DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayın 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yazılı sınav yapmak üzere oluşturulan jürimiz, adayı 21 Mart 2022 tarihinde sınava tabi tutmuştur.                                                                                                                                                                                                  

Nihai değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Ad Soyad Ales 30% Y.DİL Y. DİL %10 Lisans Mezuniyet Ortalaması (x25) 30% Giriş Sınav Notu 30% Başarı Puanı Sonuç
Burak Cenik 90,60022 27,180066 88,75 8,875 90,75 27,225 82 24,6 87,880066 KABUL