Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yandal Müfredatı

Makine Mühendisliği Bölümü’nde yan dal yapmak isteyen öğrenciler tablodaki zorunlu derslerin tamamını, seçmeli derslerden de toplamı en az 7 kredilik 2 ders almalıdırlar (toplam 24 kredi) . Seçmeli dersler varsa laboratuvar dersleriyle birlikte alınmalıdır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MAK 104 Statik 3
MAK 201 Termodinamik 3
MAK 203 Dinamik 3
MAK 206 Mukavemet 3
MAK 209 Malzeme Bilimi ve İmalat Yöntemleri 3
MAK 209L Malzeme Bilimi ve İmalat Yöntemleri Laboratuvarı 1

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MAK 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 4
MAK 302 Isı Transferi 3
MAK 302L Isı Transferi Laboratuvarı 1
MAK 307 Tasarım ve Üretim 3
MAK 311 Akışkanlar Mekaniği 3
MAK 311L Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı 1
MAK 312 Makine Elemanları 3
MAK 316 Makine Teorisi 3
MAK 316L Makine Teorisi Laboratuvarı 1
MAK 305 Sistem Dinamiği ve Kontrol 3
MAK 305L Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarı 1

İkinci Anadal Müfredatı

İkinci Anadal olarak Makine Mühendisliğini seçen öğrenciler Bölüm müfredatındaki tüm derslerden sorumludurlar. 
Kendi bölümlerinde aynı içerikte dersler alan öğrencilerin intibak işlemleri müracaatları halinde Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR