Uzaktan Erişim

TOBB ETÜ yerleşkesi dışında elektronik kaynaklara uzaktan erişim sağlayabilmek için vekil sunucuya bağlanmak gerekmekte olup yerleşke dışındaysanız giriş sayfası için tıklayınız. (Kullanıcı adı olarak e-posta adresi @etu.edu.tr uzantısı ile birlikte tam olarak yazılmalıdır.)

EZPROXY Kullanıcı Girişi

Kullanılacak bağlantı adresi: https://ezproxy.etu.edu.tr/

Lisans anlaşmaları gereğince elektronik kaynaklara erişim üniversite mensuplarının eğitim ve araştırma amaçlı kullanımı içindir. Yayıncılar kullanımı izlemekte olup anlaşma kurallarına uyulmadığı takdirde üniversitemizin erişiminin kesilmesine uzanan yasal sorumluluklar doğabilir. Bilgilerin ticari amaçla kullanılması; bir derginin tamamının indirilmesi veya indirmede robotların kullanılması; erişim hakkına sahip olmayanlarla paylaşılması; sistematik indirme yapılması, fazla kopya oluşturulması; metinler üzerinde değişiklik yapılması gibi telif haklarına aykırı davranışlar yasaktır.

 • Turnitin
 • iThenticate
 • Mendeley - Referans Yönetim Sistemi
 • İntihal.net

Veri Tabanları

Konularına göre Gruplandırılmış Veritabanları Listesi

 • Academic Search Ultimate

  Çok disiplinli, tam metin dergiler

  2020 yılı itibariyle yaklaşık 17,900 dergi dizinlenerek özleriyle sunmaktadır. 8700 adedi hakemli olmak üzere tam metnine erişilebilen dergi sayısı 11,900'dür. 1887 yılına dek geri giden bilgiler içeren veri tabanında Web of Science ya da Scopus indekslerinde yer alan aktif 5,300 dergiye tam metin erişim sağlanmakta olup diğer hakemli tam metin dergiler ise genelde alan indekslerinde dizinlenen dergilerdir.

  * Science Online (AAAS) dergisinin 1990 yılından günümüze kadar olan içeriği de 2021 yılından itibaren tam metin olarak dahil edilmiştir.

 • Academindex

  Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler

  Sağlık, fen ve sosyal bilimler alanlarında dünyanın farklı coğrafyalarından 3500’den fazla dergide ve 1 milyondan fazla makalede atıf, yazar, makale, anahtar kelime, konu ve kaynakça taraması yapılabilmektedir.

 • ACM Digital Library

  Bilgisayar bilimi, tam metin

  Association for Computing Machinery tarafından yayınlanan 51 dergi ile diğer bülten ve hakemli makaleler dermesinin 50 yıllık arşivi; bildiriler, haber bültenleri ve üçüncü parti kaynaklar da mevcuttur. Zengin veri tabanı 1950'lere kadar geri gitmektedir. ACM Rehberleri ise kitap, dergi, toplantı tutanağı ve tez türünden çok sayıda bibliyografik kayıt ve atıf sunmaktadır.

   

   

   

 • ACS Journals

  Kimya, tam metin

  ACS Dergi Paketi American Chemical Society tarafından yayınlanan kimya ve ilgili konularda 48 hakemli dergiyi, yayına başladıkları tarihten günümüze arşivi ile birlikte kapsamaktadır. Journal of Chemical Education adlı dergi pakete dahil değildir.

  http://pubs.acs.org/

 • American Academy of Pediatrics (AAP) 

  Pediyatri dergileri, tam metin

  American Academy of Pediactrics'in AAP Gateway platformu üzerinden sunduğu 6 dergi şunlardır: AAP News, Pediatrics, Pediatrics in Review, Hospital Pediatrics, NeoReviews ve AAP Grand Rounds.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • American Physical Society Journals (APS)

  Fizik, tam metin

  APS tarafından yayınlanan Physical Review Letters, Physical Review A-E, Reviews of Modern Physics ve PROLA dergilerine erişim vardır.

  http://journals.aps.org/

 • Annual Reviews Sciences Collection

  Çok disiplinli, tam metin

  Sosyal Bilimler, Biyomedikal/Yaşam Bilimleri ve Fizik konularında 44 eleştirel değerlendirme dergisinin içeriklerine erişim sağlanmaktadır. Son beş yılı kapsayan güncel paket, “Sciences Back Volume Collection” adlı sürekli erişime açık arşiviyle bütünlenmektedir.

  http://www.annualreviews.org/

 • Applied Science & Business Periodicals Retrospective

  Çok disiplinli, bibliyografik

  Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınların künyeleri mevcuttur.

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asb

 • Applied Science & Technology Index Retrospective

  Çok disiplinli, bibliyografik

  Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanından 1913 ve 1983 yılları arasında yayınlanmış 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makalenin bibliyografik künyelerini içeren, geriye dönük araştırmalar için temel nitelikteki bir bibliyografik kaynaktır. Kitap incelemelerini özetleri ile indeksler ve Industrial Arts Index (1913-1957) dosyalarını da tam olarak içerir.  

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast

 • Art Index Retrospective

  Sanat

  1929 -1984 yılları arasını kapsayan bibliyografik veritabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

 • ASME Digital Library Package 2

  Makine mühendisliği, tam metin

  American Society of Mechanical Engineers’ın Transaction Journals dizisi altında yer alan 26 dergisi ile Applied Mechanics Reviews için 1999 yılından bu yana yayınlanan içeriğe erişim vardır.

   

 • Beck -eBibliothek

  Alman hukuku e-kitapları

  Kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında 65 e-kitap içermektedir.

  http://ebibliothek.beck.de/

 • Beck Online

  Alman hukuku, tam metin

  Alman hukuku konulu tam metin 500 adet kitap, 65 dergi, yasalar, mahkeme kararları ve içtihatlar mevcuttur.
  İçerik listesi
  Kılavuz

  http://beck-online.beck.de/

 • Brill Online Journals Collection

  Çok disiplinli, tam metin

  'Uluslararası hukuk, tarih, dil ve dilbilim, edebiyat, felsefe gibi çeşitli konularda 300'den fazla dergi, 7.500 cilt ve 150.000 makaleye erişim sunmaktadır. Dergi listesi için tıklayınız.

