Genel Bilgiler

Lisansüstü programlarımızı öğrencilerimizden dinleyin.

İktisat lisansüstü program müfredatlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Lisansüstü programlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi için Lisansüstü Programlar Koordinatörü (Ethem Akyol, e-posta: eakyol@etu.edu.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Yüksek Lisans Programı

TOBB ETÜ İktisat Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine bağımsız araştırma yapma yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda gerek teorik gerekse uygulamalı araştırmalar için uluslararası standartlarda altyapı ve donanım sağlamayı amaçlamaktadır.

TOBB ETÜ’de her akademik yılın 3 eğitim-öğretim döneminden oluşmasından kaynaklanan esneklikle, İktisat yüksek lisans programında dönemlik ders sayısı etkili ve dengeli bir müfredata olanak tanıyacak şekilde belirlenmektedir. Bunun yanı sıra, lisansüstü dersleri modüler sistemde yürütülmekte, birçok ders en az iki farklı öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Bu sistem, her bölüm öğretim üyesinin bilgi ve deneyimlerini lisansüstü öğrencilerine aktarabilmesine izin vermekle kalmayıp, tez danışmanı/öğrenci eşleşmelerinin de en verimli şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.

 

Doktora Programı

TOBB ETÜ Doktora programı, öğrencilerine uluslararası standartlarda bilimsel araştırma yapmak için gerekli donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır. İlgi alanları itibarıyla zengin bir çeşitliliğe sahip geniş öğretim üyesi kadrosu, öğrencilere teorik ve uygulamalı birçok farklı alanda araştırma yapmak için gerekli danışmanlık olanaklarını sunmaktadır.  

TOBB ETÜ’nün her yıl üç dönemden oluşan doktora programı, dönemlik ders sayısının azaltılarak daha etkin ve dengeli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanmasına imkân tanımaktadır. Bunun yanı sıra lisansüstü dersleri modüler sistemde yürütülmekte, birçok ders en az iki ve çoğu zaman üç farklı öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Bu sistemle öğrencilerin tüm bölüm öğretim üyelerini tanımaları, öğretim üyelerinin kendi uzmanlık alanlarını öğrencilere aktarabilmeleri, öğrencilerin doktora tez çalışmalarını birden fazla öğretim üyesi danışmanlığında sürdürebilmeleri ve geniş bir alanda yayın yapabilme becerilerine ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.