DUYURUYU PAYLAŞIN

 

Duyuru kimleri ilgilendiriyor?

- 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi kayıt yaptırmış olan öğrencileri kapsamaktadır. Alınacak dersler tek dönemde beraber alınan İNG 101U, İNG 102U, İNG 201U ve İNG 202U kodlu derslerdir.

- Üniversiteye 2010-2011 ve 2014-2015 eğitim öğretim yılları arasında kayıt yaptırmış olan öğrencileri kapsamaktadır. Öğrencilerin almakla yükümlü oldukları dersler tek dönemde beraber alınan İNG 001U, İNG 002U, İNG 003U ve İNG 004U kodlu derslerdir.

- 2015-2016 eğitim öğretim yılı ve sonrası kayıt yaptırmış olan öğrencilerdir. Öğrencilerin almakla yükümlü oldukları dersler tek dönemde alınan İNG 001U, İNG 002U ya da İNG 003U ve İNG 004U kodlu derslerdir.

ÇİP derslerinin her biri kaç kredidir?

ÇİP kapsamındaki İNG U kodlu derslerin her biri 2 kredidir. Bu dersler öğrencinin ilgili dönemdeki azami kredi yükü hesabına dâhil edilmez; sınamalı ve başarısız öğrenci statüsünün belirlenmesinde dikkate alınmaz. Ayrıca, ÇİP hariç tutularak belirlenen bu statülerdeki öğrencilerin alabilecekleri dersler sınırına ÇİP dersleri tabi olmaz. Alınan ÇİP dersleri alındığı dönemin not ortalamasına ve genel not ortalamasına dahil edilir.

ÇİP derslerine nasıl kayıt olabilirim?

1.maddede belirtilmiş kayıt yıllarına göre alınması gereken ÇİP derslerinin ders kayıt döneminde (9-11 Ocak 2017 tarihleri arası) seçilmesi gerekmektedir. Kayıt dönemi dışında ÇİP dersleri için kayıt yapılmaz. Öğrencilerin kayıt yıllarına göre 4 ya da 2 dersi beraber almaları gerekmektedir.

ÇİP derslerine ekle-sil’de kayıt yaptırabilir miyim?

HAYIR. ÇİP bağımsız bir program olduğundan ekle-sil dönemine dahil değildir. ÇİP dersleri ekle-sil gününde eklenemez ve silinemez.

ÇİP derslerinden dersten vazgeçme haftasında vazgeçebilir miyim?

HAYIR. ÇİP bağımsız bir program olduğundan dersten vazgeçme haftasında ÇİP derslerinden vazgeçilemez.

Ortak eğitim uygulaması sırasında ÇİP derslerini alabilir miyim?

HAYIR. Ortak eğitim uygulaması sırasında ÇİP derslerine kayıt yaptırılamaz.

ÇİP dersleri kaç ders olarak sayılıyor?

ÇİP dersleri, iki ve daha az derse kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan ders başına ücret hesaplamasında her dönemde tek ders olarak kabul edilir.

ÇİP programının değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Bir dönemlik ÇİP sonunda iki ya da dört ders için birden elde edilecek başarı notu dönem içinde yapılan ödevlerin (%20), ara sınavın (%30) ve final sınavının (%50) birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Ara sınav ve final sınavları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca Üniversitede yapılır. Sınavlar üniversite sınav takviminden bağımsızdır.

ÇİP derslerinin başarı notları nedir?

Elde edilen başarı notu ders programına kayıtlı ÇİP dönemi derslerinin her biri için aynı olacak şekilde aşağıdaki tabloya göre verilir.

Notlar

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FF

Katsayı

4,00

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0

Sayısal Karşılık

100-95

94-90

89-85

84-80

79-75

74-70

69-60

59-0

ÇİP programının %20 sini oluşturan ödevleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Öğrencilere haftalık verilen bölümleri tamamlamaları için belirli süre verilecektir. Bu nedenle, öğrencilerin ileriye ya da geriye dönük bölümleri yapmaları mümkün değildir. ÇİP ödevleri için verilen süreler programın içinde belirtilmiştir. Program daha sonra e-posta ile gönderilecektir. Ödev sürelerini takip etmek öğrencilerin kendi sorumluğundadır.

ÇİP kapsamında verilen ödevler daha yüksek not alana kadar tekrar edilebilir mi?

Evet. Öğrenciler düşük puan aldıkları bölümleri verilen süre içinde istenilen sayıda tekrarlayabilirler. Başarı notuna etki edecek nihai puan için en yüksek puan dikkate alınacaktır.

ÇİP sınavları ne zaman yapılacak?

ÇİP sınav tarihleri daha sonra mail yoluyla bildirilecektir. ÇİP dersleri üniversite sınav takvimine dahil değildir. Sınav tarihlerinde herhangi bir durumda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda en az 1 hafta önce öğrencilere bilgi verilecektir.

ÇİP ara sınavının mazeret (telafi) sınavı var mı?

Hayır. ÇİP ara sınavının mazeret sınavı yoktur.

ÇİP final sınavının mazeret (telafi)  sınavı var mı?

Hayır. ÇİP final sınavının mazeret sınavı yoktur.

ÇİP final sınavının bütünleme sınavı var mı?

Hayır. ÇİP final sınavının bütünleme sınavı yoktur.

ÇİP programı için ücret ödeyecek miyim?

ÇİP programı eğitim ücretinin dışında ücretli bir programdır. Tekrar ve not yükseltme sebebiyle yeniden kayıt olunan ÇİP program ücretini öğrenci kendisi karşılamakla yükümlüdür. Program ücreti kayıt dönemi bittikten sonra duyurulur ve ödeme tarihleri başlatılır. Verilen süre içinde ödeme yapılması gerekmektedir.

ÇİP program ücretini nereye yatırmalıyım?

Çip derslerini tekrar etmek isteyen öğrenciler için ders kayıt döneminden sonra ayrıca bir e-posta gönderilecek ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

ÇİP programına nasıl girebilirim?

Macmillian Campus Çevrimiçi programına giriş için kullanılacak web adresi, kullanıcı adı ve şifreler ile beraber daha sonra atılacak e-postada verilecektir. Tüm iletişimler e-posta ile yapılacağı için öğrencilerin üniversite e-postalarını takip etmeleri ve e-posta adresleri ile bir problemleri varsa çözmeleri gerekmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir.

ÇİP derslerinin muafiyeti var mı?

Muafiyet, her akademik yılın başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı ile sadece ÇİP’in birinci dönemi kapsamındaki İNG001U ve İNG002U kodlu dersler için söz konusudur. Bu sınavda 60 ve üzeri puan alanlar İNG001U ve İNG002U kodlu derslerin ikisinden birden muaf olabilirler.

Ancak, ikinci dönem kapsamındaki İNG003U ve İNG004U kodlu derslerden düzey belirleme sınavı ile muafiyet alınamamaktadır, öğrenciler bu dersleri alıp başarmak zorundadırlar.

ÇİP derslerinden başarısız olduğumda aynı dönem için TOEFL IBT/ITP belgesi ile muafiyet verebilir miyim?

HAYIR. ÇİP derslerinden başarısız olunduğunda TOEFL IBT/ITP belgesi ile muafiyet aynı dönem içinde verilmez. Bir sonraki dönemin beklenmesi gereklidir.

ÇİP ile ilgili sorularınızı aalkan@etu.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR