DUYURUYU PAYLAŞIN

Aşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI (31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 4 Mart 2014 gün ve 28931 Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken sözlü sınav)  06.05.2019-17.05.2019 tarihleri arasında Yabancı Diller Bölümünde yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte 50 dakikalık bir ders planıyla (4 kopya) hazır bulunmaları gerekmektedir. Ders planı dinleme, konuşma, yazma, okuma ve/veya gramer öğretimine odaklı olabilir.

  Ad Soyad ALES ALES*0,40 Dil Puanı Dil Puanı *0,60 Toplam Lisans Mezuniyet Notu Durum Giriş Sınavı
1 Turgut Coşkun 92,77 37,11 97,5 58,5 95,61 95,10 Öndeğerlendirme Başarılı  06 Mayıs 2019 09.30
2 Hamide Nur  Ünal 87,21 34,88 100 60 94,88 97,43 Öndeğerlendirme Başarılı  06 Mayıs 2019 10.30
3 Esra Duygu Özdoğan 88,25 35,30 92,5 55,5 90,80 84,83 Öndeğerlendirme Başarılı  07 Mayıs 2019 09.30
4 Elif Derya Şenduran 77,80 31,12 98,75 59,25 90,37 62,00 Öndeğerlendirme Başarılı  07 Mayıs 2019 11.30
5 Halil İbrahim Çınarbaş 86,31 34,52 92,5 55,5 90,02 93,00 Öndeğerlendirme Başarılı  07 Mayıs 2019 13.30
6 Mert Deniz 84,64 33,86 92,5 55,5 89,36 82,96 Öndeğerlendirme Başarılı  07 Mayıs 2019 14.30
7 Asena  Kaya Karaca 80,03 32,01 95 57 89,01 97,43 Öndeğerlendirme Başarılı  08 Mayıs 2019 13.30
8 Behiye Candan Büge 73,14 29,26 97,5 58,5 87,76 57,06 Öndeğerlendirme Başarılı  08 Mayıs 2019 14.30
9 Cemile Bahar Balaban 76,32 30,53 91,25 54,75 85,28 94,40 Öndeğerlendirme Başarılı  10 Mayıs 2019 09.30
10 Esra  Sarısu 96,25 38,50 77,45 46,47 84,97 80,00 Öndeğerlendirme Başarılı  10 Mayıs 2019 10.30
11 Şehri Nur Kayıhan 76,04 30,42 90 54 84,42 81,90 Öndeğerlendirme Başarılı  10 Mayıs 2019 11.30
12 Cansu  Özkan 74,82 29,93 90 54 83,93 62,20 Öndeğerlendirme Başarılı  10 Mayıs 2019 13.30
13 Mustafa Yiğit Karaca 70,59 28,24 90 54 82,24 59,63 Öndeğerlendirme Başarılı  10 Mayıs 2019 14.30

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR