DUYURUYU PAYLAŞIN

Yatay geçiş esasları ile ilgili genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversite İçi Yatay Geçiş Başvuruları (2021/2022 Bahar Dönemi): 03-04 Ocak 2022

 

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş

  1. Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
  2. Başarı şartı aranmaz.
  3. En erken hazırlık sınıfı ikinci dönemine yatay geçiş yapabilir.

 

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

  1. En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.
  2. Yetenek sınavı ile öğrenci almış olan programlara yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
  3. Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.

 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Yatay geçiş başvuruları ilgili linkteki form doldurularak aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle yapılır.

ÖNEMLİ NOT: Başvurularında eksik belgesi(leri) tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  1. ÖSYS Puan kartı (ilgili sınava ilişkin puan ve başarı sırasını gösterir belge) veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesi
  2. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
  3. Başvuru Ücreti Banka Dekontu (Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti 200 TL'dir. Açıklamada T.C. Kimlik numarası ve isim ile başvurulan programın ismi de yer almalıdır.) (Başvuru ücreti iade edilmez)

Hesap Adı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

-Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi (Şube kodu- 1332) IBAN No: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60

  1. TOEFL belgesi (kendisinde olan öğrencilerimiz belgeyi ekleyecek, TOBB ETÜ’de TOEFL’a girenler için ÖİM Yabancı Diller Bölümünden temin edecektir. (Türkçe programlara geçiş için istenmez))

Akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.

Taban puana göre başvurular Güz ve Bahar döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan kısmı diğer dönemlere aktarılmaz.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.

 

ÖNEMLİ NOT:

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yabancı dil hazırlık programından bölümlerine şartlı geçiş yapan öğrenciler için 2021-22 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren yapacakları Çift Ana dal ve Üniversite içi Yatay Geçiş başvurularında TOEFL belgesi şartı aranmayacaktır.

Üniversite içi yatay geçiş ile bölüm değişikliği yapan öğrencilerin de geçtikleri programdan mezun olmak için bu şartı sağlamaları gerekmektedir.