Bölüm Kurulları

 

1. SINIF

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 101 Hücre Bilimleri I: Molekülden Hücreye Önkoşul: - - Kredi ECTS: 9
Bu ders kurulunda organik kimya, tıbbi biyokimya ve tip tarihi dersleri ağırlıklıdır. Bu kapsamda organik moleküllerin (amino asitler, proteinler, karbohidratlar, nükleotidler, lipidler gibi) yapıları, kimyasal bağları ve sulu ortamdaki tepkimeleri incelenir, makromoleküllerin işlevsel özellikleri ve oluşturdukları yapılar tartışılır. Hekimlikte iyi uygulamalar dersi kapsamında kanıta dayalı tıp alanında teorik dersler (bilim ve araştırma kavramları, bilgi okuryazarlığı, güvenilir bilgi ve yayın etiği) bulunmaktadır. Tıp tarihi ve etik derslerinde tıbbın tarihsel gelişimi tartışılır.
TIP 102 Hücre Bilimleri II: Hücreden Dokuya I Önkoşul: - - Kredi ECTS: 8
Bu ders kurulunda anatomi (anatomiye giris ve genel bilgiler ve vücut sistemleri), tıbbi biyokimya (Biyolojik zarlar, hormonlar, sinyal iletim mekanizmaları ve Yüksek enerjili bileşikler), Tıbbi Biyoloji  (Hücre Kavramı, hücrenin evrimi ve hücre organizasyonu, organeller, hücreler arası bağlantılar, DNA yapısı ve işlevi) ve histoloji (genel terminoloji, mikroskop cesitleri, hücre yapısı, histolojik yöntemler ve teknikler) dersleri benzer ağırlıkta verilir. Tıp Tarihi ve Etik dersleri kapsamında tıbbın tarihsel gelişimi tartışılmaya devam edilir. Biyoistatistik derslerinde istatistik değerlendirmelerde kullanılan temel kavramlar (örnekleme, yer ve yaygınlık ölçümleri, normal dağılım, p değeri, hata tipleri), Bilimsel araştırma yöntemleri ve planlı araştırma kavramı, Örnekleme yöntemleri, EXCEL'de veri girişi, veri temizliği ve analize hazırlık ile IBM SPSS Statistics: veri girişi, temel tanımlayıcı istatistikler açıklanır.
TIP 103 Hücre Bilimleri III: Hücreden Dokuya II Önkoşul: - - Kredi ECTS: 9
Tıbbi Biyokimya derslerinde yağlar ve proteinlerin yıkımıyla ilgili metabolik yollar, elektron transport sistemi, hücrelerdeki biyosentetik metabolik yollar ve bazı organellerin biyokimyası anlatılIr. Tıbbi Biyoloji dersinde DNA teknolojisi ve mutasyon saptama yöntemleri, Mendel dışı kalıtım, hücre döngüsü ve kanser biyolojisi tartışılır. Hücre yapısındaki organellerin histolojik özellikleri ve histolojik teknikler ile ilgili dersler verilir. Hekimlikte iyi uygulamalar dersi kapsamında proje çalışmaları yapılır, tıbbi atık yönetimi, enfekte materyalin dekontaminasyonu, nabız ve kan basıncı ölçme becerileri, sunum becerileri konularında eğitim verilir. Temel homeostatik mekanizmalar, hücre zarının işlevsel özellikleri, elektriksel potansiyelleri ve madde taşınımı konuları tartışılır.
TIP 104 Hücre Bilimleri IV: Dokudan Sisteme I Önkoşul: - - Kredi ECTS: 8
Tıbbi Biyokimya derslerinde yağlar ve proteinlerin yıkımıyla ilgili metabolik yollar, elektron transport sistemi, hücrelerdeki biyosentetik metabolik yollar ve bazı organellerin biyokimyası anlatılIr. Tıbbi Biyoloji dersinde DNA teknolojisi ve mutasyon saptama yöntemleri, Mendel dışı kalıtım, hücre döngüsü ve kanser biyolojisi tartışılır. Hücre yapısındaki organellerin histolojik özellikleri ve histolojik teknikler ile ilgili dersler verilir. Hekimlikte iyi uygulamalar dersi kapsamında proje çalışmaları yapılır, tıbbi atık yönetimi, enfekte materyalin dekontaminasyonu, nabız ve kan basıncı ölçme becerileri, sunum becerileri konularında eğitim verilir. Temel homeostatik mekanizmalar, hücre zarının işlevsel özellikleri, elektriksel potansiyelleri ve madde taşınımı konuları tartışılır.
TIP 105 Hücre Bilimleri V: Dokudan Sisteme II Önkoşul: - - Kredi ECTS: 8
 
TIP 106 Kas ve Periferik Sinir Sistemi Önkoşul: - - Kredi ECTS: 8
 

2. SINIF

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 202 Kan, Dolaşım ve Solunum Sistemleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 1. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 9
Kan hücreleri, kemik iliği yapısal özellikleri, kan hücrelerinin yapımı, primer ve sekonder lenfoid organlar, dolaşım sisteminin bileşenleri olan kalp ve damarların makroskobik ve mikroskobik yapıları, lenfatik sistem, kalp kasının özellikleri, kalbin çalışma mekanizması,  hemodinami prensipleri,  solunum sisteminin yapısal ve  fonksiyonel organizasyonu,  üst ve alt solunum yolları ve akciğerlerin yapısı, solunumun mekaniği, pulmoner dolaşım, gazların taşınması ve alışverişi
TIP 203 Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Önkoşul: Tıp Fakültesi 1. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 8
Sindirim sisteminin bileşenleri ,makroskobik ve mikroskobik yapıları,  sindirimin mekanizmaları, beslenme ile alınan makromoleküllerin biyokimyasal yıkımı ve hücre içinde işlenmesi,  sindirim sistemi ve sindirim mekanizmalarının regülasyonu
TIP 204 Merkez Sinir Sistemi ve Duyu Önkoşul: Tıp Fakültesi 1. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 8
Beyin ve medulla spinalis’in, duyu organlarının yapı ve fonksiyonları, hareketin planlaması ve  regülasyonu, entellektüel fonksiyonlar, görme ve işitme gibi nöral fonksiyonlara dönüşen fiziksel uyarıların temel biyofizik prensipleri, beyin damarları dolaşım özellikleri, beyin omurilik sıvısı,  kesitsel nöroanatomi
TIP 206 Hastalıkların Biyolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 1. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 8
Çeşitli  metabolik süreçlerde ortaya çıkan değişiklikler, klinik patolojiler,otonom sinir sistemi farmakolojisi,araştırma planlama
TIP 207 Boşaltım ve Üreme Sistemleri  Önkoşul: Tıp Fakültesi 1. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 8
Erkek ve kadın genital sistemlerin yapıları, işlevleri, üreme, doğum mekanizmaları, boşaltım sisteminin bileşenleri, yağı ve işlevleri, asit baz regülasyonu, cilt dikişi yapma, üriner sonda uygulama, inflamasyon, biyoistatistiğe giriş
TIP 208 Endokrin ve Metobolizma Önkoşul: Tıp Fakültesi 1. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 8
Endokrin sistemi oluşturan bezlerin yapıları, salgıladıkları hormonlar, hormonların yapım ve salgılanma süreçleri, salgının kontrolü, hormonların etkileri Farmakoloji ve patolojiye giriş, tıp etiğinde temel kavramlar

3. SINIF

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 301 Neoplazi, Kan, Deri Hastalıklarının Patolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 2. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
Bu ders kurulunda patoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve parazitoloji, farmakoloji bilim alanlarının dersleri ile ilgili kliniklerin ve Tıp Eğitimi AD’nın beceri dersleri bulunmaktadır. Ders kurulu süresince; neoplazik, hematolojik ve dermatolojik hastalıkların patofizyolojik süreçleri, klinik görünümleri ve bu hastalıklarla ilgili temel farmakoloji bilgisinin yanısıra laboratuvar uygulamalarına giriş, temel epidemiyolojik kavram ve teknikler ile Türkiye'de sağlık örgütlenmesi incelenmekte, klinik uygulamalar sırasında kullanılacak hastalık öyküsü alma, baş-boyun muayenesi gibi temel beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu ders kurulu kendisinden sonra gelecek sistem temelli kurgu içinde işlenecek sistem hastalıklarının doğru anlaşılması için gerekli bilişsel temeli kazandırmayı amaçlamaktadır.
TIP 302 Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmün Sistem Hastalıklarının Patolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 2. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
Bu ders kurulunda patoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve parazitoloji, farmakoloji bilim alanlarının dersleri ile ilgili kliniklerin ve Tıp Eğitimi AD’nın beceri dersleri bulunmaktadır. Bu kapsamda enfeksiyon hastalıklarının nasıl ortaya çıktığı, bu hastalıkların oluşumunda sık karşılaşılan mikrobiyolojik etkenlerin yapı ve özellikleri, antibiyotik tedavisinin etki mekanizması, farklı sınıflardaki antibiyotik ilaçların etki alanları, yapıları ve özellikleri, enfeksiyon hastalığı sürecinde dokuda gözlenen patolojik değişiklikler incelenmekte, laboratuvar bulguları gözden geçirilmekte, tedavide kullanılan ilaç grupları bellenmekte, klinik tanının oluşturulması için gerekli klinik ve laboratuvar muayene yöntemlerini içeren temel klinik beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu ders kurulu izleyen yılda başlayacak klinik stajlarda yürütülecek hasta tanı, bakım, tedavi belirleme ve hasta yönetimi için gerekli biliş ve beceri temelini kazandırmayı amaçlamaktadır.
TIP 303 Solunum ve Dolaşım Sistemleri Hastalıklarının Patolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 2. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
Bu ders kurulunda patoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve parazitoloji, farmakoloji bilim alanlarının dersleri ile ilgili kliniklerin ve Tıp Eğitimi AD’nın beceri dersleri bulunmaktadır. Ders kurulu süresince; neoplazik, hematolojik ve dermatolojik hastalıkların patofizyolojik süreçleri, klinik görünümleri ve bu hastalıklarla ilgili temel farmakoloji bilgisinin yanısıra laboratuvar uygulamalarına giriş, temel epidemiyolojik kavram ve teknikler ile Türkiye'de sağlık örgütlenmesi incelenmekte, klinik uygulamalar sırasında kullanılacak hastalık öyküsü alma, baş-boyun muayenesi gibi temel beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu ders kurulu kendisinden sonra gelecek sistem temelli kurgu içinde işlenecek sistem hastalıklarının doğru anlaşılması için gerekli bilişsel temeli kazandırmayı amaçlamaktadır.
TIP 304 Sindirim Sistemi ve Üriner Sistem Hastalıklarının Patolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 2. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
Bu ders kurulunda patoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve parazitoloji, farmakoloji bilim alanlarının dersleri ile ilgili kliniklerin ve Tıp Eğitimi AD’nın beceri dersleri bulunmaktadır. Ders kurulu süresince; sindirim sistemi ve üriner sistemde yer alan yapılarda farklı mekanizmalarla ortaya çıkan örnek hastalıkların oluş ve seyir mekanizmaları ele alınarak bu hastalıkların neden olduğu doku ve hücre düzeyindeki değişiklikler incelenmekte, laboratuvar bulguları gözden geçirilmekte, tedavide kullanılan ilaç grupları bellenmekte, klinik tanının oluşturulması için gerekli klinik ve laboratuvar muayene yöntemlerini içeren temel klinik beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu ders kurulu izleyen yılda başlayacak klinik stajlarda yürütülecek hasta tanı, bakım, tedavi belirleme ve hasta yönetimi için gerekli biliş ve beceri temelini kazandırmayı amaçlamaktadır.
TIP 305 Endokrin, Boşaltım ve Üreme Hastalıklarının Patolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 2. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
Bu ders kurulunda patoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve parazitoloji, farmakoloji bilim alanlarının dersleri ile ilgili kliniklerin ve Tıp Eğitimi AD’nın beceri dersleri bulunmaktadır. Ders kurulu süresince; endokrin ve üreme sistemlerinde yer alan yapılarda farklı mekanizmalarla ortaya çıkan örnek hastalıkların oluş ve seyir mekanizmaları ele alınarak bu hastalıkların neden olduğu doku ve hücre düzeyindeki değişiklikler incelenmekte, laboratuvar bulguları gözden geçirilmekte, tedavide kullanılan ilaç grupları bellenmekte, klinik tanının oluşturulması için gerekli klinik ve laboratuvar muayene yöntemlerini içeren temel klinik beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu ders kurulu izleyen yılda başlayacak klinik stajlarda yürütülecek hasta tanı, bakım, tedavi belirleme ve hasta yönetimi için gerekli biliş ve beceri temelini kazandırmayı amaçlamaktadır.
TIP 306 Sinir-Duyu, Kas-İskelet Hastalıklarının Patolojik Temelleri Önkoşul: Tıp Fakültesi 2. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
Bu ders kurulunda patoloji, tıbbi mikrobiyoloji ve parazitoloji, farmakoloji bilim alanlarının dersleri ile ilgili kliniklerin ve Tıp Eğitimi AD’nın beceri dersleri bulunmaktadır. Ders kurulu süresince; sinir, duyu ve kas-iskelet sistemlerinde yer alan yapılarda farklı mekanizmalarla ortaya çıkan örnek hastalıkların oluş ve seyir mekanizmaları ele alınarak bu hastalıkların neden olduğu doku ve hücre düzeyindeki değişiklikler incelenmekte, laboratuvar bulguları gözden geçirilmekte, tedavide kullanılan ilaç grupları bellenmekte, klinik tanının oluşturulması için gerekli klinik ve laboratuvar muayene yöntemlerini içeren temel klinik beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu ders kurulu izleyen yılda başlayacak klinik stajlarda yürütülecek hasta tanı, bakım, tedavi belirleme ve hasta yönetimi için gerekli biliş ve beceri temelini kazandırmayı amaçlamaktadır.

