Lisans Ders Müfredatı

İktisat Lisans Programı

Lisans Ders Müfredatı

İngilizce Ağırlıklı Eğitim:  Müfredatımızda yer alan derslerin bir bölümü Türkçe bir bölümü ise İngilizce dilinde sunulmaktadır. Aşağıda yer alan Lisans Müfredatı tablosunda yanında (*) veya (**) işareti bulunmayan dersler Türkçe dilinde verilmektedir. Yanında (*) işareti bulunan ve çoğunluğu bölüm zorunlu dersleri olan dersler İngilizce dilinde verilmektedir. Yanında (**) işareti bulunan dersler ise İktisat Bölümü’nden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ve Üniversite'nin diğer fakültelerinden alınması gereken seçmeli dersleri temsil etmekte olup, bu sınıflardaki derslerin bir kısmı Türkçe, bir kısmı ise İngilizce olarak verilmektedir. Öğrenciler dilediği tercihi yapabileceklerdir. İktisat bölümünce açılan seçmeli derslerin yaklaşık %70'i İngilizce olarak verilmektedir.

 

Müfredatta yer alan Ortak Eğitim ve İkinci Yabancı Dil dersleri için "Bölüm Hakkında" sayfamıza göz atabilirsiniz.

 

Bölüme yeni başlayan öğrenciler tarafından sıkça sorulan bazı sorulara ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Lisans Ders Müfredatı

İktisat Bölümü zorunlu dersler için önkoşul tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

İktisat Bölümü seçmeli dersler için önkoşul tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 105

Ekonomiye Giriş

3

6

MAT 103

Genel Matematik I

4

7

İŞL 113

İşletme Yönetimine Giriş

3

6

OEG 101

Ortak Eğitime Giriş

1

2

TÜR 101 

Türk Dili I

2

2

İNG 001

İngilizce I

2

4

Toplam Kredi

15

27

 
BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 110*

Ekonomik Analiz ve Uygulamalar

3

6

MAT 104

Genel Matematik II

4

7

TAR 101 

Uygarlıklar Tarihi

3

6

HUK 115

Hukuka Giriş

3

6

TÜR 102

Türk Dili II

2

2

İNG 002

İngilizce II

2

4

Toplam Kredi

17

31

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 213*

Mikroekonomi Teori I

3

6

İKT 253*

İstatistik

3

6

İKT 261*

İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik

3

6

İKT 233*

Makroekonomi Teori I

3

6

AİT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

İNG 003

İngilizce Yazma Becerileri

2

4

Toplam Kredi

16

30

 

2.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 214*

Mikroekonomi Teori II

3

6

İŞL 255

Genel Muhasebe

3

6

FSD1**

Fakülte Seçmeli Dersi I

3

6

İKT 234*

Makroekonomi Teori II

3

6

AİT 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

İNG 004

İngilizce Sunum Teknikleri

2

4

Toplam Kredi

16

30

 BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 311*

Uluslararası Ekonomi I 

3

6

İKT 335

Para Teorisi ve Politikası

3

6

İKT 351*

Ekonometri I

3

6

UGİ 315

Girişimcilik ve Liderlik

2

4

BSD1 *

Bölüm Seçmeli Dersi I

3

6

 İYD1

İkinci Yabancı Dil I

3

5

Toplam Kredi

17

33


YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

OEG 200

Ortak Eğitim I

0

8

Toplam Kredi

0

8

 

 

3.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 338

Finansal Piyasalar

3

6

 BSD2*

Bölüm Seçmeli Dersi II

3

6

İKT 313*

Kamu Ekonomisi 

3

6

 BSD3**

Bölüm Seçmeli Dersi III

3

6

 ÜSD1**

Üniversite Seçmeli Dersi I

3

6

 İYD2

İkinci Yabancı Dil 2

3

5

Toplam Kredi

18

35

 BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

OEG 300

Ortak Eğitim II

0

8

Toplam Kredi

0

8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

 BSD4**

Bölüm Seçmeli Dersi IV

3

6

 BSD5**

Bölüm Seçmeli Dersi V

3

6

 FSD2**

Fakülte Seçmeli Dersi II

3

6

 FSD3**

Fakülte Seçmeli Dersi III

3

6

 ÜSD2**

Üniversite Seçmeli Dersi II

3

6

 İYD3

İkinci Yabancı Dil III

3

5

Toplam Kredi

18

35

 

4.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

OEG 400

Ortak Eğitim III

0

8

Toplam Kredi

0

8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

 BSD6**

Bölüm Seçmeli Dersi VI

3

6

 BSD7**

Bölüm Seçmeli Dersi VII

3

6

 İKT 472

Ekonomik Düşünceler Tarihi

3

6

 ÜSD3**

Üniversite Seçmeli Dersi III

3

6

 ÜSD4**

Üniversite Seçmeli Dersi IV

3

6

 İYD4

İkinci Yabancı Dil IV

3

5

Toplam Kredi

18

35

 

Müfredata İlişkin Bazı Esaslar

  • Fakülte Seçmeli dersler İİBF tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Üniversite Seçmeli dersler, üniversitenin herhangi bir bölümü tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Fakülte Seçmeli derslerinden en az 1 (bir) tanesi İİBF içi fakat İKT dışındaki bir bölümün dersi olmalı, Üniversite Seçmeli derslerinden de en az 1 (bir) tanesi İİBF dışında bir fakültenin dersi olmalıdır.
  • Üniversitemizde açılan bazı dersler İKT dersleri ile benzer içeriğe sahiptir. Bu derslerin seçmeli ders olarak alınması uygun bulunmamaktadır. Bu derslerin listesi şöyledir: BİL 121, HUK 101, İKT 103i, İKT 106, İKT 108, İŞL 111, İŞL 112, İŞL 161, İŞL 212, İŞL 362, SUİ 101, UGİ 103, UGİ 105, UGİ 106.  Bu derslere 2022-2023 Yaz dönemi itibari ile şu dersler de eklenmiştir: İŞL 364, UGİ 131, UGİ 302, UGİ 321, UGİ 364, UGİ 411. (2022-2023 Yaz dönemi öncesinde İŞL 364 ve UGİ 411 derslerinden en çok bir tanesi alınabilmekteydi. 2022-2023 Yaz dönemi itibari ile her iki ders de alınması uygun bulunmayan dersler listesine eklenmiştir.)  Bu dersleri alıp başarısız olmuş veya not yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar etmek isteyen İktisat Bölümü öğrencilerinin bu dersler haricinde Fakülte seçmeli derslerini alıp ders saydırma işlemi yapmaları uygun görülmüştür.

 

İntibak Kuralları

1- 4 kredilik İKT 103 dersi müfredattan kaldırılmıştır. Dersin yerine 3 kredilik İKT 105 dersi getirilmiştir. İKT 103 ve İKT 105 dersleri eşdeğer derslerdir. İKT 103 dersinden FF alan veya İKT 103 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler İKT 105 dersini alacaklardır. İKT 105 dersinin notu İKT 103 dersinin yerine sayılacaktır.

IKT 103 ve IKT 105 derslerinin her ikisini de alan öğrenciler için, bu derslerden en son aldıkları dersin notu daha önce almış oldukları dersin yerine sayılacaktır.  Öğrencilerin dönem ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında en son alınan dersin notu geçerli olacaktır.
IKT 103 ve IKT 105 derslerinin her ikisini de alan öğrenciler bu derslerden herhangi birini, bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi yerine saydıramayacaklardır.

2- BİL 131 dersi müfredattan kaldırılmıştır. BİL 131 dersi yerine ekonomi alanında kullanılan bilgisayar programları ve kavramsal uygulamaların anlatıldığı İKT 110 dersi açılmıştır. BİL 131 ve İKT 110 dersleri eşdeğer derslerdir. BİL 131 dersinden FF alan veya BİL 131 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler İKT 110 dersini alacaklardır. İKT 110 dersinin notu BİL 131 dersinin yerine sayılacaktır.  IKT 110 dersi bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak sayılmayacaktır.

3- İKT 262 dersi zorunlu bölüm dersi olarak müfredattan kaldırılmıştır. İKT 262 dersi yerine Fakülte Seçmeli dersi getirilmiştir. İKT 262 dersi ve Fakülte Seçmeli dersi eşdeğer derslerdir. İKT 262 dersinden FF alan veya İKT 262 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Fakülte Seçmeli dersi alacaklardır. Fakülte Seçmeli dersinin notu İKT 262 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 262 dersini alıp başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu ders bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak sayılacaktır.

4- İKT 352 dersi zorunlu bölüm dersi olarak müfredattan kaldırılmıştır. İKT 352 dersi yerine Bölüm Seçmeli dersi getirilmiştir. İKT 352 dersi ve Bölüm Seçmeli dersi eşdeğer derslerdir. İKT 352 dersinden FF alan veya İKT 352 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Bölüm Seçmeli dersi alacaklardır. Bölüm Seçmeli dersinin notu İKT 352 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 352 dersini alıp başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu ders bölüm seçmeli dersi olarak sayılacaktır.

5- İktisat bölümü dışındaki öğrenciler tarafından alınabilen IKT 106 dersi için İKT 105 dersi önkoşul ders olarak belirlenmiştir. 2015-2016 Yaz döneminden önce kayıt yaptıran öğrenciler İKT 106 dersini danışmanlarının ve İktisat Bölüm Başkanlığının onayı ile İKT 105 önkoşulunu sağlamadan alabilirler.

6- İŞL 362 dersi İKT zorunlu dersleri ile benzer içeriğe sahip olduğundan 01/01/2020 tarihi itibari ile seçmeli ders olarak alınması uygun olmayan dersler listesine eklenmiştir. Dersi bu tarihten önce alanlar (en son 2019/20 Güz dönemi) bu değişiklikten etkilenmeyecek ve dersi fakülte ve üniversite seçmeli olarak saydırabileceklerdir.