Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yandal Müfredatı

Makine Mühendisliği Bölümü’nde yan dal yapmak isteyen öğrenciler tablodaki zorunlu derslerin tamamını, seçmeli derslerden de toplamı en az 7 kredilik 2 ders almalıdırlar (toplam 24 kredi) . Seçmeli dersler varsa laboratuvar dersleriyle birlikte alınmalıdır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MAK 104 Statik 3
MAK 201 Termodinamik 3
MAK 203 Dinamik 3
MAK 206 Mukavemet 3
MAK 209 Malzeme Bilimi ve İmalat Yöntemleri 3
MAK 209L Malzeme Bilimi ve İmalat Yöntemleri Laboratuvarı 1

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MAK 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 4
MAK 302 Isı Transferi 3
MAK 302L Isı Transferi Laboratuvarı 1
MAK 307 Tasarım ve Üretim 3
MAK 311 Akışkanlar Mekaniği 3
MAK 311L Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı 1
MAK 312 Makine Elemanları 3
MAK 316 Makine Teorisi 3
MAK 316L Makine Teorisi Laboratuvarı 1
MAK 305 Sistem Dinamiği ve Kontrol 3
MAK 305L Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarı 1

İkinci Anadal Müfredatı

İkinci Anadal olarak Makine Mühendisliğini seçen öğrenciler Bölüm müfredatındaki tüm derslerden sorumludurlar. 
Kendi bölümlerinde aynı içerikte dersler alan öğrencilerin intibak işlemleri müracaatları halinde Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.