DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayın 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yazılı sınav yapmak üzere oluşturulan jürimiz, adayı 25 Mayıs 2022 tarihinde sınava tabi tutmuştur.                                                                                           Nihai değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Ad Soyad ALES ALES %30 Y. DİL Y. DİL %10 Lisans Mezuniyet Ortalaması (YÖK dönüşüm) 30% Giriş Sınav Notu 30% Başarı Puanı Sonuç
Seray ÇAKIRGİL 94,09105 28,227315 88,75 8,875 93,75 28,125 62 18,6 83,827315 KABUL