 • Britannica Online Academic Edition

  Ansiklopedi

  Her konuda ansiklopedik bilginin yanı sıra bazı e-kitaplar, birincil kaynaklar, videolar vb. içermektedir. Ülke karşılaştırma, dünya verileri analizi, kronoloji gibi araçları da vardır. BBC, Merriam-Webster gibi sitelere geçiş de vermektedir.

 • Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 

  İşletme, Bibliyografik

  İş ve işletme araştırmaları için bibliyografik bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemekte ve Industrial Arts Index (1913-1957) veritabanını da barındırmaktadır. 1,000’den fazla süreli yayında yer alan, aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makalenin künyelerini içerir.

 • Business Source Ultimate

  İşletme, tam metin ve bibliyografik

  EBSCO'nun derlediği tam metin içerik 2,750+ tanesi hakemli olmak üzere 3,284+ dergi, 800+ kitap / monografları, raporlar, vaka çalışmaları vb. kapsar. Ayrıca 1886 yılına dek geri giden bibliyografik kayıtlar ve özetler de vardır.

 • Cambridge Core Journals & e-Books

  Çok disiplinli, tam metin

  Cambridge Üniversitesi yayınevinin 2020 yılı itibariyle, Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında 380'den fazla hakemli bilimsel dergisinde 1999 yılından bu yana yayınlanmış makalelerine ve sürekli erişim hakkıyla satın alınmış olan ekli listedeki 35 adet kitaba erişim sağlanmaktadır.

  Sürekli erişime açık kitaplar listesi

   

   

 • Central & Eastern European Academic Source

  Çok disiplinli, tam metin

  Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. Kapsadığı konular edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, mühendislik, siyaset bilimi, tarih, tıp ve sağlık bilimleri gibi geniş bir yelpayezeye yayılır.

 • Clinical Microbiology Reviews (ASM Journals)

  Clinical Microbiology Reviews, klinik mikrobiyologlar, tıbbi mikrobiyologlar ve immünologlar, insan ve veteriner patojenlerinin kontrolüne ilişkin yetkili anlatı incelemelerini kabul eder. CMR, meta-analizleri veya birincil araştırma makalelerini değil, yalnızca literatür incelemelerini dikkate almaktadır.
 • ClinicalKey

  Tıp, tam metin

  Kitap ve dergilerin yanı sıra hasta eğitimi için broşürler, Gold Standard’ın ilaç monografları, Procedures Consult videoları  da dahil olmak üzere binlerce video,  görseller, uygulama kılavuzları ve clinicaltrials.gov’dan klinik deney bilgileri içermekte olup MEDLINE’da tümüyle dizinlenmektedir. Hesap açarak kişiselleştirme yoluyla daha etkin kullanım fırsatı vardır.

  http://www.clinicalkey.com

 • Columbia International Affairs Online

  Uluslararası ilişkiler, tam metin

  1991'den bu yana yayınlanmakta olan kitap, dergi, çalışma raporları, sivil toplum örgütlerinin düzensiz yayınladığı raporlar, araştırma projeleri ve konferans bildirileri gibi bilimsel yayınları kapsar. Vaka çalışmaları, ders paketleri, videolar gibi eğitsel materyal de içermektedir. Her bir bölüm aylık olarak düzenli güncellenmektedir.
  Kılavuz

   

 • DataTurkey

  Sosyo-ekonomik veri setleri

  DataTurkey, ülkenin ekonomik, sosyal, sektörel ve demografik verilerini tek bir erişim noktasında birleştiren ve tamamı Türk karar bilimcileri ve yazılımcıları tarafından geliştirilen bütünleşik bir veri tabanı platformudur.

  Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

   

 • De Gruyter Sosyal Bilimler Dergi Paketi

  Sosyal bilimler, tam metin dergiler

  De Gruyter Dergi Koleksiyonu İşletme ve Ekonomi, Hukuk, Tarih, Dilbilimi, Felsefe gibi Sosyal Bilimler alanlarında 134 dergiyi kapsamaktadır.

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)

  Çok disiplinli, tam metin

  Hakemli ve açık erişimli dergileri dizinleyen ve erişim sağlayan çevrimiçi bir rehberdir. 130 ülkeden, 6.000 kadarı makale düzeyinde taranabilen 9.000’den fazla dergiyi kapsamaktadır.

 • DynaMed*

  Klinik bilgileri

  Hekimler tarafından, özellikle bakım ve tedavi sırasında kullanılmak üzere, sağlık profesyonelleri için geliştirilmiş bir klinik referans aracıdır. Yaklaşık 3.400 klinikler temelinde düzenlenmiş konuda; güvenilirliği, geçerliliği ve uygulanabilirliği denetlenmiş içeriği klinik sorularına yanıt vermek amacıyla sunar. Bu kanıta dayalı veri tabanında 500’ün üzerindeki tıp dergisi, sistematik bir şekilde incelenerek elde edilen sonuçlara göre içerik gözden geçirilmektedir.
  Ayrıntılı bilgi

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed

 • Early English Books Online (EEBO)

  Tam metin kitaplar

  Caxton'un bastığı ilk kitaptan Shakespeare dönemine ve İngiliz İç Savaş yıllarının hercümercine uzanan; İngiltere, İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiliz yönetimi dönemi Kuzey Amerikasında basılan eserlerle başka yerlerde 1473-1700 arasında İngilizce olarak yayınlanmış kitapların dijital faksimile sayfa görüntülerini içerir.

  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

 • EBSCO eBooks

  Tam metin kitaplar

  EBSCO kanalıyla alınmış 100’ün üzerindeki kitapları içerir

 • EconLit with Full Text

  Ekonomi, bibliyografik, tam metin

  Ekonomi için temel alan indeksi olan EconLit bu pakette, ambargosuz sunulan American Economic Association dergileri (American Economic Review, Journal of Economic Literature, andJournal of Economic Perspectives) dahil olmak üzere, 600 derginin tam metni ile birlikte yer almaktadır. 1969 yılına dek uzanan ve hatta aralarında 1886’ya dek inenlerin bulunduğu atıf ve öz içeriği ile de önem taşımaktadır.

  EconLit veri tabanına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Education Index Retrospective 1929-1983

  1929 - 1983 Bibliyografik

  Yarım asırdan uzun bir dönemi kapsayan eğitim konulu indeks, bir çoğu hakemli olan 800 dergiden 850,000 makale ve kitap incelemelerinin bibliyografik künyelerini içerir.

 • Elsevier Complete Anatomy 2021

  Tıp, Anatomi

  17.000+ farklı yapı içeriği, 1500+ video ve 100 saatin üzerinde ders içeriğini tek bir platformda sunmaktadır. Complete Anatomy içerisindeki araçları kullanarak, laboratuvar ortamında olmaya gerek duymadan diseksiyon yapabilir ve çeşitli durumları simüle edebilirsiniz. Complete Anatomy içinde yapmış olduğunuz çalışmaları, gruplar oluşturarak paylaşabilir ve kullandığınız farklı cihazlardan içeriğe erişebilirsiniz. Sınırlı sayıda şifreli kullanımlıdır.

 • Elsevier E-kitapları

  Çok disiplinlli, tam metin

  ScienceDirect platformunda mensuplarımız tarafından en çok erişilmeye çalışılan tıp, mühendislik gibi çeşitli alanlardan 58 e-kitap alınarak sürekli erişime açılmış bulunmaktadır. Kitap listesi için tıklayınız.

 • Emerald eJournals Premier

  İşletme - mühendislik tam metin dergiler

  İşletme ve mühendislik alanlarından güncel 311 dergiyi kapsar. 

  Dergi listesi ektedir.

 • Encyclopaedia of Islam Online (Brill)

  Ansiklopedi

  1913-1938 yılları arasında yayınlanan 1. baskısı, 1954-2005 yılları arasında yayınlanan 2. baskısı ve 2007'de başlayıp üç aylık dönemlerde 125-150 arası madde eklenmekte olan 3. baskısı ile Encyclopaedia of Islam Online, İslam araştırmaları alanı standart referans kaynağı olup 1. baskı dışındaki materyallerine erişim sağlanmaktadır. 90 adet harita içeren Tarihi İslam Atlası (Historical Atlas of Islam ) ise bu referans kaynağına 2012 yılında eklenmiştir.

 • ERIC

  Eğitim, bibliyografik, tam metin

  ABD Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından desteklenen ERIC, 1966 yılına dek inen 1,6 milyondan fazla bibliyografik künye ve 631,000'den fazla tam metin kaynağa bağlantılarla eğitim araştırmacıları için temel bir araçtır.

 • European Views of the Americas: 1493-1750

  Bibliyografik

  1750 yılından önce Avrupa'da yazılmış Amerika kıtasıyla ilgili basılı eserler için bir rehberdir. Avrupa keşif tarihinin yanı sıra Amerikan yerli halklarıyla ilgili 32,000'den fazla birincil kaynağın künyelerini içermektedir.

 • GreenFILE

  Çevre, bibliyografik, tam metin

  İnsanın çevreye etkisi ve olumsuz etkileri giderme konulu araştırmaya dayalı bilgiler sunan veritabanı, 2020 yılı itibariyle küresel ısınma, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji gibi çeşitli konuları işleyen akademik, resmi ve genel nitelikteki bir milyonun üzerindeki yayını indeksler ve özlerini sunar. Bu kayıtlardan 14,000’e yakını açık erişimli tam metin yayınlara bağlantılar da içerir.


  Ayrıntılı bilgi ve dergi listeleri

   

 • HathiTrust Digital Library

  Dijital kütüphane

  Google Kitaplar ve İnternet Arşivi sayısallaştırma girişimleri vb. programlar kapsamında üye araştırma kütüphaneleri tarafından dijitalleştirilen kitap vb. kaynakları içeren bu sanal kütüphanenin büyük ölçekli bir işbirliğine dayalı olarak geliştirilmiş içeriği 17 milyondan fazla cilde ulaşmış olup, kaynakların 7 milyon kadarı açık erişimlidir.

 • HeinOnline

  Hukuk, tam metin

  2.000 hukuk dergisinin içeriği, [ABD] Kongre kayıtları, 1754’e inen ABD Raporları, 1700’lerden günümüze dünyaca ünlü davalar, 18. ve 19. yüzyıl hukuk klasikleri, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler sözleşmeleri, ABD’nin resmi gazetesi olan Federal Register, federal düzenlemelerle ilgili mevzuat vb içerir. Super Core pakette koleksiyon sayısı 35 olup uluslararası hukuk konulu koleksiyonlar da mevcuttur.

  http://home.heinonline.org/

 • HukukTurk

  Hukuk, bibliyografik, tam metin

  Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları ile AİHM Türkiye Kararları İçtihat Bilgi Bankasını oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemiz mevzuatı, Resmi Gazete, 1928’den günümüze hukuk konulu makalelerin bilgilerini içeren Türk Hukuk Bibliyografyası gibi kaynaklar içermektedir.

  http://www.hukukturk.com/

 • Humanities & Social Sciences Index Retrospective

  Bibliyografik

  1907-1984 yılları arasında insan bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yayınlanmış 1200' yakın belli başlı dergiyi kapsayan bir indekstir. 1.300.000+ makale ve 240.000+ kitap incelemesinin bibliyografik bilgilerini içermektedir.

 • IEEE Xplore Digital Library

  Mühendislik, tam metin

  IEEE ve IET tarafından 1988’den bu yana yayınlanan dergi, bülten vb süreli yayınlarla toplantı bildirilerinin tümüne, 1872’ye dek inen yayınlara seçmeli erişim vardır. IEEE’nin yayınlanmış standartları ve bir standartlar sözlüğü de mevcuttur.

  http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/DynWel.jsp

 • IMechE

  Makine mühendisliği, tam metin

  Institution of Mechanical Engineers tarafından yayınlanan 16 Proceedings ve diğer iki dergiden oluşan 18 dergilik paket 1997’den günümüze kadar içeriğe erişim olanağı sunmaktadır.

  http://www.uk.sagepub.com/imeche_home.sp

 • IMF eLibrary

  İktisat - Finans, tam metin ve veriler

  Makroekonomi, küreselleşme, kalkınma, ticaret ve destek, teknik destek, demografi, gelişen piyasalar, politika tavsiyeleri, yoksulluğun azaltılması ve çok daha fazlası hakkında IMF'nin açık erişimli sunduğu 20.000+ yayın ile makro ekonomik ve finansal istatistiki veri setlerini içermektedir. Arşiv ise 1946 yılına dek geriye dönüktür.

 • INFORMS

  Yöneylem araştırmaları ve işletme, tam metin

  Yöneylem araştırmaları, analitik yöntemler ve uygulamalarla ilgili 14 bilimsel dergi ve Institute for Operations Research and the Management Sciences üyelerine yönelik bir haber bültenini 1998’den günümüze dijitalleştirilmiş sayıları ile birlikte kapsar. , with digitized backfile issues to 1998. Dergiler arasında Operations Research and Management Science önde gelirler.

  http://journals.informs.org/

 • IOP SCience

  Fizik, tam metin

  Malzeme bilimi, biyomedikal mühendislik, tıbbi fizik, matematiksel fizik gibi çeşitli konularda 69 derginin içeriğine, ilk cilt ilk sayının yayınlandığı 1874 yılından günümüze erişim olanağı sunmaktadır.

  http://iopscience.iop.org/

 • İdealonline Dergileri

  Çok disiplinli, tam metin dergiler

  Çeşitli konularda Türkiye'de yayınlanan 1.100+ akademik ve popüler dergi ile Türk Dünyasının önde gelen bazı dergilerinde yer alan 155.000+ tam metin makaleye ve 20.000+ arşiv sayısına erişim sağlamaktadır. Sistem içerisindeki “Kütüphanem”, “Duyuru Kaydı” ve “Bildirim Al” özellikleri ile yayın takibi en kolay hâle getirilmiştir.

 • İktisat İşletme Finans

  İktisat - İşletme, tam metin

  1986' dan bu yana yayınını sürdüren ve Social Sciences Citation Index'te (SSCI), AEA (Amerikan Ekonomi Kurumu) tarafından yayınlanan JEL ve EconLit'de, CABELL Publishing'e ait "Economics and Finance Directory"de, T.C. Merkez Bankası veritabanında dizinlenen dergi 1. cildinden başlayan arşivi ile birlikte erişime açıktır.

  http://www.iif.com.tr/

 • JSTOR

  Çok disiplinli, tam metin

  3094 dergi içeren JSTOR Archive Journal Content ve 2154 araştırma raporu içeren Sustainibility Collection’a EKUAL kapsamında erişim sunulmaktadır. Dergiler multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklıdırlar. Dergilerin başlangıcından 2-5 yıl öncesine kadar olan sayılarına erişilebilir. Erişim sağlanan dergi koleksiyonları, Arts & Sciences I – XV, Life Sciences, Business 1-IV, Ecology & Botany 1-II, Ireland, Jewish Studies ve Hebrew Journals Koleksiyonlarıdır. Koleksiyonlar içinde Language & Literature, Mathematics & Statistics gibi alt paketler de vardır.
  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

  Dergi ve rapor listeleri

 • Juris - Spectrum for Universities

  Hukuk, tam metin

  Sosyal yardım ve iş idaresi konusunda, 1976’dan günümüze, birbirleriyle bağlantılı olarak sunulan mahkeme kararları ve ilgili tartışmalar, hukuki makaleler ve yorumların yanı sıra, bibliyografya ve özler içeren veritabanında, tam metin makale içeren dergi sayısı 19 olup, 6 ciltlik Praxiskommentar BGB, sözleşmeler, haber bültenleri vb türden karma bir içerik mevcuttur. Sınırlı sayıda şifreli kullanımlıdır.

 • Jurix Veritabanı

  Hukuk, tam metin

  Türkiye’de hukuk alanında yayınlanan dergiler, armağanlar ile sempozyum ve konferans bildirilerini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi ve dergi listesi için tıklayınız.

 • Karger Journals

  Tıp, tam metin

  Karger Journals Collection her kademedeki tıp uzmanları ve öğrencileri için nitelikli birer eğitim kaynağı olan 17 adedi açık erişimli olmak üzere toplam 100 güncel dergi içerir. KARGER Journal Back File ise Karger dergilerinin 1998’den içinde bulunulan yıla kadar olan ciltlerini kapsamaktadır.

  http://www.karger.com/


  Dergi listesi

 • Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

  Hukuk, tam metin

  T.C. Kanunları, K.H.K, Tüzükleri ve B.K.K. Yönetmelikleri gibi ana mevzuat; Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay kararları, Danıştay kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları, Sayıştay kararları ve çok sayıda içtihat içeriği oluşturmaktadır. Kanun metinlerinden içtihatlara, içtihatlardan kanun metinlerine geçişler ve Daire, Kavram ve Kanun-Madde indeksleri de vardır.

  http://www.kazanci.com/

 • Kluwer Law Online

  Hukuk, tam metin

  Kluwer Law Online uluslararası hukuk alanının çeşitli yönlerini kapsayan 58 referans kitabı ve 25+ uluslararası hukuk dergisini içeriğinde barındıran çevrimiçi bir arşiv ve araştırma veritabanıdır.

