Kütüphaneden Yararlanma

Üniversitemiz mensupları ve öğrencileri dışında, mezunlarımız ve emeklilerimiz ile Kütüphane Yönergesi’ nde belirlenmiş olan bazı paydaş kuruluş mensupları kütüphaneden süre şartı aranmaksızın yerinde yararlanabilirken; kaynaklarımızı kullanmak için başvuranlardan Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünce kabul edilenler ise geçici olarak yararlanabilirler. Mensup ve öğrencilerimiz dışında ödünç materyal almak isteyenlerden söz konusu paydaşlar sadece depozito, diğer kişiler ise yıllık aidat ve depozito ödeyerek üye olabilirler.

Ayrıntılar Kütüphane Yönergesi’ nin 15.- 17. Maddelerinde yer almaktadır.  Dış Üyelik Formu ve depozito bilgileri için tıklayınız.

 

 

Ödünç Verme Koşulları

Üye

Grubu

 Kitap (Genel/Tıp) Adet

Kitap (Genel/Tıp) Süre (Gün)

Basitleştirilmiş  Hikayeler Adet

Basitleştirilmiş  Hikayeler Süre (Gün)

CD/DVD (Film-Müzik) Adet

CD/DVD  (Film-Müzik)  Süre (Gün)

Ayrılmış Ders Kitabı Adet

Ayrılmış Ders Kitabı Süre (Saat)

Akademik Personel

20

90

3

7

3

7

3

3

İdari Personel

10

30

3

7

3

7

3

3

Lisansüstü Öğrenci

15

30

3

7

2

3

3

3

Lisans Öğrencisi

8

21

3

7

2

3

3

3

Emekli Mensup

4

30

3

7

3

7

3

3

Mezun - Paydaş - Dış Üye

4

30

 

 

 

 

 

 

Gecikme ve Yitik/Hasarlı Materyal Bedelleri

Kütüphane Yönergesi‘nin 19-22. Maddeleri ile düzenlenmiş olan ücret ve bedellerinin miktarları

Kütüphane Danışma Kurulu tarafından her öğrenim yılı başında belirlenir.

  Bedelin işleyişi Miktarı
Kitap (Genel/Tıp) Her gün için

50 krş

Ayrılmış Ders Kitabı Her saat için 1 TL
CD/DVD (Film-Müzik) Her gün için 1 TL
Yitik/hasarlı materyal Güncel fiyat + 15 TL

Belge Sağlama

Araştırma için gerek duyulan, ancak kütüphanede bulunmayan bilgi kaynakları diğer kütüphanelerden sağlanır.

  Yurtiçi Yurtdışı
Akademik Personel Sınırsız* Sınırsız*
İdari Personel** 20 adet 10 adet
Lisansüstü Öğrenci** 20 adet 10 adet
* Tezlerde 20 sayfa üstü için çıktı bedeli alınır.
** Kota üstü istekler maliyeti tutarında belge sağlama bedeline tabidir.

Davetlisiniz!

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Başladı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR