Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İKTİSAT BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI EŞDEĞER DERS TABLOSU

DERSKODU  İKTİSAT BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK  -  ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜH. BÖLÜMÜ İŞLETME BÖLÜMÜ MATEMATİK BÖLÜMÜ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ HUKUK
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
BİL 131 Bilişim Teknolojileri ve Prog.   BİL 141 BİL 141 BİL 121 BİL 141   BİL 121  
HUK 115 Hukuka Giriş           [2] [2] HUK 101
TAR 101 Uygarlıklar Tarihi             [2]  
TÜR 101 Türk Dili I [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
TÜR 102 Türk Dili II [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
MAT 103 Genel Matematik I   MAT 101 MAT 101 [2] MAT 101   [2]  
MAT 104 Genel Matematik II   MAT 102 MAT 102 [2] MAT 102   [2]  
İŞL 113 İşletme ve Yönetim Fonk. Giriş     İŞL 212 İŞL 111     [2]  
İŞL 253 Genel Muhasebeye Giriş     İŞL 353 İŞL 251     [2]  
İKT 103 Ekonomiye Giriş       [2]   [2] UGİ 103 [4] [2]
İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I                
İKT 214 Mikroekonomi Teorisi II                
İKT 233 Makroekonomi Teorisi I                
İKT 234 Makroekonomi Teorisi II                
İKT 253 Istatistik     END 213 [2] END 213   [2]  
İKT 261 İktisatçılar ve İşletmeciler için Mat. I     MAT 203   MAT 201      
İKT 262 İktisatçılar ve İşletmeciler İçin Mat. II         MAT 215      
İKT 311 Uluslararasi Ekonomi I                
İKT 335 Para Teorisi ve Politikası                
İKT 351 Ekonometri I                
İŞL 315 Girişimcilik ve Liderlik                
İKT 313 Kamu Ekonomisi                
İKT 338 Finansal Piyasalar       İŞL 362        
İKT 352 Ekonometri II                
İKT 472 Ekonomik Düşünceler Tarihi                
IYD-1 Ikinci Yabancı Dil 1 [2] [2] [2] [2] [2] [2] UGİ 391R/C/A [2]
IYD-2  Ikinci Yabancı Dil 2 [2] [2] [2] [2] [2] [2] UGİ 392R/C/A [2]
IYD-3 Ikinci Yabancı Dil 3 [2] [2] [2] [2] [2] [2] UGİ 393R/C/A [2]
IYD-4 Ikinci Yabancı Dil 4 [2] [2] [2] [2] [2] [2] UGİ 394R/C/A [2]
Ortak Eğitim OEG 200-300-400 derslerinden birinin İktisat Bölümü Öğrencisi Olarak Yapılması Gerekmektedir. [3] [4]  

 

Seçmeli Dersler
IKT 315 Çalışma Ekonomisi
IKT 332 Uluslararası Ekonomi II
IKT 395 Endüstriyel Organizasyon
IKT 396 Kamu Ekonomisinden Konular
IKT 411 Ekonomik Gelişmenin Temelleri
IKT 415 Oyun Kuramı
İKT 417 Refah Ekonomisi
İKT 418 Çevre Ekonomisi
İKT 421 Doğal Kaynaklar Ekonomisi
İKT 422  Enerji Ekonomisi
İkt 441 Uygulamalı Makro Ekonomi
İkt 451 Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi  
İKT 452 Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri
İKT 495 İleri Mikroekonomi Teorisi
İKT 496 İleri Makroekonomi Teorisi 
İKT 4xx Mikroekonomiden Konular (Topics in Microeconomics)
İKT 4xx Makroekonomiden Konular (Topics in Macroeconomics)
İKT  499 Serbest Arastirma Dersi
İKT  511 Mikroekonomi I
İkt 512 Mikroekonomi II
İkt 531 Makroekonomi I
İkt 532 Makroekonomi II
Fakülte Seçmeli Dersleri
FSD 1  
FSD 2  
Üniversite Seçmeli Dersleri
ÜSD 1  
ÜSD 2  
ÜSD 3  
ÜSD 4  
Eşdeğer Ders Listesi
BİL 141 Bilgisayar Programlama I (Java)
BİL 121 Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi
END 213 Olasılık ve İstatistik I
İŞL 111 İşletmeciliğe Giriş
İŞL 212 İşletmecilik Bilgisi 
İŞL 251 Muhasebe I
İŞL 353 Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi 
İŞL 362 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
MAT 101  Matematik I
MAT 102  Matematik II
MAT 201  Doğrusal Cebir I 
UGİ 103  Girişimciler İçin İktisat

Notlar:

1] Çift Anadal Yönergesi Madde 7.(2) İkinci anadal programı için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. İkinci anadal not döküm belgesinde ikinci anadal programının tüm dersleri yer alır.

