Yatay Geçiş Burs Olanakları

Üniversite İçi Yatay Geçişler

- Kayıtlı olduğu programda tam burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, taban puana göre yatay geçiş yaptıklarında tam burslu programlara yerleşmeleri halinde burslarının devam eder.

- Kayıtlı olduğu programda öğrenim görmekte olan öğrenciler, taban puana göre yatay geçiş yaptıklarında yatay geçiş yaptıkları programın taban puan bursluluk oranı kadar eğitim öğretim ücret muafiyeti verilir, yaşam katkı payı ve barınma yardımından yararlanamazlar. 

- Başvurular YÖK tarafından öngörülen ve Yatay Geçiş Esaslarında belirtilen kontenjan dahilinde kalması koşuluyla bölüm ve fakültelerin fiziki imkanları dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından değerlendirilir.

- Başvuruların TOBB ETÜ İçi Yatay Geçiş kontenjanlarından fazla olması durumunda bursluluk taban puan başarı sırasına göre sıralanır. 

Üniversite Dışı Yatay Geçişler 

Üniversite Dışı Yatay Geçişlerde Yükseköğretim Kurumuna yerleştiği LYS/YKS puan türünde olmak koşuluyla;

- Yatay Geçiş yapılan programın bursluluk taban puanı sağlayan öğrencilere bursluluk oranı kadar eğitim öğretim ücreti muafiyeti verilir, yaşam katkı payı ve barınma yardımından yararlanamazlar.

- Üniversite Dışı Yatay Geçiş başvurularının belirlenen sayıdan fazla olması halinde taban puan başarı sırasına göre, taban puan başarı sırası aynı olan adayların genel not ortalamasına göre sıralanır. 

 

Burs Süresi

Yatay geçiş bursunun süresinin 5 yıl + 1 dönem olması, bursluluk süresinin hesaplanmasında;

- Üniversite dışı yatay geçişlerde herhangi bir yükseköğretim kurumuna ilk kayıt yaptırılan tarih,

- Üniversite içi yatay geçişlerde ise TOBB ETÜ'ye ilk kayıt yaptırılan tarih,

esas alınır.