Lisans Ders Müfredatı

İktisat Lisans Programı

TOBB ETÜ İktisat lisans programı modern bir iktisat eğitimi için gerekli teorik ve pratik gereksinimleri karşılamak üzere son derece sağlam ve dengeli bir program sunmaktadır. Program, Türkiye ve diğer ülke ekonomilerini anlamak için gerekli altyapıyı sunarken, öğrencilere bağımsız ve analitik düşünme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

TOBB ETÜ İktisat lisans programı kaliteli bir eğitimin yanı sıra aşağıda bazıları sıralanan birçok avantaj sunmaktadır:

Esnek Müfredat: Son yıllarda yapılan değişikliklerle lisans programındaki zorunlu ders sayısı azaltılıp seçmeli ders sayısı artırılarak öğrencilere ilgi duydukları ve/veya uzmanlaşmak istedikleri alanlarda ders alabilme konusunda esneklik sağlanmıştır. Bu doğrultuda lisans programında öğrencilere, uluslararası tecrübeye sahip ve yüksek donanımlı zengin öğretim kadrosu tarafından öğretilen teorik ve uygulamalı birçok seçmeli ders sunulmaktadır. 

Yüksek Bursluluk Oranı ve Yüksek Öğretim Üyesi/Öğrenci Oranı: TOBB-ETÜ İktisat Bölümü yüksek bursluluk oranı ile bunun getirdiği yüksek öğrenci kalitesi (2020 yılından itibaren tam burslu 10 öğrenci, %50 burslu 25 öğrenci ve ücretli 5 öğrenci kabul eden sınıfları) ve öğrenci başına son derece yüksek bir öğretim üyesi sayısı (öğretim üyesi başına yıllık yaklaşık 2.5 öğrenci) ile diğer vakıf üniversitelerindeki iktisat bölümleri arasında öne çıkmaktadır.

Çift Anadal/Yan Dal İmkanları: TOBB ETÜ, kendi bölümlerinde üstün başarılı olan öğrencilerin başka bir bölüm diploması da almalarına olanak sağlayan Çift Anadal programı ve yine başka bir bölümde uzmanlık kazanmalarına olanak sağlayan Yandal programı sunmaktadır. Diğer birçok üniversiteye göre daha esnek olan bu programlar başarılı öğrencilere önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Ortak Eğitim: TOBB ETÜ, mezun olmadan önce bir yıla yaklaşan iş deneyimi olanağı sağlayan Ortak Eğitim Programı ile tüm öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. Ortak Eğitim Programı öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre kariyer planlarını erken aşamada belirleyebilmelerine imkân tanımakta, ayrıca öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iş piyasasında öncelikli olarak tercih edilmelerini sağlamaktadır.

İkinci Yabancı Dil: TOBB ETÜ’deki her öğrenci, yoğun bir zorunlu İngilizce hazırlık programını takip eden lisans programından mezun olabilmek için pek çok zorunlu ve seçmeli dersin yanı sıra, kendisinin seçeceği ikinci bir yabancı dilden dört adet dersi de başarmak zorundadır. 

 

Bölüme yeni başlayan öğrenciler tarafından sıkça sorulan bazı sorulara ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Lisans Ders Müfredatı

İktisat Bölümü zorunlu dersler için önkoşul tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

İktisat Bölümü seçmeli dersler için önkoşul tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 105

Ekonomiye Giriş

3

6

MAT 103

Genel Matematik I

4

7

İŞL 113

İşletme Yönetimine Giriş

3

6

OEG 101

Ortak Eğitime Giriş

1

2

TÜR 101 

Türk Dili I

2

2

İNG 001

İngilizce I

2

4

Toplam Kredi

15

27

 
BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 110

Ekonomik Analiz ve Uygulamalar

3

6

MAT 104

Genel Matematik II

4

7

TAR 101 

Uygarlıklar Tarihi

3

6

HUK 115

Hukuka Giriş

3

6

TÜR 102

Türk Dili II

2

2

İNG 002

İngilizce II

2

4

Toplam Kredi

17

31

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 213

Mikroekonomi Teori I

3

6

İKT 253

İstatistik

3

6

İKT 261

İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik

3

6

İKT 233

Makroekonomi Teori I

3

6

AİT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

İNG 003

İngilizce Yazma Becerileri

2

4

Toplam Kredi

16

30

 

2.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 214

Mikroekonomi Teori II

3

6

İŞL 255

Genel Muhasebe

3

6

FSD1

Fakülte Seçmeli Dersi I

3

6

İKT 234

Makroekonomi Teori II

3

6

AİT 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

İNG 004

İngilizce Sunum Teknikleri

2

4

Toplam Kredi

16

30

 BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 311

Uluslararası Ekonomi I 

3

6

İKT 335

Para Teorisi ve Politikası

3

6

İKT 351

Ekonometri I

3

6

UGİ 315

Girişimcilik ve Liderlik

2

4

BSD1 

Bölüm Seçmeli Dersi I

3

6

 İYD1

İkinci Yabancı Dil I

3

5

Toplam Kredi

17

33


YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

OEG 200

Ortak Eğitim I

0

8

Toplam Kredi

0

8

 

 

3.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

İKT 338

Finansal Piyasalar

3

6

 BSD2

Bölüm Seçmeli Dersi II

3

6

İKT 313

Kamu Ekonomisi 

3

6

 BSD3

Bölüm Seçmeli Dersi III

3

6

 ÜSD1

Üniversite Seçmeli Dersi I

3

6

 İYD2

İkinci Yabancı Dil 2

3

5

Toplam Kredi

18

35

 BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

OEG 300

Ortak Eğitim II

0

8

Toplam Kredi

0

8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

 BSD4

Bölüm Seçmeli Dersi IV

3

6

 BSD5

Bölüm Seçmeli Dersi V

3

6

 FSD2

Fakülte Seçmeli Dersi II

3

6

 FSD3

Fakülte Seçmeli Dersi III

3

6

 ÜSD2

Üniversite Seçmeli Dersi II

3

6

 İYD3

İkinci Yabancı Dil III

3

5

Toplam Kredi

18

35

 

