DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Adaylar,

2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz dönemi yatay geçiş başvuru değerlendirmeleri sonuçlanmıştır.

Öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumdan aldıkları dersler değerlendirilerek hangi sınıfa intibak ettirilecekleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir.

Kayıt yaptıran öğrencilerin özlük dosyaları ilgili yükseköğretim kurumundan yazılı olarak talep edilecektir.

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 28-29 Aralık 2023 tarihlerinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü ofisinde yüz yüze yapılacaktır.

 

Yatay geçiş sonuçları için tıklayınız

 

Kayıt İçin Gereken Belgeler

  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrenci bilgi formu & KVKK Aydınlatma ve İzin Metni (Kayıt sırasında doldurulacaktır)
  • Başvuru evraklarının asılları
  • ‘‘Yatay Geçişine Engel bir durum bulunmamaktadır’’ Belgesi (bu belge ile yatay geçiş yapmamıştır belgesi farklı belgelerdir) (Bu belgeyi başvuru sırasında sunan öğrenciler başvuru belgesinin aslını getirmelidir.) (Engel yoktur belgesi bulunmadan kayıt yapılmayacaktır.)
  • Eğitim ücretinin ilk taksitinin öğrenci adı soyadı belirtilerek Üniversite hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı (kredi kartı ile ödemeler Üniversitede yapılabilir)

 

Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce Düzey Belirleme ve TOEFL ITP sınavları için ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
%30 İngilizce bölümlere başvuru yapan adayların İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgelerinden birine sahip olmadıkları takdirde 60 € ücreti yatırarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Bu belgelere sahip olmayan ve yatay geçiş ile kayıtlanmaya hak kazanan öğrenciler hazırlıkta azami sürelerini doldurmuşlar ise kabulleri TOEFL IPT sınavı sonuçlarına göre kesinleşecektir.

Sınav ve sınav ücreti ödemeleri ile ilgili bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu adresini ziyaret edebilirsiniz. Ödemelerin son tarihi, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenmektedir.

https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu/duyuru/yabanci-diller-bolumu-tarafindan-25-aralik-2023-pazartesi-gunu-saat-09-30-da-toefl-itp-kurumsal-ingilizce-sinavi-yapilacaktir