2] Çift Anadal Yönergesi Madde 7.(3) (Değişik: 16.05.2013 tarih 11/8 sayılı Senato Kararı)  İkinci anadal programı, ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar. Ancak öğrencinin anadal programında aldığı aynı kodlu dersler ile eşdeğer dersler ikinci anadal programına sayılabilir. Dersler arasındaki eşdeğerliğin tespiti ve eşdeğer derslerin saydırılması ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Öğrencinin bu şekilde saydırdığı derslerin notu ikinci anadal programı not dökümünde aynı harf notu ile gösterilir.  

3]Çift Anadal Yönergesi Madde 9.(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal ve ikinci anadal programlarından mezun olması için tamamlaması gereken ortak eğitim dönemi sayısı toplamı üçtür. Ortak eğitim dönemlerinden ikisi anadal programı, biri ise ikinci anadal programı kapsamında tamamlanır. Ancak, yapmakta olduğu yandal programından başarı şartını sağlayarak anadal programındaki üç ortak eğitim yükümlülüğünü tamamladıktan sonra izlemekte oldukları yandal programını veren bölüme çift anadal programına kabul edilen öğrenciler ikinci anadal programı ortak eğitim uygulamasından muaftır. (Ek cümle: 13.01.2014 tarih 01/2 sayılı Senato Kararı)

4] Uluslar Arası Girişimcilik Bölümü anadal öğrencileri İktisat Çiftanadal programlarında OEG 200-300-400 derslerinin sadece bir tanesini İktisat Bölümü öğrencisi olarak yapmak zorundadır.  Bu öğrenciler diğer iki ortak eğitim derslerinden muaftır ve bu derslerin notu M olarak not dökümlerine işlenir.

5] Uluslar Arası Girişimcilik anadallı öğrencilerinin dışında, tüm diğer  İktisat bölümü çift anadal öğrencileri IKT 103 dersini almak zorundadırlar ve bu dersin yerine başka bir ders alıp saydırma işlemi yaptıramazlar.  

6] İktisat Anadalı müferdatında 6 adet bölüm seçmelisi mevcuttur. Öğrenici İktisat çiftanadal programı için yukarıda tabloda verilen seçmeli derslerden tercihine göre 6 seçmeli ders almalıdır.

7] Anadal programında alınıp, İktisat çift anadal programında fakülte veya üniversite seçmelisi olarak saydırılacak dersin en az 3 kredilik ders olması gerekmektedir.

8] İİBF anadal  ve İktisat bölmü çift anadal  öğrencisi kendi anadalındaki zorunlu derslerini tamamladıktan sonra İktisat müfredatında bulunan fakülte ve üniversite seçmeli derslerinden muaf olur.  İktisat bölümü not dökümünde fakülte ve üniversite seçmeli derslerinin notu M olarak işlenir.ş

9] İİBF dışındaki bölümlerden birinde anadal ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisi kendi anadallında zorunlu derslerini tamamladıktan sonra  İktisat müfredatındaki üniversite seçmelilerinden muaf olur.  İktisat bölümü not dökümünde üniversite seçmeli derslerinin notu M olarak işlenir.

10] İİBF dışındaki bölümlerden birinde anadal ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisinin, kendi anadal müfredat koşullarını sağlamak için İİBF bölümlerinden şeçmeli dersler alması durumunda,  anadalında aldığı IIBF ders adedi kadar, iktisat çift anadal programında fakülte seçmeli derslerinden muaf olur.  Bu muafiyet çerçevesinde İktisat müfredatındaki fakülte seçmeli derslerinin notu M olarak not dökümüne işlenir. Eğer öğrenci kendi anadalında İİBF bölümlerinden ders almadı ise, İktisat çift anadal programı çerçevesinde 2 adet İİBF dersi alacaktır.  Bu dersler öğrencinin not dökümüne kodları, adları ve  notları ile işlenir.

İktisat Lisans Programı Yandal Müfredatı

Ders Kodu Ders Adi Kredi
İKT 105
Ekonomiye Giriş 3
İKT 213
Mikroekonomi Teori I 3
İKT 214
Mikroekonomi Teori II 3
İKT 233
Makroekonomi Teori I 3
İKT 234
Makroekonomi Teori II 3
SD1
Seçmeli Ders 3

 

Eğer öğrenci IKT 105 dersini kendi anadal programında almak durumunda ise, bu dersi İktisat yandal programına saydıramaz. Bu durumdaki öğrenci bir adet IKT kodlu 3. veya 4. sınıf dersi daha alarak yandal programı için gereken en az 18 krediyi tamamlar. Eğer bu dersin önkoşul dersi varsa onun da alınması gerekir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR