Lisans Ders Müfredatı

Fakültemizde entegre (bütünleştirilmiş) tıp eğitimi uygulanmaktadır. Toplam süresi altı yıl olan tıp eğitiminin ilk üç yılında, temel ve klinik tıp bilgileri birbirleri ile ilişkilendirilerek ve organ sistemleri bazında bütünleştirilmiş olarak verilir. Eğitim programında, farklı bölümler tarafından aynı konu ile ilgili derslerin verildiği “ders kurulları” yer alır. Eğitimin ilk yılında içerik olarak birbirini izleyen ve tamamlayan altı ders kurulu vardır. Bu ders kurulları kapsamında, organizmayı oluşturan temel moleküllerde yapı-işlev ilişkisinden başlanarak hücre, doku ve organ gibi daha karmaşık sistemlerdeki yapısal ve işlevsel özelliklerin bir bütün olarak kavranması sağlanır. İkinci yılda altı ders kurulu vardır ve her birinde bir organ sistemi incelenerek, yine “yapıdan işleve” bağlamında her sistemin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi birlikte verilir. Normal işleyişin öğretildiği ikinci yılın ardından, daltı ders kurulunun yer aldığı üçüncü yılda yine organ sistemleri bazında normal işleyişin bozulduğu durumlar, hastalıklar ve mekanizmaları öğretilir. İlk üç yılda teorik derslerle birlikte öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı, uygulamalı dersler de yer almaktadır.

Programda temel tıp derslerinin yanı sıra hekim kimliğinin oluşturulması ve sağlık uygulamaları ile doğrudan ilgili olan tıp tarihi ve etiği, halk sağlığı ve iyi hekimlik uygulamaları dersleri de verilmektedir. İyi hekimlik uygulamaları kapsamında iletişim becerileri, mesleksel beceriler, bilimsel araştırma kavramı ve bilgi okuryazarlığı, sağlık araştırmaları ve kanıta dayalı tıp, tıpta insan bilimleri gibi konular işlenmektedir. İlk üç yılda ayrıca sağlık sisteminin işleyişi, sağlık hukuku ve gelişen teknolojiler ile ilgili derslerin de programda yer alması öngörülmektedir.

Tıp eğitiminin son üç yılında klinik stajlar yer alır. Dördüncü yılda büyük stajlar olarak adlandırılan ana kliniklerde (Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, iç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum), beşinci yılda ise diğer klinik bölümlerde eğitim gören öğrenciler altıncı yılda internlik adı verilen aile hekimliği programı kapsamında 12 ay boyunca, farklı kliniklerde aktif olarak hekimlik uygulamalarına katılırlar.

 

1. SINIF

KURUL KODU DERS KURULU ADI AKTS Z/S
TIP 101 Hücre Bilimleri I: Molekülden Hücreye 9 Z
TIP 102 Hücre Bilimleri II: Hücreden Dokuya I 8 Z
TIP 103 Hücre Bilimleri III: Hücreden Dokuya II 9 Z
TIP 104 Hücre Bilimleri IV: Dokudan Sisteme I 8 Z
TIP 105 Hücre Bilimleri V: Dokudan Sisteme II 8 Z
TIP 106 Kas ve Periferik Sinir Sistemi 8 Z
Toplam 50 

2. SINIF

KURUL KODU DERS KURULU ADI AKTS Z/S
TIP 202 Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri  9 Z
TIP 203 Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma  8 Z
TIP 204 Merkez Sinir Sistemi ve Duyu 8 Z
TIP 206 Hastalıkların Biyolojik Temelleri  8 Z
TIP 207 Boşaltım ve Üreme Sistemleri  8 Z
TIP 208 Endokrin ve Metobolizma 8 Z
Toplam 49

 3. SINIF

KURUL KODU DERS KURULU ADI AKTS Z/S
TIP 301 Neoplazi, Kan, Deri Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10 Z
TIP 302 Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmün Sistem Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10 Z
TIP 303 Solunum ve Dolaşım Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10 Z
TIP 304 Sindirim ve Üriner Sistem Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10 Z
TIP 305 Endokrin, Boşaltım ve Üreme Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10 Z
TIP 306 Sinir-Duyu, Kas-İskelet Hastalıklarının Patolojik Temelleri 10 Z
Toplam 60

4. SINIF

KURUL KODU DERS KURULU ADI AKTS Z/S
TIP 402 Genel Cerrahi 11 Z
TIP 403 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 11 Z
TIP 405 Kadın Hastalıkları ve Doğum 11 Z
TIP 406 Adli Tıp 5 Z
TIP 407 Kardiyovasküler Cerrahi 1 Z
TIP 408 Göğüs Cerrahisi 1 Z
TIP 409 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5 Z
TIP 410 Göğüs Hastalıkları 6 Z
TIP 411 İç Hastalıkları 7 Z
TIP 412 Kardiyoloji  4 Z
Toplam 62

5. SINIF

STAJ KODU KÜÇÜK STAJLAR AKTS Z/S
TIP 501 Üroloji 3 Z
TIP 502 Nöroloji 5 Z
TIP 504 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 8 Z
TIP 506 Göz Hastalıkları 3 Z
TIP 507 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 3 Z
TIP 508 Deri ve Zührevi Hastalıklar 5 Z
TIP 509 Radyoloji 5 Z
TIP 511 Ortopedi 5 Z
TIP 512 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 5 Z
TIP 515 Seçmeli Ders 3 Z
TIP 516 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4 Z
TIP 518 Seçmeli Ders 3 Z
TIP 519  Tıp Etiği 1 Z
Toplam 53

6. SINIF

STAJ KODU STAJ ADI AKTS Z/S
TIP 601 Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 Z
TIP 603 İç Hastalıkları 10 Z
TIP 604 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 10 Z
TIP 605  Genel Cerrahi 5 Z
TIP 606 Acil Tıp 5 Z
TIP 607 Seçmeli-1 5 Z
TIP 608 Seçmeli-2 4 Z
TIP 609 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  5 Z
TIP 611 Klinik Farmakoloji  1 Z
TIP 612 Göğüs Hastalıkları 2 Z
TIP 613 Kardiyoloji 3 Z
TIP 614 Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı 5 Z
  Toplam   60
Tıp Kurulları Genel Toplam 334

 

DERS KURULLARI DIŞINDAKİ ZORUNLU MÜFREDAT DERSLERİ AKTS Z/S ALINMASI ÖNERİLEN EĞİTİM YILI
1 AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 Z 1. yıl
2 AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 Z 1. yıl
3 TÜR 101 Türk Dili I 2 Z 1. yıl
4 TÜR 102 Türk Dili II 2 Z 1. yıl
5 İNG 001 İngilizce I 4 Z 1. yıl
6 İNG 002 İngilizce II 4 Z 1. yıl
7 İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 4 Z 1. veya 2. yıl
8 İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri 4 Z 1. veya 2. yıl
9 BİL 121 Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi 6 Z 1. yıl
10 UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 4 Z 2. yıl
11 İYD -1 İkinci Yabancı Dil 1 5 Z 2. yıl
12 İYD -1 İkinci Yabancı Dil 2 5 Z 2. yıl
13 İYD -1 İkinci Yabancı Dil 3 5 Z 3. yıl
14 İYD -1 İkinci Yabancı Dil 4 5 Z 3. yıl
15 FSD Fakülte Seçmeli Dersi 3 Z 1. veya 2. yıl
16 FSD Fakülte Seçmeli Dersi 3 Z 1. veya 2. yıl
17 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersi 3 Z 1. veya 2. yıl
Toplam 63
Tıp Kurulları ve Zorunlu Müfredat Dersleri Genel Toplam 404