Makine Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders,  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi,  Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi çalışmasından oluşur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders,  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi ve Dönem Projesi dersinden oluşur.

Lisansüstü Dersler

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi
MAK 501 Mühendislik Matematiği 3 Kredi 9
MAK 502 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 Kredi 9
MAK 503 Elastisite Teorisi 3 Kredi 9
MAK 504 Plastisite Teorisi 3 Kredi 9
MAK 505 Plaka ve Kabuklar Teorisi 3 Kredi 9
MAK 507 Kırılma Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 509 Sürekli Ortamlar Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 511 Eniyileme Teknikleri ve İleri Uygulamalar  3 Kredi 9
MAK 512 Katı Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Analizi 3 Kredi 9
MAK 513 Temas Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 514 Sinterleme Teorisi ve Uygulaması 3 Kredi 9
MAK 515 Toz Metalurjisi Teknikleri 3 Kredi 9
MAK 516 Isıl İşlem 3 Kredi 9
MAK 518 Triboloji 3 Kredi 9
MAK 520 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) 3 Kredi 9
MAK 521 Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat 3 Kredi 9
MAK 522 İleri Kaynak Yöntemleri 3 Kredi 9
MAK 523 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Kredi 9
MAK 524 Metallerin Plastik Şekillendirilmesi 3 Kredi 9
MAK 525 Takım Tezgahları Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 527 Sistem Mimarisi ve İnovasyon 3 Kredi 9
MAK 528 Sürdürülebilir Üretim Sistemleri 3 Kredi 9
MAK 530 Alışılmamış İmalat Yöntemleri 3 Kredi 9
MAK 533 Kompozit Malzemeler 3 Kredi 9
MAK 534 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 3 Kredi 9
MAK 536 Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji 3 Kredi 9
MAK 537 Nükleer Mühendislik Malzemeleri 3 Kredi 9
MAK 538 Korozyon 3 Kredi 9
MAK 539 Hasar Analizi 3 Kredi 9
MAK 540 İleri Dinamik 3 Kredi 9
MAK 541 İleri Makina Titreşimleri 3 Kredi 9
MAK 545 Uzaysal Kinematik ve Dinamik 3 Kredi 9
MAK 546 Akışkan Gücü Kontrolü 3 Kredi 9
MAK 547 Robotik 3 Kredi 9
MAK 548 İleri Mekanizma Tasarımı 3 Kredi 9
MAK 549 İleri Sistem Dinamiği ve Optimum Kontrol 3 Kredi 9
MAK 550 Ölçme ve Enstrümantasyon 3 Kredi 9
MAK 543 Makinaların Bilgisayarla Kontrolü 3 Kredi 9
MAK 552 Biyomekaniğe Giriş 3 Kredi 9
MAK 553 İleri Biyomekanik 3 Kredi 9
MAK 554 Omurganın Klinik Biyomekaniği 3 Kredi 9
MAK 558 Araç Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 560 İleri Termodinamik 3 Kredi 9
MAK 561 Kütle Transferi 3 Kredi 9
MAK 562 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 563 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 564 Isı İletimi 3 Kredi 9
MAK 565 Taşınımla Isı Transferi 3 Kredi 9
MAK 566 Isıl Işınım 3 Kredi 9
MAK 568 İçten Yanmalı Motorlar 3 Kredi 9
MAK 569 Birleşik Isı-Güç Santralleri 3 Kredi 9
MAK 570 Yanma Sistemleri 3 Kredi 9
MAK 571 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3 Kredi 9
MAK 572 Sınır Tabaka Teorisi 3 Kredi 9
MAK 573 Türbülans 3 Kredi 9
MAK 574 Türbülans Modelleme ve Simülasyonu 3 Kredi 9
MAK 575 İstatistiksel Termodinamik 3 Kredi 9
MAK 576 Gaz Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 577 İki Fazlı Akış ve Isı Transferi 3 Kredi 9
MAK 578 Yakıt Pilleri 3 Kredi 9
MAK 579 Turbomakinalar 3 Kredi 9
MAK 580 İleri Isıl Tasarım 3 Kredi 9
MAK 581 Mikro ve Nano Sistemlerde Isı Transferi 3 Kredi 9
MAK 582 Hesaplamalı Bilimler için Paralel Programlama 3 Kredi 9
MAK 583 Deneysel Akışkanlar Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 585 Aeroakustik 3 Kredi 9
MAK 597 Seminer 0 Kredi 8
MAK 598 Dönem Projesi 0 Kredi 45
MAK 599 Yüksek Lisans Tezi 0 Kredi 60
MAK 698 İleri Araştırma Konuları 3 Kredi 9
MAK 699 Doktora Tezi 0 Kredi 120

*) Yüksek Lisans programında MAK 501 ve MAK 502 dersleri zorunludur. Bu dersleri ilgili programa kayıt öncesi TOBB ETÜ veya başka bir yüksek öğretim kurumunda almış olan öğrenciler söz konusu derslerden muaf sayılabilir veya bu dersler yerine başka dersler almaları istenebilir.
*) Yüksek lisans öğrencisinin alması gereken toplam ders kredisinin en az yarısı MAK 5XX/6XX kodlu derslerden oluşmalıdır.

