Lisans Ders Müfredatı

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3 6
MAT 103 Genel Matematik I 4 7
İŞL 113 İşletme Yönetimine Giriş 3 6
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
TÜR 101  Türk Dili I 2 2
İNG 001 İngilizce I 2 4
Toplam Kredi 15 27

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 110 Ekonomik Analiz ve Uygulamalar 3 6
MAT 104 Genel Matematik II 4 7
TAR 101  Uygarlıklar Tarihi 3 6
HUK 115 Hukuka Giriş 3 6
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
İNG 002 İngilizce II 2 4
Toplam Kredi 17 31

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 213 Mikroekonomi Teori I 3 6
İKT 253 İstatistik 3 6
İKT 261 İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik 3 6
İKT 233 Makroekonomi Teori I 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 2
ING 003 İngilizce Yazma Becerileri 2 4
Toplam Kredi 16 30

2.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 214 Mikroekonomi Teori II 3 6
İŞL 255 Genel Muhasebe 3 6
FSD1 Fakülte Seçmeli Dersi 3 6
İKT 234 Makroekonomi Teori II 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 2
ING 004 İngilizce Sunum Teknikleri 2 4
Toplam Kredi 16 30

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 311 Uluslararası Ekonomi I  3 6
İKT 335 Para Teorisi ve Politikası 3 6
İKT 351 Ekonometri I 3 6
UGI 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
BSD1  Bölüm Seçmeli Ders 3 6
 IYD1 İkinci Yabancı Dil 1 3 5
Toplam Kredi 17 33

II. SINIF DERSLERİ ÖNKOŞUL LİSTESİ

IKT 213 Dersinin ön koşulu İKT 103 veya İKT 105
IKT 214 Dersinin ön koşulu İKT 103 veya İKT 105
İKT 261 Dersinin ön koşulu MAT 103 veya İKT 105
İKT 233 Dersinin ön koşulu İKT 103 veya İKT 105
İKT 234 Dersinin ön koşulu İKT 233

 

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8
Toplam Kredi 0 8

3.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
İKT 338 Finansal Piyasalar 3 6
 BSD2 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
İKT 313 Kamu Ekonomisi  3 6
 BSD3 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
 ÜSD1 Üniversite Seçmeli Ders I 3 6
 IYD2 İkinci Yabancı Dil 2 3 5
Toplam Kredi 18 35

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
 BSD4 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
 BSD5 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
 FSD2 Fakülte Seçmeli Ders  3 6
 FSD3 Fakülte Seçmeli Ders  3 6
 ÜSD2 Üniversite Seçmeli Ders 3 6
 IYD3 İkinci Yabancı Dil 3 3 5
Toplam Kredi 18 35

III. SINIF DERSLERİ ÖNKOŞUL LİSTESİ

İKT 311 Dersinin Önkoşulu İKT 213
İKT 335 Dersinin Önkoşulu İKT 233
İKT 338 Dersinin Önkoşulu İKT 233
İKT 351 Dersinin Önkoşulu İKT 253
İKT 313 Dersinin Önkoşulu İKT 213

4.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 400 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
 BSD6 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
 BSD7 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
 İKT472 Ekonomik Düşünceler Tarihi 3 6
 ÜSD3 Üniversite Seçmeli Ders  3 6
 ÜSD4 Üniversite Seçmeli Ders 3 6
 IYD4 İkinci Yabancı Dil 4 3 5
Toplam Kredi 18 35

IV. SINIF DERSLERİ ÖNKOŞUL LİSTESİ

İKT 472 Dersinin Önkoşulu İKT 103 veya İKT 105

Müfredata İlişkin Bazı Esaslar

 • Fakülte Seçmeli dersler İİBF tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Üniversite Seçmeli dersler, üniversitenin herhangi bir bölümü tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Fakülte Seçmeli derslerinden en az 1 (bir) tanesi İİBF içi fakat İKT dışındaki bir bölümün dersi olmalı, Üniversite Seçmeli derslerinden de en az 1 (bir) tanesi İİBF dışında bir fakültenin dersi olmalıdır.
 • İKT 311 Uluslararası Ekonomi I, İKT 313 Kamu Ekonomisi, İKT 495-İleri Mikroekonomi Teorisi, İKT 496-İleri Makroekonomi Teorisi, İKT 395 Endüstriyel Organizasyon, İKT 396 Kamu Ekonomisinden Konular ve 8. dönemde alınacak bir seçmeli ders İngilizce verilecektir.
 • Üniversitemizde açılan bazı dersler İKT zorunlu dersleri ile benzer içeriğe sahiptir. Bu derslerin seçmeli ders olarak alınması uygun bulunmamaktadır. Bu derslerin listesi şöyledir: İŞL 111- İŞL 112, İŞL 212, HUK 101, BİL 121, İKT 108, İKT 121, SUİ 101.
 •  Uluslararası Girişimcilik bölümünün dersi olan UGİ 311 Uluslararası Ekonomi ve Finans dersi ve İşletme bölümünün dersi olan İŞL 364 Uluslararası Ekonomi ve Finans dersi aynı konuları içermektedir. Bu sebepten fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak bu dersten sadece bir tanesi alınabilir. İŞL 364 dersini daha önce alıp seçmeli ders olarak saydırmış bir öğrenci UGİ 311 dersini seçmeli ders olarak saydıramaz.
 • İktisat bölümü öğrencileri Uluslararası Girişimcilik bölümü UGİ 103 Girişimciler için İktisat dersini fakülte veya üniversite seçmelisi olarak saydıramazlar. İktisat bölümü öğrencileri UGİ 103 dersini İKT 103 veya İKT 105 dersi yerine saydıramazlar.
 • Yeni açılan İKT 105, İKT 106 ve İKT 110 dersi İktisat Bölümü öğrencileri tarafından bölüm, fakülte ve üniversite seçmeli dersi olarak saydırılamazlar.

 

İntibak Kuralları

 1. 4 kredilik İKT 103 dersi müfredattan kaldırılmıştır. Dersin yerine 3 kredilik İKT 105 dersi getirilmiştir. İKT 103 ve İKT 105 dersleri eşdeğer derslerdir. İKT 103 dersinden FF alan veya İKT 103 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler İKT 105 dersini alacaklardır. İKT 105 dersinin notu İKT 103 dersinin yerine sayılacaktır.
  IKT 103 ve IKT 105 derslerinin her ikisini de alan öğrenciler için, bu derslerden en son aldıkları dersin notu daha önce almış oldukları dersin yerine sayılacaktır.  Öğrencilerin dönem ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında en son alınan dersin notu geçerli olacaktır.
  IKT 103 ve IKT 105 derslerinin her ikisini de alan öğrenciler bu derslerden herhangi birini, bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi yerine saydıramayacaklardır.
 1. BİL 131 dersi müfredattan kaldırılmıştır. BİL 131 dersi yerine ekonomi alanında kullanılan bilgisayar programları ve kavramsal uygulamaların anlatıldığı İKT 110 dersi açılmıştır. BİL 131 ve İKT 110 dersleri eşdeğer derslerdir. BİL 131 dersinden FF alan veya BİL 131 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler İKT 110 dersini alacaklardır. İKT 110 dersinin notu BİL 131 dersinin yerine sayılacaktır.  IKT 110 dersi bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak sayılmayacaktır.
 1. İKT 262 dersi zorunlu bölüm dersi olarak müfredattan kaldırılmıştır. İKT 262 dersi yerine Fakülte Seçmeli dersi getirilmiştir. İKT 262 dersi ve Fakülte Seçmeli dersi eşdeğer derslerdir. İKT 262 dersinden FF alan veya İKT 262 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Fakülte Seçmeli dersi alacaklardır. Fakülte Seçmeli dersinin notu İKT 262 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 262 dersini alıp başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu ders bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak sayılacaktır.
 1. İKT 352 dersi zorunlu bölüm dersi olarak müfredattan kaldırılmıştır. İKT 352 dersi yerine Bölüm Seçmeli dersi getirilmiştir. İKT 352 dersi ve Bölüm Seçmeli dersi eşdeğer derslerdir. İKT 352 dersinden FF alan veya İKT 352 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Bölüm Seçmeli dersi alacaklardır. Bölüm Seçmeli dersinin notu İKT 352 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 352 dersini alıp başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu ders bölüm seçmeli dersi olarak sayılacaktır.
 1. IKT 106 dersi için İKT 105 dersi önkoşul ders olarak belirlenmiştir. 2015-2016 Yaz döneminden önce üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler İKT 106 dersini danışmanlarının ve İktisat Bölüm Başkanlığının onayı ile İKT 105 önkoşulunu sağlamadan alabilirler.
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR