Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

Akademik Başarı: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede yatay geçiş yapmak istenen dönem öncesindeki tüm müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85’ini almış ve başarmış ve tamamlanan derslere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 84,40 olması.

Başvuru Koşulları:

 1. Yukarıda tanımlanmakta olan akademik başarı şartının sağlanmış olması gerekir.
 2. Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin akademik başarı kriteri ile birlikte Üniversitenin “Yurt dışından öğrenci kabulüne dair” yönergesinde belirtilen asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir.
 3. Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 4. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa (Hukuk, Mimarlık, Mühendislikler ve Tıp) yatay geçiş yapılabilmesi için;

a.Öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

b.İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması gerekir.

 

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt olanlar için yatay geçişte kabul edilecek sıralama kuruluşları Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking'dır.

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yatay Geçiş Esasları

 

Başvurular

Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde alınır. Güncel başvuru dönemlerine ait duyurular https://www.etu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri adresinde yayınlanacaktır. Başvuru detayları için güncel duyuruların takip edilmesi önemlidir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi
 2. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi
 3. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge
 4. ÖSYS Puan kartı (ilgili sınava ilişkin puan ve başarı sırasını gösterir belge)
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki puanlara ilişkin kurallar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ilkelere göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık,) programlar için belirlenen başarı sırası koşulu şartını sağlamaları gerekir.

- Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekir.

 1. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 2. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez.)
 3. Kimlik fotokopisi
 1. Başvuru Ücreti Banka Dekontu (Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti güncel duyurularda yer alacaktır. Açıklamada T.C. Kimlik numarası ve isim ile başvurulan programın ismi de yer almalıdır.) (Başvuru ücreti iade edilmez)

Yurt Dışı ile Bağlantılı Ek Belgeler

 1. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında kayıtlı bulunulan kurumun YÖK tarafından tanındığına dair belge ve Pasaport fotokopisi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)
 2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı
 3. Liseyi yurt dışında bitirmiş ise, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi

 

 • Birden fazla bölüme başvuru yapılacak ise her bölüm için ayrı form doldurulması ve ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir.