Bölüm Kurulları

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi ECTS
TIP 101 Hücre Bilimleri I: Molekülden Hücreye Önkoşul: - - Kredi ECTS: 14
Bu ders kurulunda organik kimya, tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik dersleri ağırlıklıdır. Bu kapsamda öncelikle organik moleküllerin (amino asitler, proteinler, karbohidratlar, nükleotidler, lipidler gibi) yapıları, kimyasal bağlar ve sulu ortamdaki tepkimeler incelendikten sonra makromoleküllerin işlevsel özellikleri ve oluşturdukları yapılara geçilecektir. Bu kapsamda da öncelikle biyoenerjetik, enzimler ve enzim kinetikleri, biyolojik zarların yapısı ve hormonların genel özellikleri ile ilgili dersler yer almakta, eş zamanlı olarak verilen ayrıntılı hücre bilgisi ile (hücresel organizasyon, organeller, hücrenin evrimi, hücre iskeleti ve hücre dışı matriks, kromatin yapısı gibi) organizmanın en küçük otonom birimi ile ilgili temel bilgi ve kavramlar öğretilmektedir. Teorik dersler, ilgili laboratuvar uygulamaları ve interaktif eğitim etkinlikleri ile desteklenmektedir.
TIP 102 Hücre Bilimleri II: Hücreden Dokuya Önkoşul: - - Kredi ECTS: 14
Bu ders kurulunda tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik derslerine ek olarak histoloji-embriyoloji, biyofizik ve fizyoloji dersleri başlamaktadır. Tıbbi biyokimya kapsamında sinyal iletim mekanizmaları, organizmada enerjinin üretildiği ve kullanıldığı başlıca metabolik yollar (glikoliz, glikojenoliz, pentozfosfat yolu, TCA döngüsü, amino asitlerin ve yağ asitlerinin oksidasyonu, elektron transport zinciri) verilmektedir. Teorik dersler, ilgili laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Tıbbi biyoloji ve genetik derslerinde DNA replikasyonu, genetik bilgi akışı, mutasyonlar, genetik kod, protein sentezi, insan genom organizasyonu ve genetik kontrol konuları anlatılmaktadır. Histoloji-embriyoloji dersleri mikroskop tanıtımı ile başlamakta, hücre yapısı, immünhistokimya ve kök hücre teknolojileri gibi konularla devam etmektedir. Laboratuvar uygulamalarında ise farklı hücre örnekleri ve yapıları mikroskop altında incelenmektedir. Fizyoloji derslerinde vücut sıvıları, hücre organelleri ve fonksiyonları, hücre zarında madde iletimi, biyoelektrik potansiyeller, kılcal damarlarda madde alışverişi anlatılmakta, bu konularla ilgili laboratuvar çalışmaları ile konular desteklenmektedir. Biyofizik dersleri kapsamında ise membran difüzyonu, membran modeli ve membran potansiyellerinin oluşumu ve değişimi, fizyolojik kontrol sistemleri, radyasyon fiziğinin temelleri yer almaktadır.
TIP 103 Hücre Bilimleri III: Dokudan Sisteme Önkoşul: - - Kredi ECTS: 16
Bu ders kurulunda tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik, histoloji-embriyoloji, fizyoloji ve biyofizik derslerine ek olarak, anatomi ve mikrobiyoloji dersleri başlamaktadır. Tıbbi biyokimya kapsamında sentez yolları işlenmektedir. Tıbbi biyoloji ve genetik derslerinde Mendel prensipleri, kalıtım modelleri ve insan genetiği, popülasyon genetiği, non-Mendeliyen genetik, kromozomların özellikleri, DNA teknolojileri anlatılmaktadır. Mikrobiyoloji derslerinde bakteri, virüs, mantar ve parazit hücrelerinin yapıları, genetikleri ve insan sağlığında önem taşıyan türleri, antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları anlatılmaktadır. Bu teorik dersler, farklı mikroorganizma gruplarından ve üreme özelliklerinden örnekler verilen laboratuvarlarla pekiştirilmektedir. Anatomi dersleri, ikinci yıla hazırlık olarak, sistemler anatomisine giriş şeklinde verilmektedir. Farmakoloji derslerinde temel kavramlar verilmekte, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç-reseptör ilişkileri tanımlanmaktadır. Biyoistatistik derslerinde ise istatistiksel yöntemlere giriş yapılarak biyoistatistiksel uygulamalarla konular pekiştirilmektedir.