Doktora

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar için; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi,  Seminer dersi, Doktora Yeterlik Sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

Lisans derecesi ile Bütünleşik Doktora Programına kabul edilmiş olanlar için; en az 42 kredilik 14 adet ders,  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi, Seminer dersi, Doktora Yeterlik Sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

Makina mühendisliğinde geliştirilen programlar 3 ana başlık altında toplanabilir:

  • Yapı, Malzeme ve İmalat
  • Dinamik, Kontrol ve Otomasyon
  • Isı, Akışkan ve Enerji

Lisansüstü Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi
MAK 501 Mühendislik Matematiği 3 Kredi 9
MAK 502 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 Kredi 9
MAK 503 Elastisite Teorisi 3 Kredi 9
MAK 504 Plastisite Teorisi 3 Kredi 9
MAK 505 Plaka ve Kabuklar Teorisi 3 Kredi 9
MAK 507 Kırılma Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 509 Sürekli Ortamlar Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 511 Eniyileme Teknikleri ve İleri Uygulamalar  3 Kredi 9
MAK 512 Katı Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Analizi 3 Kredi 9
MAK 513 Temas Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 514 Sinterleme Teorisi ve Uygulaması 3 Kredi 9
MAK 515 Toz Metalurjisi Teknikleri 3 Kredi 9
MAK 516 Isıl İşlem 3 Kredi 9
MAK 518 Triboloji 3 Kredi 9
MAK 520 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) 3 Kredi 9
MAK 521 Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat 3 Kredi 9
MAK 522 İleri Kaynak Yöntemleri 3 Kredi 9
MAK 523 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Kredi 9
MAK 524 Metallerin Plastik Şekillendirilmesi 3 Kredi 9
MAK 525 Takım Tezgahları Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 527 Sistem Mimarisi ve İnovasyon 3 Kredi 9
MAK 528 Sürdürülebilir Üretim Sistemleri 3 Kredi 9
MAK 530 Alışılmamış İmalat Yöntemleri 3 Kredi 9
MAK 533 Kompozit Malzemeler 3 Kredi 9
MAK 534 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 3 Kredi 9
MAK 536 Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji 3 Kredi 9
MAK 537 Nükleer Mühendislik Malzemeleri 3 Kredi 9
MAK 538 Korozyon 3 Kredi 9
MAK 539 Hasar Analizi 3 Kredi 9
MAK 540 İleri Dinamik 3 Kredi 9
MAK 541 İleri Makina Titreşimleri 3 Kredi 9
MAK 545 Uzaysal Kinematik ve Dinamik 3 Kredi 9
MAK 546 Akışkan Gücü Kontrolü 3 Kredi 9
MAK 547 Robotik 3 Kredi 9
MAK 548 İleri Mekanizma Tasarımı 3 Kredi 9
MAK 549 İleri Sistem Dinamiği ve Optimum Kontrol 3 Kredi 9
MAK 550 Ölçme ve Enstrümantasyon 3 Kredi 9
MAK 543 Makinaların Bilgisayarla Kontrolü 3 Kredi 9
MAK 552 Biyomekaniğe Giriş 3 Kredi 9
MAK 553 İleri Biyomekanik 3 Kredi 9
MAK 554 Omurganın Klinik Biyomekaniği 3 Kredi 9
MAK 558 Araç Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 560 İleri Termodinamik 3 Kredi 9
MAK 561 Kütle Transferi 3 Kredi 9
MAK 562 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 563 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 564 Isı İletimi 3 Kredi 9
MAK 565 Taşınımla Isı Transferi 3 Kredi 9
MAK 566 Isıl Işınım 3 Kredi 9
MAK 568 İçten Yanmalı Motorlar 3 Kredi 9
MAK 569 Birleşik Isı-Güç Santralleri 3 Kredi 9
MAK 570 Yanma Sistemleri 3 Kredi 9
MAK 571 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3 Kredi 9
MAK 572 Sınır Tabaka Teorisi 3 Kredi 9
MAK 573 Türbülans 3 Kredi 9
MAK 574 Türbülans Modelleme ve Simülasyonu 3 Kredi 9
MAK 575 İstatistiksel Termodinamik 3 Kredi 9
MAK 576 Gaz Dinamiği 3 Kredi 9
MAK 577 İki Fazlı Akış ve Isı Transferi 3 Kredi 9
MAK 578 Yakıt Pilleri 3 Kredi 9
MAK 579 Turbomakinalar 3 Kredi 9
MAK 580 İleri Isıl Tasarım 3 Kredi 9
MAK 581 Mikro ve Nano Sistemlerde Isı Transferi 3 Kredi 9
MAK 582 Hesaplamalı Bilimler için Paralel Programlama 3 Kredi 9
MAK 583 Deneysel Akışkanlar Mekaniği 3 Kredi 9
MAK 585 Aeroakustik 3 Kredi 9
MAK 597 Seminer 0 Kredi 8
MAK 598 Dönem Projesi 0 Kredi 45
MAK 599 Yüksek Lisans Tezi 0 Kredi 60
MAK 698 İleri Araştırma Konuları 3 Kredi 9
MAK 699 Doktora Tezi 0 Kredi 120