4. SINIF

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 402 Genel Cerrahi Stajı Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 11
Bu staj kapsamında cerrahi öncesi hastalardan anamnez alma, hastalarla iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama,  teorik dersler hasta başı eğitimi, seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik, klinik servislerindeki hastaları ve ameliyatları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 403 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 11
Bu staj kapsamında çocuk hastalardan anamnez alma, hasta çocukların ailesi ile iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama,  teorik dersler, hasta başı eğitimi, seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servislerindeki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 405 Kadın Hastalıkları ve Doğum  Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 11
Bu staj kapsamında kadın hastalıkları olan hastalardan ve gebelerden anamnez alma,  iletişim kurma dosya hazırlama ve temel muayene eğitimi ve uygulama, teorik derslere, hasta başı eğitimi, seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik ve Kadın Hastalıkları ve Doğum servislerindeki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 406 Adli Tıp Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Bu staj kapsamında adli tıp dersleri, adli tıp kurumunda otopsi izleme ve adli rapor hazırlama pratikleri yer almaktadır. Bu staj ile öğrencilerin birinci basamakta karşı karşıya kalabilecekleri ve karar yükümlülükleri olan durumlarda sergilemeleri beklenen adli tıp alanındaki becerileri kazanmaları ve hekimlerin yasal sorumlulukları hakkında öğrenme sağlamaları hedeflenmiştir.
TIP 407 Kardiyovasküler Cerrahi Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 1
 
TIP 408 Göğüs Cerrahisi  Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 1
 
TIP 409 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Stajını tamamlayan öğrencilerin
(1) Enfeksiyonlu hastaya yaklaşım ve 
(2) Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda becerisi kazanması,
(3) Toplumda sık görülen enfeksiyonlarda klinik tablo, tanı, ayrıcı tanı, korunma ve tedavi konusunda bilgi ve beceri kazanması.
TIP 410 Göğüs Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 6
Göğüs Hastalıkları Stajı sonunda;
1. Solunum yolları hastalığı olan hastadan öykü alma, fizik muayne yapma, uygun laboratuvar testlerini  isteme,  direkt akciğer grafisindeki patolojileri tanıma, ayrıca tanı yapabilme becerisi kazanır
2. Astım, bronşit, Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) ve  pnömoni  konusunda tanı, ayrıcı tanı yapabilir, ilk basamak tedaviyi başlatabilir.
3. Tüberkülozdan korunma, bulaş yolları konusunda bilgi sahibi olur.
TIP 411 İç Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 7
Bu staj kapsamında öğrenciler sağlıklı veya hasta erişkinden anamnez alma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama,  teorik derslere ve hasta başı eğitim saatlerine katılma yer alır. Servis de yatan veya poliklinikte ayaktan tetkik ve tedavi edilen İç Hastalıkları hastalarını öğretim üye denetimi altında izlerler.
TIP 412 Kardiyoloji  Önkoşul: Tıp Fakültesi 3. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 4
Kardiyoloji stajı sonunda öğrencilerin; erişkinde görülen Kardiyoloji kapsamındaki hastalıkların tanısını ve ayırıcı tanısını yapmayı, birinci basamak düzeyde uygun tedaviyi verebilmeyi, gerekli hastaları uygun şekilde sevk koşullarını sağlamayı ve bir üst basamak sağlık merkezine sevk etme konusunda bilgi ve becri sahibi olması amaçlanmaktadır.

5. SINIF

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 501  Üroloji Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
Bu staj kapsamında sık görülen ve acil müdahale gerektiren ürolojik hastalık tanınması, ve tedavisi; üroloji polikliniğine başvuran ya da servise yatan hastalarda, ürolojik cerrahiler öncesi anamnez alma, hastalarla iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama,  teorik dersler hasta başı eğitimi, seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik, klinik servislerindeki hastaları ve ameliyatları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 502  Nöroloji Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Bu stajda sık görülen ve acil müdahale gerektiren nörolojik hastalıkların tanınması, tedavi edilmesi ile ilgili teorik dersler, hasta başı eğitim, nöroloji polikliniğine başvuran ya da servise yatan hastalarda anamnez alma, nörolojik muayene yapma, hastalarla iletişim kurma ve mental durumlarını değerlendirme, hasta dosya hazırlama ve vakaları tartışma yer almaktadır. Ayrıca nörofizyoloji laboratuvarında yapılan tetkikleri (Elektroensefalografi, Elektromiyografi ve Uyarılmış yanıtlar) öğretim üyesi nezaretinde izlerler.
TIP 503 Nöroşirürji Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 2
Bu staj kapsamında cerrahi öncesi hastalardan  anamnez alma,  iletişim kurma, dosya hazırlama, temel muayene eğitimi ve uygulama, teorik dersler, hasta başı eğitimi, seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik, klinik  servisler ve ameliyathanedeki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 504 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 8
 
TIP 505 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
 
TIP 506 Göz Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
Bu staj kapsamında sık görülen ve acil müdahale gerektiren göz hastalıklarının tanınması, ve tedavisi; göz hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda, göz hastalıkları cerrahileri öncesi anamnez alma, hastalarla iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama,  teorik dersler,   seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik, klinik servislerindeki hastaları ve ameliyatları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 507 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
Bu staj kapsamında sık görülen ve acil müdahale gerektiren kulak burun boğaz hastalıklarının tanınması, ve tedavisi; kulak burun boğaz polikliniğine başvuran hastadan hikaye alma, hasta ile iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, ve tanı için yapılması gereken radyolojik ve laboratuvar yöntemlerinin öğrenilmesi, KBB hastalıklarının reçetesini düzenleyebilme yer alır. Poliklinik muayenelerini, klinik servislerindeki hastaları ve ameliyatları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 508 Deri ve Zührevi Hastalıklar Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Bu staj kapsamında sık görülen ve acil müdahale gerektiren göz hastalıklarının tanınması, ve tedavisi; göz hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda, göz hastalıkları cerrahileri öncesi anamnez alma, hastalarla iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama,  teorik dersler,   seminer programlarına katılım yer alır. Poliklinik, klinik servislerindeki hastaları ve ameliyatları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında izlerler.
TIP 509 Radyoloji Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Bu staj kapsamında radyolojik görüntüleme yöntemlerinin çeşitleri, nasıl uygulandıkları, her bir modalite için fizik prensipleri, sınırlılıkları, hakkında bilgi sahibi olur. Farklı organ sistemlerinde ve farklı patolojilerde radyolojik algoritmayı öğrenir. Vasküler ve non-vasküler ultrasonografi eşliğinde basit girişimsel işlemler hakkında bilgi sahibi olur.  
TIP 510 Çocuk Cerrahisi Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 2
Bu stajda sık görülen ve acil müdahale gerektiren Çocuk Cerrahisi hastalıkların tanınması, tedavi edilmesi ile ilgili teorik dersler, hasta başı eğitim, Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuran ya da servise yatan hastalarda anamnez alma, genel Çocuk Cerrahisi muayenesini yapma, Çocuklarla ve ailesi ile iletişim kurma ve hastayı değerlendirme, hasta dosyasını hazırlama ve vakaları tartışma yer almaktadır. Ayrıca Çocuk Cerrahisinde yapılan Cerrahi girişimsel işlemleri, küçük- orta büyüklükteki ameliyatlarıi ( Yara pansumanı, Apse açma,  ameliyat sonrası yara bakımı, sonda takma, çıkartma, N/G sonda takma-çıkartma, toraks tüpü takılması ve çıkartılması v.b.) öğretim üyesi nezaretinde izler.
TIP 511 Ortopedi Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Bu staj kapsamında hareket sistemini oluşturan kemik, kıkırdak, iskelet kası, bağ ve eklemlerin doğumsal ve edinsel hastalıklarının ve travmaya bağlı yaralanmalarının epidemiyolojisi, etyolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri, prognozu, komplikasyonları ve önleme yöntemleri teorik derslerde ele alınır. Bu sorunlardan herhangi biri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalar ile ilgili anamnez alma, iletişim kurma, dosya hazırlama ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, hasta başı eğitimi, ameliyathane eğitimi yapılır. Hasta olgu tartışması, seminer ve makale programlarına katılım ders programında yer alır. Öğrenciler hastaları ve tıbbi uygulamaları poliklinik, yataklı servis ve ameliyathane ortamlarında öğretim üyelerinin denetimi altında izlerler.
TIP 512 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Bu staj kapsamında hareket sistemini oluşturan kemik, kıkırdak, iskelet kası, bağ, eklem ve sinir dokunun doğumsal ve edinsel hastalıklarının,yaralanmalarının ve ağrılarının epidemiyolojisi, etyolojisi, tanı, tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri, prognozu, komplikasyonları ve önleme yöntemleri teorik derslerde ele alınır. Bu sorunlardan herhangi biri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalar ile ilgili anamnez alma, iletişim kurma, dosya hazırlama ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, hasta başı eğitimi yapılır. Hasta olgu tartışması, seminer ve makale programlarına katılım ders programında yer alır. Öğrenciler hastaları ve tıbbi uygulamaları poliklinik, yataklı servis, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri uygulama ortamlarında öğretim üyelerinin denetimi altında izlerler.
TIP 515 Seçmeli Ders Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
 
TIP 516 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 4
Bu staj kapsamında sık görülen ve acil müdahale gerektiren solunum yetmezliği, dolaşım yetmezliğinin tanı ve acil müdahalesi, tedavisi; ameliyat öncesi anestezi polikliniğine başvuran hastaların anestezi öncesi değerlendirmesini ve hazırlığını yapma, hastalarla iletişim kurma, yoğun bakım hastasının izlenmesi, ameliyat sırasında hastanın vital parametrelerinin takibi, konularında teorik dersler, ameliyathane ve yoğun bakımda hasta başı eğitimler yer alır.
TIP 518 Seçmeli Ders Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
 
TIP 519 Tıp Etiği Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 1
 
TIP 520 Kardiyovasküler Cerrahi Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 1
 
TIP 521 Göğüs Cerrahisi Önkoşul: Tıp Fakültesi 4. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 1
 

6.SINIF

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 601 Kadın Hastalıkları ve Doğum Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
 
TIP 603 İç Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
İntern doktorlara sağlıklı veya hasta erişkinden kurallara uygun olarak  anamnez alması, fizik muayenede tüm sistem muayenelerini eksiksiz yapması,  sık görülen hastalıkların tanısını ve ayırıcı tanısını yapması, birinci basamak düzeyinde uygun tedaviyi verebilmesi veya gerekli hastaları uygun sevk koşullarını sağlayarak bir üst basamak sağlık merkezine sevk edebilmesi için gerekli becerilerin kazandırılması
TIP 604 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 10
İntörn doktorlara çocuk hastadan kurallara uygun olarak mükemmel şekilde anamnez alması, fizik muayenede tüm sistem muayenelerini eksiksiz yapması, çocukluk çağında sık görülen hastalıkların tanısını ve ayırıcı tanısını yapması, birinci basamak düzeyinde uygun tedaviyi verebilmesi veya gerekli hastaları uygun sevk koşullarını sağlayarak bir üst basamak sağlık merkezine sevk edebilmesi için gerekli becerileri kazandırmak
TIP 605 Genel Cerrahi Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Cerrahi öncesi hastalardan anamnez alma, hastalarla iletişim kurma ve temel muayene eğitimi ve uygulaması, dosya hazırlama, cerrahi tedaviye ihtiyacı olan hastaları belirleme ve gerekli önlemleri alarak uygun merkezlere gönderebilme becerilerini kazandırmak
TIP 606 Acil Tıp Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Acil sağlık hizmeti verilen acil serviste alanlarında uzman hekimlerin gözetiminde, çalışma ilkeleri doğrultusunda intörnlere hastaların acil tanı ve tedavisini yapabilmek, gerektiğinde uygun sevk koşullarını sağlayarak gerekli birimlere yollayabilmek için gerekli becerileri kazandırmak  
TIP 607 Seçmeli-1 Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Öğrencinin kendi tercih ettiği, daha fazla ilgi duyduğu bir dalda gerekli becerilerin kazandırılması
TIP 608 Seçmeli-2 Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 4
Öğrencinin kendi tercih ettiği, daha fazla ilgi duyduğu bir dalda gerekli becerilerin kazandırılması
TIP 609 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5
Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının öğrenilmesi ile acil psikiyatrik müdahale ilkelerinin öğrenilmesi
TIP 611 Klinik Farmakoloji Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 1
 
TIP 612 Göğüs Hastalıkları Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 2
İntörn doktorlara solunum sistemi problemi olan hastalardan iyi bir anamnez alması, iyi bir solunum sistemi muayenesi yapması,  sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanısını ve ayırıcı tanısını yapması, birinci basamak düzeyinde uygun tedaviyi verebilmesi veya gerekli hastaları uygun sevk koşullarını sağlayarak bir üst basamak sağlık merkezine sevk edebilmesi için gerekli becerilerin kazandırılması
TIP 613 Kardiyoloji Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 3
İntörn doktorlara kardiyoloji hastalarından kurallara uygun olarak  anamnez alması, fizik muayenede tüm sistem muayenelerinin yanısıra kardiyolojik sistem muayenesini eksiksiz yapması,  sık görülen kalp hastalıklarının tanısını ve ayırıcı tanısını yapması, birinci basamak düzeyinde uygun tedaviyi verebilmesi veya gerekli hastaları uygun sevk koşullarını sağlayarak bir üst basamak sağlık merkezine sevk edebilmesi için gerekli becerilerin kazandırılması
TIP 614 Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Önkoşul: Tıp Fakültesi 5. sınıfı başarmış olmak - Kredi ECTS: 5