DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrencilerimiz, 

  • Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, ilgili yönerge çerçevesinde iki yılda bir belirlenmektedir.
  • 2016–2017 ve 2017–2018 eğitim öğretim yıllarında görev yapacak Öğrenci Konseyi Seçimleri web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
  • Elektronik posta şifrelerinizi kullanarak oy kullanmanız gerekmektedir.
  • Aday öğrenciler seçim takviminde belirlenen süre içinde Rektörlüğe hitaben yazılmış bir dilekçe ile Belge Yönetimi ve Raporlama Müdürlüğüne (B 30 nolu oda) başvurduktan sonra adaylıklarını ilan ederler.
  • Seçim Takvimi aşağıda sunulmuştur.

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

 

TARİH

AÇIKLAMA

 

1 Kasım 2016

 

Seçim Takviminin Duyurulması (E-mail, İlan Panoları)

9 – 11 Kasım 2016

Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvurularının Yapılması (*)

14 Kasım 2016

Adaylığa Uygunluk Kontrolleri ve Adayların İlanı

15 Kasım 2016

Adaylara İlişkin İtiraz Dilekçelerinin Değerlendirilmesi

16 Kasım 2016

Bölüm Temsilciliği Aday Listesinin Kesin İlanı

17 –19 Kasım 2016

Adayların Kendilerini Tanıtmaları

21 – 22 Kasım 2016

Bölüm Temsilciliği Seçimleri Birinci Turu (Tam Gün)

24 – 25 Kasım 2016

Birinci Turda Sonuç Alınmazsa Seçimlerin İkinci Turu (Tam Gün)

28 Kasım 2016

İkinci Turda Sonuç Alınmazsa Seçimlerin Üçüncü Turu (Tam Gün)

29 Kasım 2016

Sonuçların İlanı

 

(*)Adaylık Şartları :

-  İlgi Fakülte ve Enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

-  Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00 olması,

-  Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

-  Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren bir suç işlememiş olması,

-  İlgili Fakülte ve Enstitüdeki normal eğitim süresini aşmamış olması,

-  Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

-  Çift anadal yapan öğrenciler, bu dallardan istedikleri bir tanesinde genel not ortalaması koşulunu sağlamak şartıyla aday olabilirler,

-  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri kayıtlı olduğu bölüm/programlar için oy kullanabilirler ancak aday olamazlar.

-  Fakülte, Enstitü veya Bölüm Başkanlıklarına yapılacak adaylık başvuruları kabul edilmeyecektir. Dilekçeler Belge Yönetimi ve Raporlama Müdürlüğüne teslim edilecektir.