 • Legal Online Kütüphanesi 

  Hukuk, tam metin

  Hukuk alanında 25.700+ makaleye, 800+ cilt dergiye, 550+ kitaba erişim sağlamaktadır.

 • Legalbank

  Hukuk, tam metin

  Legalbank ile; 2.480.000+ içtihat, 46.000+ mevzuat, 41.700+ makale, 12.900+ tez, 2.500+ dilekçe ve belge, 400+ gerekçeye online olarak erişilebilmektedir.

 • LexiQamus

  Dilbilim analiz aracı

  LexiQamus, Osmanlı Türkçesini analiz etmek için özel olarak geliştirilmiş bir dil analiz aracıdır. Osmanlı Türkçesi el yazmaları ve belgelerde okunamayan kelimeleri çözmeye yardımcı olur.Klavuz için tıklayınız.

 • Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi

  Hukuk, tam metin

  İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu, On İki Levha Yayıncılık tarafından geliştirilmiş kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Library, Information Science & Technology Abstracts

  Bibliyografik

  Kütüphanecilik, bibliyometrik, bilgi erişim, bilgi yönetimi vb konularda 610’dan fazla dergi ve ayrıca monograflar, araştırma raporları ve bildiri kitaplarını indeksler ve özlerini sunar. 1960’ların ortalarına inen bir kapsamı vardır.

 • MasterFILE Complete

  Tam metin popüler dergiler ve referans kitapları

  Popüler magazinler, referans kitapları ve çeşitli yayıncılardan diğer ilgi gören kaynaklardan derlenen tam metin kapsamlı koleksiyon, işletmeden sağlığa, spordan eğlenceye, eğitimden modaya kadar genel ilgi alanına giren her konuyu kapsar. 1922’ye kadar inen içeriğinde yaklaşık 2,300 tam metin dergiye ek olarak, 870’in üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak mahiyetinde belge ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

 • MasterFILE Reference eBook Collection

  Tam metin referans kitaplar

  800’e yakın tam metin referans kaynağı içeren bu koleksiyon, Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi yayınevlerinin bilgisayar,fen bilimleri, biyografi, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi konulardaki referans kitaplarını kapsar.

 • MathSciNet

  Matematik, bibliyografik

  American Mathematical Society tarafından yayınlanan, her yıl 100,000'den fazla yeni bibliyografik kaydın ve 80.000 tanıtım yazısının eklendiği matematik alanının otorite kaynağı 3 milyondan fazla kayıt içermekte olup 1,7 milyon özgün makaleye bağlantı sağlar. Bibliyografik kayıtlar 1800'lere dek geri gitmektedir. 550’den fazla derginin referans listeleri derlenip eşleştirilmekte ve dergiler, yazarlar, makaleler ve tanıtım yazıları için atıf bilgileri sunulmaktadır. Bu atıflar üzerinden matematik alanı araştırmalarının tarihi gelişimini ve etkilenmeleri izlemek mümkündür. 
  Mobil erişim bilgisi.

  https://mathscinet.ams.org/mathscinet

 • MEDLINE

  Tıp, bibliyografik

  ABD Ulusal Tıp Kütüphanesinin hazırladığı, klinik bakım, halk sağlığı ve sağlık politikası geliştirme alanlarında çalışan sağlık hizmetleri uzmanları, hemşireler, pratisyen doktorlar ve tıp araştırmacıları tarafından kullanılan biyomedikal ve sağlık dergilerindeki makalelerin atıf ve özlerini içeren bir veritabanıdır.

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

 • Nature Journals All - Academic Journals All

  Doğa bilimleri, tam metin dergiler

  Haftalık Nature dergisi, adında "Nature" geçen yaşam, fizik, klinik bilim alanlarından 46 araştırma ve inceleme dergisiyle, çeşitli mesleki kuruluşlarla işbirliği içinde nature.com platformu üzerinden sunulan 40 dergiyi içerir. 

  Liste

 • Newspaper Source Plus

  Tam metin haberler

  1200+ tam metin gazete ve 130 haber bülteninden haberler 80 milyon dolayında tam metin makale, ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından güncel bilgileri içerir.

 • Newswire

  Tam metin haberler

  Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine neredeyse gerçek zamanlı kesintisiz erişim sağlar. AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Haber arşivi son 30 günü kapsar.

 • Nomos Online Premium

  Nomos Online veritabanı içinde yer alan yorum, form ve kılavuz bilgileri Nomos modülleri içinde sunulmaktadır. Nomos Online Beck icinde bir modül olduğundan Beck Online içerisinden de erişilebilmektedir.

  İçerik listesi  

   

 • OECD iLibrary

  İktisat - İşletme, tam metin ve veriler

  Türkiye'nin de aralarında kurucu üye olarak bulunduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayınlarını kapsayan bir çevrimiçi kütüphanedir. Bu veritabanı, iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; 16,020 e-kitap, 84,380 bölüm, 2,450+ makale ile çok sayıda veri tablosu, grafik, çok dilli özet ve istatistik veri noktası içermektedir.

  Detaylı bilgi ve kullanım kılavuzu için tıklayınız.

 • Open Dissertations

  Tam metin tezler

  1902’den günümüze Amerikan üniversiteleri ile diğer bazı ülkelerdeki üniversitelerinin lisansüstü programları tarafından kabul edilmiş 1,200,000’den fazla tezin künyelerini içeren açık erişimli bir veritabanıdır.

 • OVID LWW Total Access

  Biyomedikal, tam metin

  Lippincott Williams and Wilkins (LWW) dergileri, her tıp profesyoneli için referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. Cilt 1, sayı 1'den 2012 yılı sonuna kadar olan sayıları içeren LWW Comprehensive Archive paketi de erişim kapsamındadır.

  http://gateway.ovid.com/autologin.html

 • Oxford Journals Online

  Çok disiplinli, tam metin

  Oxford University Press tarafından yayınlanan dergiler geniş bir konu yelpazesine yayılmaktadır. 285 akademik araştırma dergisinin üçte ikisi meslek örgütleri ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde yayınlanmaktadır.

  http://www.oxfordjournals.org/

 • Oxford Law e-Books on University Press Scholarship Online

  Tam metin hukuk kitapları

  Sürekli erişim hakkıyla alınan 31 hukuk kitabına listeden seçim yaparak erişilebilir.  Kitaplar kütüphane kataloğunda da da kayıtlı olup doğrudan veya bütünleşik tarama yoluyla erişmek de mümkündür. Veritabanında mevcut diğer 13.000 kitabın bölüm bazında özetlerine erişilebilmektedir.

  Kitap Listesi

   

 • Oxford Medicine Online ve Oxford Clinical Psychology e-Books

  Tıp, tam metin kitaplar
  Oxford University Press’e ait, 2000 dolayında kitap içeren  Medicine Online ve Clinical Psychology Online paketleri Kasım 2023-Ekim 2024 tarihleri arasında yıllık lisansla erişime açılmıştır. Paket içinde tarama yapmak için paket başlıklarına, kitap listeleri için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

  Oxford Medicine Online kitap listesi

  Oxford Clinical Psychology Online kitap listesi
 • Palgrave Macmillan Journals (PMJ All)

  Sosyal bilimler, tam metin dergiler

  İşletme, ekonomi, yöneylem araştırması, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarından 47 derginin 1997'den günümüze içeriklerini kapsar.

  Listeyi görmek için tıklayınız.

 • PNAS

  Çok disiplinlli, tam metin

  Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America, yaşam bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans bildirileri vb. yayımlamaktadır.

  http://www.pnas.org/

 • Political Science Complete

  Siyaset bilimi, tam metin

  2017 yılı itibariyle 700’e yakın dergiyi değişen yıl aralıklarında tam metin olarak sunan veritabanında ayrıca 330 tam metin referans kitabı ve monograf ile 47,000'den fazla tam metin bildiri mevcuttur. 

  Ayrıntılı bilgi ve içerik listesi

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh

 • Project Muse

  Sosyal bilimler, tam metin

  Project Muse Sosyal Bilimler (MA Düzeyi) Dergi Paketi erişime açık yıl aralıkları dergi bazında farklılık gösteren 654 dergiyi tam metin olarak kapsamaktadır.

   

 • Project Syndicate

  'Uluslararası ilişkiler, tam metin

  'Project Syndicate, ekonomi, kültür, kalkınma, iş dünyası, inovasyon ve siyaset gibi önemli küresel konularda analiz ve içgörü sunan yorumlar yayınlayan uluslararası bir medya kuruluşudur. Arşiv, 1997 yılından bu yana yayınlanan 5500 dolayında katılımcının 23000 dolayında yorumlarını kapsamaktadır.

 • ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text (PQDT Global FT)

  Tam metin tezler

  Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 130.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.
  Kılavuz için tıklayınız.

 • Proquest Ebook Central

  Tam metin kitaplar

  Ebook Open Access Collection; Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık ve daha birçok konu başlığında elektronik kitap içermektedir. Platformda mevcut elektronik kitaplardan satın alınmış olan 21 tane e-kitaba tam metin erişim sağlanmaktadır. Güncel içerik sayısı şu anda 5.269 elektronik kitaptır ve içerik sürekli olarak artmaktadır.

 • PsycARTICLES®

  Psikoloji, tam metin

  Amerikan ve Kanada Psikoloji Dernekleri ile Hogrefe Publishing tarafından yayınlanan psikoloji konulu 100’den fazla dergiyi ilk sayılarından günümüze tam içerikleriyle sunar.

  Dergi listesi

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh

 • PubMed

  Biyomedikal, tam metin bağlantılı bibliyografik

  Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi NLM tarafından MEDLINE’a dayalı olarak sunulan 27 milyonu aşkın bibliyografik künye tıp ve tıpla ilgili konuları kapsar ve kaynaklara bağlantılar da içerir.  Açık bir kaynak olmakla birlikte, burada verilen bağlantı üzerinden erişim Üniversitenin lisanslı kaynaklarına geçiş olanağı sağlar.  PubMed, PubMed Central®  adlı, seçilmiş açık erişimli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kamu destekli projeler kapsamında yazılmış, yazarının yüklediği makaleleri de tam metin olarak kapsayan açık arşivi de içermektedir.

 • Refinitiv Eikon

  Finansal analiz

  Gerçek zamanlı ve tarihsel finans ve şirket verileri sağlar. Grafikler, listeler, haberler ve analiz araçları içerir. Yalnızca Üniversitemiz mensuplarına belirli bilgisayarlar üzerinden açıktır ve lisans gereği dış kullanıcılara sunulamamaktadır.

   

 • Regional Business News

  Tam metin haberler

  Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla ABD'nin bölgesel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir zaman kesitini kapsayan içerik The Washington Post, PR Newswire US gibi belli başlı iş haber yayıncıları kanalıyla sağlanmaktadır.

 • Royal Society of Chemistry Journals

  Kimya, tam metin

  Biyomoleküler kimya, biyoteknoloji, kimyasal biyoloji, malzeme bilimi, medikal bilimler, nanoteknoloji, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler vb. ile kimya konusunu tüm boyutlarıyla kapsayan 7 veritabanı, 2 magazin ve 42 dergiyi 2008 yılından günümüze dek yayınlanan sayıları ile içerir.

  http://pubs.rsc.org/en/journals


  Dergi listesi

 • SAGE Journals Online

  Çok disiplinli, tam metin

  İşletme, insan bilimleri, uluslararası ilişkiler, sosyal bilimler, tıp, temel bilimler ve teknoloji konularında 690 derginin 1999'dan günümüze uzanan içeriğini sunmaktadır.

  http://journals.sagepub.com/

 • ScienceDirect

  Çok disiplinli, tam metin dergiler ve kitap serileri

  Elsevier yayınevinin yayınladığı, çeşitli disiplinlerden, alanlarında önemli yere sahip 2300'e yakın derginin 1995 sonrası makalelerine, abonesi olduğumuz Elsevier ve Cell Press dergilerine ve yıl başlangıcı 2012 olmak üzere 28 adet kitap serisine tam metin erişim mevcuttur.

  https://www.sciencedirect.com/

  Dergi ve kitap serisi listeleri ektedir.

 • SciFinder

  Kimya, bibliyografik, araştırma aracı

  SciFinder, CAS veri tabanında mevcut biyomedikal bilimler, kimya, mühendislik, malzeme bilimi gibi çeşitli konulardaki bilgilerin keşfine olanak sağlayan bir araştırma aracıdır. Erişilebilen tam metin makalelere bağlantılar da sağlamaktadır. (SciFinder veri tabanından ilk kez yararlanacakların; burayı tıklayınca açılan kayıt formunu kullanarak kaydolması ve kayıt sonrası gelecek olan e-postada yer alan aktivasyon linkini onaylaması gerekmektedir. Kayıt işlemi yapılırken kurumsal e-posta hesabı kullanılmalıdır.)

  http://scifinder.cas.org/

 • Scopus

  Özet ve atıf veri tabanı

  2015 yılı itibariyle 21 bin bilimsel dergi, 86 bin kitap, 6.8 milyon bildiri ve 27 milyon patentin öz ve atıflarını içermektedir.

   

 • SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) Journals

  Uygulamalı ve sayısal matematik, tam metin dergiler

  Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) uygulamalı matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında 18 dergiyi kapsamaktadır.

  Dergi listesi için tıklayın.

 • Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

  Bibliyografik

  Sosyal bilimler alanındaki bu danışma kaynağı, 1900’lü yıllara dayanan geniş çaplı beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki önemli dergiler için yüksek kaliteli indeksleme sağlamaktadır. Social Sciences Index Retrospective, kitap eleştirilerini de içeren 1 milyona yakın makale indekslemektedir.

 • Springer Nature e-Books

  Çok disiplinli tam metin kitaplar
  • Bilgisayar Bilimi Koleksiyonundan 5783 kitap; 1018 adedi 2015 yılı paketi kapsamında sürekli erişimli, 4764 adedi ise 2019-2022 yılları paketinde yıllık erişimli,
  • Tıp koleksiyonundan 850 kitap içeren 2022 yılı tıp paketi ve
  •  Mühendislik koleksiyonundan 956 kitap içeren 2022 yılı mühendislik paketi sürekli erişimli olarak SpringerLink platformu üzerinden araştırmacılara sunulmaktadır.

  Computer Science 2015 kitap listesi
  Computer Science 2019-2022 kitap listesi
  Engineering 2022 kitap listesi
  Medicine 2022 kitap listesi
 • Springer Nature Journals

  Çok disiplinli, tam metin

  Rus ve Çin dermeleri de dâhil olmak üzere sayıları 2283’ü bulan çeşitli disiplinlerden tüm Springer dergilerine 1997 yılından günümüze erişim sağlanmaktadır. İlaçlarla ilgili bilgiler içeren ADIS’ koleksiyonu ve aşağıda belirtilen, içerdikleri dergileri 1. sayılarından itibaren kapsayan arşivlerle koleksiyon tamamlanmaktadır. Arşivlere sürekli erişim vardır. Yayınevinin bilgisayar mühendisliği konulu kitaplarının bilgileri Springer Nature Computer Science e-Books başlığı altında yer almaktadır.

  Arşiv Koleksiyonları

  Dergi Sayısı

  Cilt Sayısı

  Humanities, Social Sciences and Law

  152

  2888

  Computer Science

  56

  632

  Earth and Environmental Sciences

  81

  2729

  Business and Economics

  62

  131

  Behavioral Science

  55

  1901

  Biomedical & Life Science

  45

  10,768

  Chemistry & Material Science

  90

  3,708

  Engineering

  114

  1,184

  Mathematics & Statistics

  180

  4,569

  Medicine

  102

  7,227

  Physics & Astronomy

  214

  4,057

  https://link.springer.com/

 • Swisslex

  Hukuk, tam metin

  SWISSLEX İsviçre ve Avrupa hukuku bağlamında İsviçre Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının tümü ve mevzuatının yanı sıra 40 önemli tam metin hukuk dergisi, 300 açıklama ve kitap, 200’den fazla hukuk tezi, haftalık olarak güncellenen yargı faaliyetleri, Avrupa hukukundan anlaşma ve yönetmelikler ile talimatlar, EuGH-kararları vb. kapsar.

  https://www.swisslex.ch/

 • Taylor & Francis E-kitapları

  Çok disiplinli, tam metin

  Sürekli erişim hakkıyla alınan 15 adet sınırsız, 17 adet 1 kullanıcılı toplamda 32 e-kitaba ekte yer alan listeden seçim yaparak erişilebilir. Kitaplar kütüphane kataloğunda da da kayıtlı olup doğrudan veya bütünleşik tarama yoluyla erişmek de mümkündür. 

  Kitap listesi

 • Taylor & Francis Online Journals

  Çok disiplinli, tam metin

  Mühendislik, bilgisayar bilimi, teknoloji, işletme, ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, matematik, tarih, dil ve edebiyat gibi çeşitli konulardaki 1804 dergi ile 210 dergi içeren Tıp Koleksiyonunun 1997 yılından günümüze uzanan içeriğine erişim sağlanmaktadır.

  http://www.tandfonline.com/

 • Teacher Reference Center

  Eğitim, öz ve atıf veri tabanı

  300 hakemli dergiyi indeksler ve özlerini sunar. Dergilerin kapsadığı konular iyi uygulamalar, program geliştirme, pedagojik araştırma, okul yönetimi vb.

  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=trh

 • The Belt and Road Initiative Reference Source

  Çok disiplinli, tam metin

  "Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen tam metin veri tabanı, İpek Yolu ile bağlantılı Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya gibi tüm ülkelerde yayınlanan 5,000’e yakın akademik dergi, 260’tan fazla rapor ve konferans bildirisi ve 50’yi aşkın gazete ve haber bültenini 1965 yılına dek geri giderek içerir. Ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret gibi çeşitli konuları kapsar.

 • TR Dizin

  Bibliyografik, tam metin

  Türkiye'de hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin bilgileri, Mühendislik ve Fen Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Tıp, Hukuk ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan veritabanları üzerinden sunulmakta olup çevrimiçi makalelere bağlantılar da mevcuttur.

 • Turcademy (TURHUK-TURMUH-TURSOS-YKKSY)

  Çok disiplinli, tam metin

  Çok disiplinli Türkçe akademik kitaplar veritabanı olan Turcademy'nin Hukuk, Mühendislik ile Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Yapı Kredi Kültür koleksiyonlarında toplam 7.000’den fazla e-kitap mevcuttur.

  Kitap listesi için tıklayınız.

  Turcademy Kullanım Rehberi

   

 • Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Veritabanı

  Online Dil Eğitim Seti
   e-YDS/YDS, YÖKDİL, TIPDİL, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla oluşturulmuş bir veritabanıdır. Veritabanını kullanmak için:
  @etu.edu.tr uzantılı e-posta adresinizle “Kayıt” oluşturup, “Deneme Erişimi” ya da "Ücretsiz Erişim" seçeneklerini kullanarak içeriklere erişim sağlayabilirsiniz.
  Not: Deneme erişimi seçeneği işaretlediğinizde 7 gün boyunca tüm asenkron içeriğe sınırsız erişebilirsiniz.
 • Türkiye Atıf Dizini

  İndeks+Tam Metin

  Türkiye Atıf Dizini; Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 600+ Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını sağlar. Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır. İçeriğindeki tüm makalelere tam metin erişim sunar.
  Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

 • UpToDate

  Tıp alanı karar destek sistemi

  24 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenmekte olup doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. UpToDate Anywhere kanıta dayalı tıp veritabanı platformu üzerinden yaratılan şifre ile kurum dışı bilgisayarlardan ve mobil cihazlarınızdan (telefon, tablet) da UpToDate'e erişim sağlanabilmektedir.
  Kişisel hesaba 90 günde bir kez kurum bilgisayarlarından bu adres üzerinden Log In (Giriş) yapmak gerekmektedir. Yapılan her girişten sonra uzaktan erişim süresi otomatik olarak 90 gün uzamaktadır.

  UpToDate Anywhere Kayıt/Mobil Erişim Kılavuzu

  Kayıt video kılavuz
  Mobil kullanım video kılavuz

   

 • Web News

  Tam metin haberler

  Dünyanın dört bir yanından binlerce haber kaynağına neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon, çeşitli konularda 14.000'den fazla tam metin haber içerir.

 • Web of Science

  Öz ve atıf veritabanı

  Barındırdığı A&HCI SCI-Expanded, SSCI ve ISI Conference Proceedings atıf dizinleri, 1990 yılından günümüze uzanmak üzere, yüksek etki faktörlü 12.000 dergiyi ve 160.000 bildiriler içeren kaynağı indekslemektedirler. Indekslenen dergi sayıları A&HCI için 1700, CSI-Expanded için 8500 ve SSCI için 3000 olup birden fazla alana giren dergiler nedeniyle toplam dergi sayısı indekslenen dergiler toplamının altındadır. ISI Conference Proceedings yılda 12,000 toplantıda sunulan 400,000 bildiri ile haftalık olarak güncellenmektedir. Abonesi olduğumuz belli başlı veritabanlarındaki makalelere bağlantılar da mevcuttur.

  Book Citation Index (Bilim: 2005 – Günümüze / Sosyal bilimler & Beşeri bilimler: 2005 - Günümüze) :
  Web of Science Core Collection kapsamındaki Book Citation Index; güçlü ve yeni keşif araçlarıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kitaplara erişim olanağı sunmaktadır. Bu platformda 90,000’den fazla kitap ve her yıl eklenen 10,000 yeni başlık mevcuttur.

   

 • Westlaw International Classic

  Hukuk, tam metin

  Westlaw, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Asya ve Pasifik Ülkelerinden mevzuat, içtihat hukuku, yorum, hukuk değerlendirmeleri ve dergiler gibi birincil ve ikincil tam metin hukuk kaynakları içerir.

  https://1.next.westlaw.com/browse/home/internationalmaterials?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=wlnekon-1

 • Wiley Online Library (Journals & Books)

  Çok disiplinli, tam metin

  Wiley Online Library EKUAL kapsamındaki aboneliği, yaşam bilimleri, sağlık, fiziksel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler gibi çeşitli alanlarda, 1997’den günümüze yaklaşık 1600 dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir ve yaklaşık 125 açık erişimli dergi mevcuttur. Ayrıca 11.000+ cilt kitap içeren Wiley 2012 yılı sonrası eKitap Koleksiyonu üniversitemiz abonelikleri kapsamında erişimine açılmıştır.

  Dergi Listesi

  Kitap Listesi

  *WOL kullanırken Wiley Kullanım Koşullarına ve Wiley Makale Paylaşım Politikasına uyulması rica olunur.

 • World Bank E- Library

  Sosyo-ekonomik, tam metin

  Dünya Bankası’nın uluslararası, sosyal ve ekonomik gelişme alanlarında yayınladığı 10.100 ‘ün üzerinde tam metin kitap, rapor ve diğer yayınları ile ekonomik verilerini içeren bir elektronik portaldır.

  İçerik listesi için tıklayınız.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.