Kütüphaneden Yararlanma                                                                         

Üniversitemiz mensupları ve öğrencileri dışında, mezunlarımız ve emeklilerimiz ile Kütüphane Yönergesi’ nde belirlenmiş olan bazı paydaş kuruluş mensupları kütüphaneden süre şartı aranmaksızın yerinde yararlanabilirken; kaynaklarımızı kullanmak için başvuranlardan Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünce kabul edilenler ise geçici olarak yararlanabilirler. Mensup ve öğrencilerimiz dışında ödünç materyal almak isteyenlerden söz konusu paydaşlar sadece depozito, diğer kişiler ise yıllık aidat ve depozito ödeyerek üye olabilirler.

Ayrıntılar Kütüphane Yönergesi’ nin 15.- 17. Maddelerinde yer almaktadır.  Dış Üyelik Formu ve depozito bilgileri için tıklayınız.

Ödünç Verme Koşulları

Üye kategorisi

 Kitap (Genel/Tıp)

Basitleştirilmiş  Hikayeler/DVD (Film-Müzik)

Ayrılmış Ders Kitabı

Adet

Süre (Gün)

Adet

Süre (Gün)

Adet

Süre (Saat)

Akademik Personel

20

90

3

7

3

3

İdari Personel

10

30

Lisansüstü Öğrenci

15

30

Lisans Öğrencisi

8

21

Emekli mensup - Mezun - Paydaş - Dış Üye

4

30

 

 

 Gecikme ve Yitik / Hasarlı Materyal Bedelleri

Kütüphane Yönergesi‘nin 19-22. Maddeleri ile düzenlenmiş olan ücret ve bedellerinin miktarları Kütüphane Danışma Kurulu tarafından her öğrenim yılı başında belirlenir.

Koleksiyon

Miktar

Kitap (Genel / Tıp )

Her gün için 0,50 krş

Ayrılmış Ders Kitabı

Her saat için 1 TL

CD / DVD (Film-Müzik)

Her gün için 1 TL

Yitik / Hasarlı Materyal

Güncel fiyat +15 TL

Belge Sağlama

 Araştırma için gerek duyulan, ancak kütüphanede bulunmayan bilgi kaynakları diğer kütüphanelerden sağlanır.

 

    Üye kategorisi

Yurtiçi

Yurtdışı

Akademik Personel

Sınırsız *

Sınırsız *

İdari Personel**

20

10

Lisansüstü Öğrenci**

20

10

 

* Tezlerde 20 sayfa üstü için çıktı bedeli alınır.

** Kota üstü istekler maliyeti tutarında belge sağlama bedeline tabidir.