Lisans Ders Müfredatı

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAT 101  Matematik I 4 7
FİZ 101 Fizik I 3 6
FİZ 101L  Fizik I Laboratuvarı 1 2
KİM 101 Genel Kimya 3 6
KİM 101L Genel Kimya Laboratuvarı 1 2
MAK 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim  4 7
TÜR 101  Türk Dili I 2 2
İNG 001 İngilizce I 2 4
Toplam   20 36

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAK 104 Statik 3 6
BİL 141 Bilgisayar Programlama I 4 8
MAT 102 Matematik II 4 7
FİZ 102 Fizik II 3 6
FİZ 102L Fizik II Laboratuvarı 1 2
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
ING 002 İngilizce II 2 4
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
Toplam   20 37

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAK 203 Dinamik 3 6
MAK 217 Malzeme Bilimi 3 6
MAK 217L Malzeme Bilimi Lavoratuvarı 1 2
ELE 297 Elektrik ve Elektroniğin Temelleri  3 6
MAT 201 Doğrusal Cebir 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 2
ING 003 İngilizce Yazma Becerileri 2 4
Toplam   17 32

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAK 201 Termodinamik 3 6
MAK206E Mukavemet 3 6
MAK 218 İmal Usulleri 3 6
MAK 218L İmal Usulleri Laboratuvarı 1 2
MAT 202 Diferansiyel Denklemler 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 2
ING 004 İngilizce Sunum Teknikleri 2 4
Toplam Kredi 17 32

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAK 316 Makina Teorisi 3 6
MAK 316L Makina Teorisi Laboratuvarı 1 2
MAK307E Tasarım ve Üretim 3 6
MAK 311 Akışkanlar Mekaniği 3 6
MAK 311L Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı 1 2
END 320 Mühendislik Ekonomisi 3 6
  İkinci Yabancı Dil I 3 5
Toplam Kredi 17 33

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8
Toplam Kredi 0 8

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAK 302E Isı Transferi 3 6
MAK 302LE Isı Transferi Laboratuvarı 1 2
MAK310E Sayısal Yöntemler 3 6
MAK 312 Makina Elemanları 3 6
MAK 305E Sistem Dinamiği ve Kontrol 3 6
MAK305LE Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarı 1 2
  İkinci Yabancı Dil II 3 5
Toplam Kredi 17 33

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
BSD 1E Bölüm Seçmeli Ders 3 6
BSD 2E Bölüm Seçmeli Ders 3 6
BSD 3E Bölüm Seçmeli Ders 3 6
  Üniversite Seçmeli Ders 3 6
  İkinci Yabancı Dil 3 3 5
Toplam Kredi 15 29

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 400 Ortak Eğitim III 0 8
Toplam Kredi 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
MAK 498E Bitirme Tasarım Projesi 4 10
BSD 4E Bölüm Seçmeli Ders 3 6
  Bilim Seçmeli Ders 3 6
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
  İkinci Yabancı Dil 4 3 5
Toplam Kredi 15 31

Açıklama; E- İngilizce Okutulan Dersler.

GENEL TOPLAM KREDI: 138
GENEL TOPLAM AKTS KREDISI: 287

Bölüm derslerinin açıldığı dönemler