Kütüphaneden Yararlanma

Üniversitemiz mensupları ve öğrencileri dışında, mezunlarımız ve emeklilerimiz ve Kütüphane Yönergesi’ nde belirlenmiş olan bazı paydaş kuruluş mensupları kütüphaneden süre şartı aranmaksızın yerinde yararlanabilirken; kaynaklarımızı kullanmak için başvuranlardan Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünce kabul edilenler ise geçici olarak yararlanabilirler. Mensup ve öğrencilerimiz dışında ödünç materyal almak isteyenlerden söz konusu paydaşlar sadece depozito, diğer kişiler ise yıllık aidat ve depozito ödeyerek üye olabilirler.

Ayrıntılar Kütüphane Yönergesi’ nin 15.- 17. Maddelerinde yer almaktadır.  Dış Üyelik formu için tıklayınız.

Ödünç Verme Koşulları

Üye
Grubu

Kitap (Genel/Tıp)

Basitleştirilmiş Hikayeler

CD/DVD (Film-Müzik)

Ayrılmış Ders Kitabı

Adet

Süre (Gün)

Adet

Süre (Gün)

Adet

Süre (Gün)

Adet

Süre (Saat)

Akademik Personel

20

90

3

7

3

7

3

3

İdari Personel

10

30

3

7

3

7

3

3

Lisansüstü Öğrenci

15

30

3

7

2

3

3

3

Lisans Öğrencisi

8

21

3

7

2

3

3

3

Emekli Mensup

4

30

3

7

3

7

3

3

Mezun - Paydaş - Dış Üye

4

30

 

Gecikme ve Yitik/Hasarlı Materyal Bedelleri

Kütüphane Yönergesi‘nin 19-22. Maddeleri ile düzenlenmiş olan ücret ve bedellerinin miktarları

Kütüphane Danışma Kurulu tarafından her öğrenim yılı başında belirlenir.

 

Bedelin işleyişi

Miktarı

Kitap (Genel/Tıp)

Her gün için

50 krş

Ayrılmış Ders Kitabı

Her saat için

1 TL

CD/DVD (Film-Müzik)

Her gün için

1 TL

Yitik/hasarlı materyal

Güncel fiyat + 15 TL

Belge Sağlama

Araştırma için gerek duyulan, ancak kütüphanede bulunmayan bilgi kaynakları diğer kütüphanelerden sağlanır.

 

Yurtiçi

Yurtdışı

Akademik Personel

Sınırsız*

İdari Personel**

20 adet

10 adet

Lisansüstü Öğrenci**

20 adet

10 adet

* Tezlerde 20 sayfa üstü için çıktı bedeli alınır. 

** Kota üstü istekler maliyeti tutarında belge sağlama bedeline tabidir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR