DUYURUYU PAYLAŞIN

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş

 1. Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
 2. Başarı şartı aranmaz.
 3. En erken hazırlık sınıfı ikinci dönemine yatay geçiş yapabilir.
 4. Taban puana göre yapılan yatay geçişlerde kontenjan, her bölüm için ayrı olmak üzere ilgili yılın YKS kontenjanının %30’u kadardır.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Yatay geçiş başvuruları ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle bu adres üzerinden yapılır.

 • ÖNEMLİ NOT: Başvuru formuna eklenecek tüm belgeler taratılarak forma eklenecektir. Başvurularında eksik belgesi (leri) tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi (Yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair ibare bulunmalıdır.)
 2. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi
 3. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge
 4. ÖSYS Puan kartı (ilgili sınava ilişkin puan ve başarı sırasını gösterir belge)
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesi
 6. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 7. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez.)
 8. Kimlik fotokopisi
 9. Başvuru Ücreti Banka Dekontu (Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti 200 TL'dir. Açıklamada T.C. Kimlik numarası ve isim ile başvurulan programın ismi de yer almalıdır.) (Başvuru ücreti iade edilmez)
  Hesap Adı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  -Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi (Şube kodu - 1332) IBAN No: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60

- TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi

- Liseyi yurt dışında bitirmiş ise lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi

Birden fazla bölüme başvuru yapılacak ise her bölüm için ayrı form doldurulması gerekmektedir.

 

2021- 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş ile İlgili Önemli Tarihler

10 - 21 Aralık 2021

Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması

22 - 25 Aralık 2021

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

27 Aralık 2021

Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar İçin İngilizce Yeterlik Sınavı
(TOEFL-ITP)

03 Ocak 2022

Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı

06 – 07 Ocak 2022

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kayıtları

 

 

Taban puana göre başvurular Güz ve Bahar döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan kısmı diğer dönemlere aktarılmaz.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.