Doktora Yeterlik Sınavı

1) Doktora Yeterlik Sınavı talebe göre yılda bir veya iki defa Haziran-Temmuz ve/veya Aralık-Ocak aylarında yapılır, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur, bir hafta içinde sonuçlanır.
2) Her öğrenci bir ana alan, bir de yan alan seçer.
3) Yazılı aşamaTemel Sınav ve İleri Sınav olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur.
4) Temel Sınav seçilen ana alanın temel konularının üçünü, yan alanın temel konularından birini içerir ve tek oturum halinde yapılır. Her konudan üç adet olmak üzere toplam oniki soru sorulur. Öğrenci her konudan iki soru olmak üzere toplam sekiz soru seçer. Seçilen soruların ağırlığı eşittir, sınav 100 üzerinden değerlendirilir.
5) İleri Sınav öğrencinin ana alanından seçeceği üç adet ileri dersi içerir ve tek oturum halinde yapılır. Her dersten üç adet olmak üzere toplam dokuz soru sorulur. Öğrenci her dersten iki soru seçer. Seçilen soruların ağırlığı eşittir, sınav 100 üzerinden değerlendirilir.
6) Yazılı aşamadan başarılı sayılmak için Temel Sınav konularının her birinden en az %50 başarılı olmak, Temel Sınav ve İleri Sınav’ın her birinden en az 65/100 almak gereklidir.
7) Yazılı aşamadan bir kere başarısız olanlar, bir sonraki Doktora Yeterlik Sınavı döneminde yeniden sınava alınır.
8) Yazılıdan başarılı olanlar sözlüye alınır. Sözlü aşamada öğrenci Temel Sınav konularından ve İleri Sınav derslerinden sorumludur.
9) Sözlü aşamadan başarısız olanlar, bir sonraki Doktora Yeterlik Sınavı döneminde sadece sözlü aşamaya alınır.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Alanları

  ENERJİ MEKANİK MAKİNE TEORİSİ ve DİNAMİĞİ MALZEME BİLİMİ ve İMALAT YÖNTEMLERİ
TEMEL KONULAR Termodinamik Dinamik Dinamik Malzeme Bilimi
Akışkanlar Mekaniği Mukavemet Makine Teorisi İmal Usulleri
Isı Transferi Makine Elemanları Sistem Dinamiği ve Kontrol Tasarım ve Üretim
İLERİ KONULAR İleri Akışkanlar Mekaniği İleri Mukavemet İleri Sistem Dinamiği ve Optimum Kontrol Isıl İşlem
İletimle Isı Transferi Elastisite Teorisi Robotik Toz Metalürjisi Teknikleri
Taşınımla Isı Transferi Sürekli Ortamlar Mekaniği İleri Dinamik Sürdürülebilir Üretim Sistemleri
Sınır Tabaka Teorisi Plastisite Teorisi İleri Makine Titreşimleri Sistem Mimarisi ve İnovasyon
      Metallerin Plastik Şekillendirilmesi
      Malzemelerin Mekanik Davranışı
      Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat

*) Doktora programında  MAK 501 dersi zorunludur. Bu dersi ilgili programa kayıt öncesi TOBB ETÜ veya başka bir yüksek öğretim kurumunda almış olan öğrenciler söz konusu dersten muaf sayılabilir veya bu dersin yerine başka ders almaları istenebilir.
*) Doktora öğrencisinin alması gereken toplam ders kredisinin en az yarısı MAK 5XX/6XX kodlu derslerden oluşmalıdır.

 

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı

  • Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora programına kabul edilen ancak lisans düzeyinde farklı bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.
  • Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, çalışmalarını gerçekleştireceği alana ait aşağıdaki derslerden danışmanının da önerisiyle en az 2 en çok 3 adet ders alır.
  • Bilimsel hazırlık kapsamındaki derslerde önşart aranmaz.
  • Öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinden lisans eğitiminde almış olduğu varsa, bu derslerden muaf tutulur.

Isı-Akışkan Alanı:

Ders Kodu Ders Adı
MAK 001 Termodinamik
MAK 002 Isı Transferi
MAK 011 Akışkanlar Mekaniği

Mekanik Alanı:

Ders Kodu Ders Adı
MAK 004 Statik
MAK 006 Mukavemet
MAK 017 Malzeme Bilimi

Malzeme-İmalat Alanı:

Ders Kodu Ders Adı
MAK 017 Malzeme Bilimi
MAK 018 İmal Usülleri
MAK 007 Tasarım ve Üretim
MAK 009 Malzeme Bilimi ve İmalat Yöntemleri

Dinamik-Kontrol Alanı:

Ders Kodu Ders Adı
MAK 003 Dinamik
MAK 005 Sistem Dinamiği ve Kontrol
MAK 016 Makina Teorisi