DUYURUYU PAYLAŞIN

Başvuru için linki tıklayınız

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

Başvuru Koşulları:

 1. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 2. Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin akademik başarı kriteri ile birlikte Üniversitenin “Yurt dışından öğrenci kabulüne dair” yönergesinde belirtilen asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir.
 3. Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Yatay geçiş başvuruları ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle bu adres üzerinden yapılır.

 • ÖNEMLİ NOT: Başvuru formuna eklenecek tüm belgeler taratılarak forma eklenecektir. Başvurularında eksik belgesi (leri) tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi
 2. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi
 3. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge
 4. ÖSYS Puan kartı (ilgili sınava ilişkin puan ve başarı sırasını gösterir belge)
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki puanlara ilişkin kurallar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ilkelere göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb) programlar için belirlenen başarı sırası koşulu şartını sağlamaları gerekir.

- Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekir.

 1. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 2. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez.)
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Başvuru Ücreti Banka Dekontu (Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenir.
  Başvuru ücreti 200 TL'dir. Açıklamada T.C. Kimlik numarası ve isim ile başvurulan programın ismi de yer almalıdır.) (Başvuru ücreti iade edilmez)
  Hesap Adı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  -Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi (Şube kodu - 1332)
  IBAN No: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60

Yurt Dışı ile Bağlantılı Ek Belgeler

 

 1. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında kayıtlı bulunulan kurumun YÖK tarafından tanındığına dair belge ve Pasaport fotokopisi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)
 2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı
 3. Liseyi yurt dışında bitirmiş ise, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi

 

 • Birden fazla bölüme başvuru yapılacak ise her bölüm için ayrı form doldurulması ve ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş ile İlgili Önemli Tarihler

01 – 19 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması

22 - 25 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

26 Ağustos 2022

Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı

01 Eylül 2022

Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar İçin İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (Ön Eleme)

02 Eylül 2022

Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar İçin İngilizce Yeterlik Sınavı
(TOEFL-ITP)

08-09-10 Eylül 2022

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kayıtları

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.