğu durumlar, hastalıklar ve mekanizmaları öğretilir. İlk üç yılda teorik derslerle birlikte öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı, uygulamalı dersler de yer almaktadır.

Programda temel tıp derslerinin yanı sıra hekim kimliğinin oluşturulması ve sağlık uygulamaları ile doğrudan ilgili olan tıp tarihi ve etiği, halk sağlığı ve iyi hekimlik uygulamaları dersleri de verilmektedir. İyi hekimlik uygulamaları kapsamında iletişim becerileri, mesleksel beceriler, bilimsel araştırma kavramı ve bilgi okuryazarlığı, sağlık araştırmaları ve kanıta dayalı tıp, tıpta insan bilimleri gibi konular işlenmektedir. İlk üç yılda ayrıca sağlık sisteminin işleyişi, sağlık hukuku ve gelişen teknolojiler ile ilgili derslerin de programda yer alması öngörülmektedir.

Tıp eğitiminin son üç yılında klinik stajlar yer alır. Dördüncü yılda büyük stajlar olarak adlandırılan ana kliniklerde (Kardiyoloji ve göğüs hastalıklarını da kapsayacak şekilde iç hastalıkları, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum), beşinci yılda ise diğer klinik bölümlerde eğitim gören öğrenciler, altıncı yılda intörnlük adı verilen aile hekimliği programı kapsamında 12 ay boyunca, farklı kliniklerde aktif olarak hekimlik uygulamalarına katılırlar.

Ders Kodu Ders Adı AKTS
TIP 101 Hücre Bilimleri I: Molekülden Hücreye 14
TIP 102 Hücre Bilimleri II: Hücreden Dokuya I 12
TIP 103 Hücre Bilimleri III: Hücreden Dokuya II 12
TIP 104 Hücre Bilimleri IV: Dokudan Sisteme 12
Ders Kodu Ders Adı AKTS
TIP 201 Kas ve Periferik Sinir Sistemi 9
TIP 202 Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri 9
TIP 203 Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 8
TIP 204 Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu 8
TIP 205 Endokrin ve Üreme Sistemleri 8
TIP 206 Hastalıkların Biyolojik Temelleri 8
Ders Kodu Ders Adı AKTS
TIP 301 Neoplazi, Kan, Deri Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10
TIP 302 Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmün Sistem Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10
TIP 303 Solunum ve Dolaşım Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10
TIP 304 Sindirim ve Üriner Sistem Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10
TIP 305 Endokrin, Boşaltım ve Üreme Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10
TIP 306 Sinir-Duyu, Kas-İskelet Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10
Ders Kodu Ders Adı AKTS
TIP 401 Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları 11
TIP 402 Genel Cerrahi 11
TIP 403 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 11
TIP 404 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji 11
TIP 405 Kadın Hastalıkları ve Doğum 11
TIP 406 Adli Tıp 5
Ders Kodu Ders Adı AKTS
TIP 501 Küçük Stajlar 60
Ders Kodu Ders Adı AKTS
TIP 601 İntörnlük (Aile Hekimliği) 60


DERS KURULLARI DIŞINDAKİ ZORUNLU MÜFREDAT DERSLERİ

Ders Kodu & Adı AKTS
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
TÜR 101 Türk Dili I 2
TÜR 102 Türk Dili II 2
İNG 001 İngilizce I 4
İNG 002 İngilizce II 4
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 4
İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri 4
BİL 121 Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi 6
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 4
İYD -1 İkinci Yabancı Dil 1 5
İYD -1 İkinci Yabancı Dil 2 5
İYD -1 İkinci Yabancı Dil 3 5
İYD -1 İkinci Yabancı Dil 4 5
FSD Fakülte Seçmeli Dersi 3
FSD Fakülte Seçmeli Dersi 3
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersi 3

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR