˃ TOBB ETÜ Güncel Araştırma Bilgi Sistemi (GCRIS), Üniversite mensuplarına ait makale, bildiri, kitap, kitap bölümü gibi bilimsel çıktıları ve diğer çeşitli araştırma bileşenlerini keşfetmeye olanak sağlar ve bu bileşenleri araştırmacılarla ilişkilendirerek farklı metriklerle ileri düzey raporlar sunar. GCRIS, Akademik Arşivin yanı sıra Üniversitemiz elektronik yayınlarını ve diğer bazı dijital koleksiyonlarımızı da barındırmaktadır.

˃ Açık Arşiv ve Dijital Kaynak Portal ve Platformları

APERTA Türkiye Açık Arşivi: Araştırmacılar tarafından veri yüklemesi yapılabilen platform

CORE: Dünya çapında açık erişimli araştırma çıktıları

DART: Avrupa e Tezleri

DergiPark Akademik: Türkçe açık erişimli bilimsel dergiler platformu

DOAB: Dünya çapında açık kitap portali

DOAJ: Dünya çapında açık makale portali

EThOS: İngiltere e-tezleri

Harman: Türkiye Akademik Arşivi

HathiTrust Dijital Kütüphane: Dünya çapında açık kitap portali

Internet Archive: Dijitalleştirilmiş kitaplar ve diğer dijital eserler

NDLTD: Dünya tezler portali

OpenAIRE: Avrupa kurumsal ve açık arşivler portali

OpenEdition İnsan ve toplum bilimleri konulu dijital kitap, dergi vd. kaynaklar

PQDT Open: ProQuest tarafından sunulan açık tezler

TR Dizin: Tüm bilim dallarından ulusal bilimsel makaleler

TÜBA Açık Ders Malzemeleri Portalı Üniversite açık ders malzemeleri

YÖK Dersleri Platformu Üniversite açık ders malzemeleri

YÖK Ulusal Tez Merkezi Veritabanı Türkiye’deki üniversitelere sunulan tezler

Zenodo Açık veri arşivi

 

˃ Dünya çapında konu bazlı ön-baskı arşivleri

arXiv Fizik, matematik, bilişim, nicel finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi, ve ekonomi.

engrXiv Mühendislik

bioRxiv Biyoloji

medRxiv Tıp

PsyArXiv Psikoloji

RePEc Ekonomi

SocArXiv Sosyal Bilimler

TechRxiv Elektrik Mühendisliği ve Bilişim

˃ Toplu Kataloglar ve Ulusal Kütüphanelerimizin Sunduğu Veritabanları

Milli Kütüphane Elektronik Kaynakları : Üye olanlara sunulan lisanslı veri tabanları

Millet Kütüphanesi Veritabanları Üye olanlara sunulan lisanslı veri tabanları

TO-KAT Ulusal Toplu Katalog: Türkiye kütüphaneleri toplu kataloğu
WORLD CAT: Dünya kütüphaneleri toplu kataloğu