Açık erişim nedir?

TOBB ETÜ Akademik Açık Arşivi

Akademik Açık Arşiv, Üniversitemiz bünyesinde üretilen tezlerle, sahiplerinin gönüllülük bazında yükledikleri, üzerinde hak sahibi oldukları makale, bildiri, kitap, kitap bölümü gibi araştırma çıktılarını ve bilimsel yayınları içerir. Üniversitemiz mensuplarının makaleleri ArXiv, RePeC ve OpenAIRE gibi çeşitli uluslararası arşivlerde de yer almakta olup söz konusu arşivlere geçiş bağlantıları da arşiv ana sayfasında mevcuttur. Arşivi zenginleştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Açık Arşiv Portalleri

OpenDOAR: Dünya Açık Arşivler Rehberi

DOAB: Dünya çapında açık kitap portali

DOAJ: Dünya çapında açık makale portali

PQDT Open: ProQuest tarafından sunulan açık tezler

ANKOS: Türkiye Açık Arşivler Rehberi

OAIster database: Dünya açık arşivleri toplu kataloğu

OpenAIRE: Avrupa kurumsal ve açık arşivler portali

NDLTD: Dünya tezler portalı
DART: Avrupa e Tezleri
EThOS: İngiltere eTezleri

Toplu Kataloglar ve Bazı Önemli Kaynaklar

DergiPark Akademik: Türkçe açık erişimli bilimsel dergiler platformu

TR Dizin: Türkçe bilimsel makaleler içeren konu veritabanları

Ulusal Toplu Katalog: Türkiye kütüphaneleri toplu kataloğu
WORLD CAT: Dünya kütüphaneleri toplu kataloğu
Milli Kütüphane elektronik kaynakları : Üye olanlara sunulan lisanslı veritabanları
YÖK Tez Taraması