Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 

Akademik Başarı Puanına göre Yatay Geçiş

Akademik başarı şartı; Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede yatay geçiş yapmak istenen dönem öncesindeki tüm müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85’ini almış ve başarmış ve tamamlanan derslere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 84,40 olması.

Akademik Başarıya göre yatay geçişler yalnızca Güz dönemi başında alınır.

 • Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup akademik başarı şartını sağlayanlar, Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.
 • Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.
 • Bu kategoride geçiş yapılacak olan bölümün en erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.
 • Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az %40'ı hesaplamaya dahil edilerek senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

 

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş

Taban Puan; Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı.

 • Taban puanına göre yatay geçişler Güz, Bahar ve Yaz dönemi başlarında alınır.
 • Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup merkezi sınava girdikleri yılda geçmek istediği bölüme ait taban puan şartını sağlayanlar, Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.
 • Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
 • Başarı şartı aranmaz.

Yıllara Göre Taban Puanları

 

Başvurular

Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde alınır. Güncel başvuru dönemlerine ait duyurular https://www.etu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri adresinde yayınlanacaktır. Başvuru detayları için güncel duyuruların takip edilmesi önemlidir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi (Yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair ibare bulunmalıdır.)
 • Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç)
 • Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içerikleri (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç)
 • ÖSYS Puan kartı (ilgili sınava ilişkin puan ve başarı sırasını gösterir belge)
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesi
 • Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez.)
 • Kimlik fotokopisi
 • Başvuru Ücreti Banka Dekontu (Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti güncel duyurularda yer alacaktır. Açıklamada T.C. Kimlik numarası ve isim ile başvurulan programın ismi de yer almalıdır.) (Başvuru ücreti iade edilmez)
 • TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi
 • Liseyi yurt dışında bitirmiş ise lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi)

 

%30 İngilizce bölümlere başvuru yapan ve Hazırlık programında iki yıl şartını dolduran adayların İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgelerinden birine sahip olmadıkları takdirde TOBB ETÜ bünyesinde yapılan sınava girmeleri gerekmektedir.

Sınav ve sınav ücreti ödemeleri ile ilgili bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Detaylı bilgi için:

E-posta: isil.yilmaz@etu.edu.tr

Telefon: 0 312 292 4037