4.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

OEG 400

Ortak Eğitim III

0

8

Toplam Kredi

0

8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi Sayısı

AKTS Kredisi

 BSD6

Bölüm Seçmeli Dersi VI

3

6

 BSD7

Bölüm Seçmeli Dersi VII

3

6

 İKT 472

Ekonomik Düşünceler Tarihi

3

6

 ÜSD3

Üniversite Seçmeli Dersi III

3

6

 ÜSD4

Üniversite Seçmeli Dersi IV

3

6

 İYD4

İkinci Yabancı Dil IV

3

5

Toplam Kredi

18

35

 

Müfredata İlişkin Bazı Esaslar

  • Fakülte Seçmeli dersler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir.  İİBF ise İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, ve Uluslararası Girişimcilik bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte Seçmeli derslerinin hepsi İİBF içindeki bu bölümlerin, fakat bu derslerden en az 1 (bir) tanesi de İİBF'deki İKT dışındaki bir bölümün (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası Girişimcilik) dersi olmalıdır.
  • Üniversite Seçmeli dersler, üniversitenin herhangi bir bölümü tarafından açılan ve İktisat bölümü tarafından alınması onaylanmış derslerdir. Üniversite Seçmeli derslerinden en az 1 (bir) tanesi de İİBF dışındaki bir fakültenin dersi olmalıdır.
  • Bazı derslerin İktisat Bölümü müfredatı gereği alınması uygun bulunmamaktadır. Bu derslerin listesi şöyledir: BİL 121, HUK 101, İKT 103i, İKT 106, İKT 108, İŞL 111, İŞL 112, İŞL 161, İŞL 212, İŞL 362, SUİ 101, UGİ 103, UGİ 105, UGİ 106. Ayrıca İŞL 364 ve UGİ 411 derslerinden en fazla bir tanesi alınabilir.

 

İntibak Kuralları

  1. 4 kredilik İKT 103 dersi müfredattan kaldırılmıştır. Dersin yerine 3 kredilik İKT 105 dersi getirilmiştir. İKT 103 ve İKT 105 dersleri eşdeğer derslerdir. İKT 103 dersinden FF alan veya İKT 103 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler İKT 105 dersini alacaklardır. İKT 105 dersinin notu İKT 103 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 103 ve IKT 105 derslerinin her ikisini de alan öğrenciler için, bu derslerden en son aldıkları dersin notu daha önce almış oldukları dersin yerine sayılacaktır.  Öğrencilerin dönem ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında en son alınan dersin notu geçerli olacaktır. IKT 103 ve IKT 105 derslerinin her ikisini de alan öğrenciler bu derslerden herhangi birini, bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi yerine saydıramayacaklardır.
  2. BİL 131 dersi müfredattan kaldırılmıştır. BİL 131 dersi yerine ekonomi alanında kullanılan bilgisayar programları ve kavramsal uygulamaların anlatıldığı İKT 110 dersi açılmıştır. BİL 131 ve İKT 110 dersleri eşdeğer derslerdir. BİL 131 dersinden FF alan veya BİL 131 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler İKT 110 dersini alacaklardır. İKT 110 dersinin notu BİL 131 dersinin yerine sayılacaktır.  IKT 110 dersi bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak sayılmayacaktır.
  3. İKT 262 dersi zorunlu bölüm dersi olarak müfredattan kaldırılmıştır. İKT 262 dersi yerine Fakülte Seçmeli dersi getirilmiştir. İKT 262 dersi ve Fakülte Seçmeli dersi eşdeğer derslerdir. İKT 262 dersinden FF alan veya İKT 262 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Fakülte Seçmeli dersi alacaklardır. Fakülte Seçmeli dersinin notu İKT 262 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 262 dersini alıp başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu ders bölüm, fakülte veya üniversite seçmeli dersi olarak sayılacaktır.
  4. İKT 352 dersi zorunlu bölüm dersi olarak müfredattan kaldırılmıştır. İKT 352 dersi yerine Bölüm Seçmeli dersi getirilmiştir. İKT 352 dersi ve Bölüm Seçmeli dersi eşdeğer derslerdir. İKT 352 dersinden FF alan veya İKT 352 dersinin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Bölüm Seçmeli dersi alacaklardır. Bölüm Seçmeli dersinin notu İKT 352 dersinin yerine sayılacaktır. IKT 352 dersini alıp başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu ders bölüm seçmeli dersi olarak sayılacaktır.
  5. İktisat bölümü dışındaki öğrenciler tarafından alınabilen IKT 106 dersi için İKT 105 dersi önkoşul ders olarak belirlenmiştir. 2015-2016 Yaz döneminden önce kayıt yaptıran öğrenciler İKT 106 dersini danışmanlarının ve İktisat Bölüm Başkanlığının onayı ile İKT 105 önkoşulunu sağlamadan alabilirler.
  6. İŞL 161 ve İŞL 362 dersleri İKT zorunlu dersleri ile benzer içeriğe sahip olduklarından 01/01/2020 tarihi itibari ile seçmeli ders olarak alınması uygun olmayan dersler listesine eklenmiştir. Bu dersleri bu tarihten önce alanlar (en son 2019/20 Güz dönemi) bu değişiklikten etkilenmeyecek ve bu dersleri fakülte ve üniversite seçmeli olarak saydırabileceklerdir.