Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İktisat Bölümü Çift Anadal Programı Eşdeğer Ders Tablosu

DERS KODU

İKTİSAT

BİL

ELE

END

İŞL

MAT

ULU

UGİ

HUK

PSİ

YZM

İKT 105

Ekonomiye Giriş

[2]

 

[2]

[2]

 

[2]

UGİ 103 veya UGİ 105 veya UGİ 106 [4]

İKT 103i

[2]

 

OEG 101

Ortak Eğitime Giriş

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İKT 110

Ekonomik Analiz ve Uygulamalar

BİL 113

BİL 141

BİL 141

BİL 121

BİL 141

BİL 121

BİL 121

 

BİL 121

BİL 113

HUK 115

Hukuka Giriş

     

[2]

 

[2]

[2]

HUK 101 ve

HUK 116

 

 

TAR 101

Uygarlıklar Tarihi

     

[2]

 

SUİ 101

[2]

 

[2]

 

TÜR 101

Türk Dili I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

TÜR 102

Türk Dili II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

AİT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

AİT 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

MAT 103

Genel Matematik I

MAT 101

MAT 101

MAT 101

[2]

MAT 101

[2]

[2]

 

[2]

MAT 101

MAT 104

Genel Matematik II

MAT 102

MAT 102

MAT 102

[2]

MAT 102

[2]

[2]

 

[2]

MAT 102

İŞL 113

İşletme ve Yönetim Fonk. Giriş

   

İŞL 212

İŞL 111

   

[2]

 

 

 

İŞL 255

Genel Muhasebe

   

İŞL 353

İŞL 251

   

[2]

 

 

 

İKT 213

Mikroekonomi Teorisi I

               

 

 

İKT 214

Mikroekonomi Teorisi II

               

 

 

İKT 233

Makroekonomi Teorisi I

               

 

 

İKT 234

Makroekonomi Teorisi II

               

 

 

İKT 253

Istatistik

END 213

 

END 213

[2]

END 213

 

[2]

 

PSİ 204

veya

 PSİ 202

END 214

İKT 261

İktisatçılar ve İşletmeciler için Mat. I

MAT 203

MAT 201

MAT 203

 

MAT 201

 

 

 

 

BİL 245

İKT 311

Uluslararası Ekonomi I

               

 

 

İKT 335

Para Teorisi ve Politikası

               

 

 

İKT 351

Ekonometri I

               

 

[2]

UGİ 315

Girişimcilik ve Liderlik

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İKT 313

Kamu Ekonomisi

               

 

 

İKT 338

Finansal Piyasalar

     

İŞL 362

       

 

İŞL 161

İKT 472

Ekonomik Düşünceler Tarihi

               

 

 

IYD-1

Ikinci Yabancı Dil 1

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 292R/C/A [5]

[2]

[2]

[2]

IYD-2

Ikinci Yabancı Dil 2

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 391R/C/A [5]

[2]

[2]

[2]

IYD-3

Ikinci Yabancı Dil 3

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 393R/C/A [5]

[2]

[2]

[2]

IYD-4

Ikinci Yabancı Dil 4

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 395R/C/A [5]

[2]

[2]

[2]

İNG 001

İngilizce I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İNG 002

İngilizce II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İNG 003

İngilizce Yazma Becerileri

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İNG 004

İngilizce Sunum Teknikleri

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

Ortak

OEG 200-300-400 derslerinden birinin İktisat Bölümü Öğrencisi Olarak Yapılması Gerekmektedir. [3]

[4], [5]

[3]

[3]

[3]

 

Eşdeğer Ders Listesi

BİL 113

Bilgisayar Programlama I

BİL 121

Bilişim Teknolojileri ve Veri Yönetimi

BİL 141

Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL 245

Lineer Cebir ve Uygulamaları

END 213

Olasılık ve İstatistik I

END 214

Olasılık ve İstatistik II

HUK 101

Hukuk Başlangıcı

HUK 116

Genel Kamu Hukuku

İKT 103i

Ekonomiye Giriş

İŞL 111

İşletmeciliğe Giriş

İŞL 161

Finansa Giriş

İŞL 212

İşletmecilik Bilgisi 

İŞL 251

Muhasebe I

İŞL 353

Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi 

İŞL 362

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

MAT 101 

Matematik I

MAT 102 

Matematik II

MAT 201 

Doğrusal Cebir I 

MAT 203

Lineer Cebir ve Dif. Denklemlere Giriş

PSİ 202

Psikolojide Araştrma Yöntemleri ve İstatistik II

PSİ 204

Psikoloji için İstatistik II

UGİ 103 

Girişimciler İçin İktisat

UGİ 105 

Mikroekonomi

UGİ 106 

Makroekonomi

 

İKT Seçmeli Dersler  (7 tane İKT seçmeli dersi alınmalıdır)

İKT 315

- Çalışma Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 316

- Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası   (3 - 0) 3

İKT 332

- Uluslararası Ekonomi II   (3 - 0) 3

İKT 336

- Finansal Piyasalar ve Kurumlar   (3 - 0) 3

İKT 395

- Endüstriyel Organizasyon   (3 - 0) 3

İKT 396

- Kamu Ekonomisinden Konular   (3 - 0) 3

İKT 400

- Ekonomi Semineri   (3 - 0) 3

İKT 411

- Ekonomik Gelişmenin Temelleri   (3 - 0) 3

İKT 415

- Oyun Kuramı   (3 - 0) 3

İKT 416

- Deneysel İktisat   (3 - 0) 3

İKT 417

- Refah Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 418

- Çevre Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 421

- Doğal Kaynaklar Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 422

- Enerji Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 424

- Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 425

- İhaleler: Teori ve Uygulamalar   (3 - 0) 3

İKT 426

- Bilgi Ekonomisi ve Mekanizma Tasarımı    (3 - 0) 3

İKT 427

- Sosyal ve Ekonomik Ağlar     (3 - 0) 3

İKT 431

- Kamu Maliyesi     (3 - 0) 3

İKT 432

- Analitik Siyasi İktisat   (3 – 0) 3

İKT 434

- Türkiye Ekonomisi    (3 - 0) 3

İKT 435

- Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular   (3 - 0) 3

İKT 436

- Turizm Ekonomisi   (3 - 0) 3

İKT 437

- Finansal Kurumlar (3 - 0) 3

İKT 438

- Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü   (3 - 0) 3

İKT 441

- Uygulamalı Makroekonomi (3-0) 3

İKT 442

- Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması  (3 - 0) 3

İKT 451

- Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi   (3 - 0) 3

İKT 452

- Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri   (3 - 0) 3

İKT 462

- İktisatçılar için İleri Matematik   (3 - 0) 3

İKT 471

- İktisat Tarihi   (3 - 0) 3

İKT 473

- Osmanlı İktisat Tarihi     (3 - 0) 3

İKT 481

- Analitik Yazı Teknikleri  (3 - 0) 3

İKT 495

- İleri Mikroekonomi Teorisi   (3 - 0) 3

İKT 496

- İleri Makroekonomi Teorisi   (3 - 0) 3

İKT 499

- Serbest Araştırma Dersi  (3 - 0) 3 

 

Fakülte Seçmeli Dersleri (İİBF dersleri)

FSD 1

FSD 2

FSD 3

Üniversite Seçmeli Dersleri

ÜSD 1

ÜSD 2

ÜSD 3

ÜSD 4

 

Notlar:

[1] Çift Anadal Yönergesi Madde 7.(2) İkinci anadal programı için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. İkinci anadal not döküm belgesinde ikinci anadal programının tüm dersleri yer alır.

[2] Çift Anadal Yönergesi Madde 7.(3) İkinci anadal programı, ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar. Anadal programında alınan eşdeğer dersler ikinci anadal programına, ikinci anadal programında alınan eşdeğer dersler anadal programına sayılabilir. Dersler arasındaki eşdeğerliğin tespiti fakülte kurulları tarafından belirlenir ve eşdeğer derslerin saydırılması ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Öğrencinin bu şekilde saydırdığı derslerin notu not döküm belgesinde aynı harf notu ile gösterilir.

[3] Çift Anadal Yönergesi Madde 9.(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal ve ikinci anadal programlarından mezun olması için tamamlaması gereken ortak eğitim dönemi sayısı toplamı üçtür. Ortak eğitim dönemlerinden ikisi anadal programı, biri ise ikinci anadal programı kapsamında tamamlanır. Ancak, yapmakta olduğu yandal programından başarı şartını sağlayarak anadal programındaki üç ortak eğitim yükümlülüğünü tamamladıktan sonra izlemekte oldukları yandal programını veren bölüme çift anadal programına kabul edilen öğrenciler ikinci anadal programı ortak eğitim uygulamasından muaftır. (Ek cümle: 13.01.2014 tarih 01/2 sayılı Senato Kararı)

[4] Uluslararası Girişimcilik Bölümü anadal öğrencileri İktisat Çift anadal programlarında OEG 200-300-400 derslerinin sadece bir tanesini İktisat Bölümü öğrencisi olarak yapmak zorundadır.  Bu öğrenciler diğer iki ortak eğitim derslerinden muaftır.

[5] Uluslararası Girişimcilik Bölümünden İktisat bölümüne yatay geçiş yaparken ya da İktisat bölümünde çift anadal yaparken İYD ve OE kodlu dersler yerine saydırılabilecek dersler aşağıdaki gibidir.

 

Uluslararası Girişimcilik Bölümünde verilen dersler

Karşılık Gelen Dersler

UGİ 292R/A/C

Rusça/Arapça/Çince Giriş

RUS 001 Rusça I, ARP 001 Arapça I, CIN 001 Çince I

UGİ 391R/A/C

Rusça/Arapça/Çince Okuma I

RUS 002 Rusça II, ARP 002 Arapça II, CIN 002 Çince II

UGİ 393R/A/C

Rusça/Arapça/Çince Dinleme I

RUS 003 Rusça III, ARP 003 Arapça III, CIN 003 Çince III

UGİ 395R/A/C

Rusça/Arapça/Çince Gramer I

RUS 004 Rusça IV, ARP 004 Arapça IV, CIN 004 Çince IV

UGİ R21/A21/C21 

Rusça/Arapça/Çince Dil Dersleri

UGİ R21/A21/C21 dersinden (ve diğer UGİR2X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 200 dersinden G notu alabilir.

UGİ R22 /A22/C22

Rusya’da /Orta Doğuda/ Uzak doğuda kültür, toplum, hayat

UGİ R22/A22/C22 dersinden (ve diğer UGİR2X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 200 dersinden G notu alabilir.

UGİ R23 /A23/C23

Rusya’da /Orta Doğuda/ Uzak doğuda kültür, toplum, hayat

UGİ R23/A23/C23 (ve diğer UGİR2X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 200 dersinden G notu alabilir.

UGİ R24 /A24/C24

Rusya’da /Orta Doğuda/ Uzak doğuda kültür, toplum, hayat

UGİ R24/A24/C24 dersinden (ve diğer UGİR2X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 200 dersinden G notu alabilir.

UGİ R25 /A25/C25

Rusya’da /Orta Doğuda/ Uzak doğuda kültür, toplum, hayat

UGİ R25/A25/C25 dersinden (ve diğer UGİR2X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 200 dersinden G notu alabilir.

UGİ R31/ A31/ C31

İş Dünyası için Rusça III/Arapça III/Çince III

UGİ R31/A31/C31 (ve diğer UGİR3X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 300 dersinden G notu alabilir.

UGİ R32/ A32/ C32

Rusya’da /Orta Doğuda/ Uzak doğuda Girişimciliğin Tarihi

UGİ R32/A32/C32 dersinden (ve diğer UGİR3X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 300 dersinden G notu alabilir.

UGİ R33/ A33/ C33

Girişimcilik Temelleri

UGİ R33/A33/C33 dersinden (ve diğer UGİR3X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 300 dersinden G notu alabilir.

UGİ R34/ A34/C34

Girişimcilikte Coğrafya’nın Rolü

UGİ R34/A34/C34 dersinden (ve diğer UGİR3X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 300 dersinden G notu alabilir.

UGİ R35/ A35/C35

Kültürlerarası İşletmecilik /Bölgesel Ekonomi (İngilizce)

 

UGİ R35/A35/C35 (ve diğer UGİR3X kodlu derslerin her birinden) DD veya üzeri not alan öğrenci OEG 300 dersinden G notu alabilir.

KLT 003 R/A/C Rusça, Arapça ve Çince Kültür Dersleri I”

 

KLT 003 R/A/C dersinden G notu alanlar OEG 200 dersinden G notu alabilirler.

KLT 004 R/A/C “Rusça, Arapça Çince Kültür Dersleri II”

 

KLT 004 R/A/C dersinden G notu alan öğrenciler OEG 300 dersinden G notu alabilirler.

 

[6] İktisat Anadalı müfredatında 7 adet bölüm seçmelisi mevcuttur. Öğrenci İktisat çift anadal programı için yukarıda tabloda verilen seçmeli derslerden tercihine göre 7 seçmeli ders almalıdır.

[7] Anadal programında alınıp, İktisat çift anadal programında fakülte veya üniversite seçmelisi olarak saydırılacak dersin en az 3 kredilik ders olması gerekmektedir.

[8] İİBF anadal  ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisi kendi anadalındaki zorunlu derslerini tamamladıktan sonra İktisat müfredatında bulunan fakülte ve üniversite seçmeli derslerinden muaf olur.  

[9] İİBF dışındaki bölümlerden birinde anadal ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisi kendi anadalında zorunlu derslerini tamamladıktan sonra  İktisat müfredatındaki üniversite seçmelilerinden muaf olur.  

[10] İİBF dışındaki bölümlerden birinde anadal ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisinin, kendi anadal müfredat koşullarını sağlamak için İİBF bölümlerinden seçmeli dersler alması durumunda, İktisat çift anadal programında anadalında aldığı IIBF ders adedi kadar fakülte seçmeli dersinden muaf olur.

[11] Eşdeğer ders tablosu, İktisat bölümünde çift anadal yapan öğrencilerin kendi anadal programlarında aldıkları veya kendi anadal müfredatları gereğince İktisat dışındaki bölümlerden aldıkları zorunlu derslerin İktisat bölüm derslerine eşdeğerliğinin tespiti için kullanılır. Anadalı İktisat bölümü olan öğrenciler bu eşdeğerliliklerden faydalanamaz, kendi bölüm müfredatlarındaki dersler yerine eşdeğer ders tablosundaki diğer bölüm derslerini alamaz ve İktisat anadal programına ait not dökümünde gösteremezler.     

[12] Eşdeğer ders tablosunda İktisat bölüm derslerine eşdeğer olarak gösterilen dersler, anadalı İktisat bölümü olan öğrenciler tarafından anadal not dökümlerinde gösterilmek üzere alınamaz.

[13] İktisat bölümüne yatay geçişlerde ders eşdeğerliliklerinin belirlenmesi için çift anadal eşdeğer ders tablosu kullanılır.

[14] Eşdeğer ders tablosunda yer alan HUK 115 (3 kredi) dersine karşılık gelen HUK 101 ve HUK 116 (toplam 4 kredi) derslerinin intibakları yapılırken HUK 101 dersinin notu HUK 115 notu yerine sayılır.

 

Çift anadal öğrencileri için yukarıdaki maddelerde değinilen ders muafiyetlerin ve anadal-çift anadal arasında değinilen diğer ders saydırma işlemlerinin gerçekleşmesi için öğrencinin dilekçe ile başvurması ve ilgili dilekçenin fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

** Anadal ve çift anadal programında (ÇAP’ta) gösterilecek olan ortak zorunlu dersler (AİT,TÜR İNG, UGİ, İYD, MAT gibi) programdan mezun olurken hep birlikte ve en son alınan notlarla saydırılır.

*** Çift anadal programına (ÇAP) başlanan döneme kadar anadalda alınmış dersler ÇAP’a kayıt olunan dönemde ekle-sil tarihine kadar bölüme dilekçe verilmesi halinde ÇAP seçmeli derslerine saydırılır. ÇAP’a başladıktan sonra saydırılmak istenen seçmeli ders anadalda alındığı dönem ekle-sil tarihine kadar ÇAP bölümüne dilekçe verilmesi halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile dersin notu belli olmadan saydırılır.

 

İktisat Bölümü Yan Dal Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

İKT 105

Ekonomiye Giriş

3

İKT 213

Mikroekonomi Teori I

3

İKT 214

Mikroekonomi Teori II

3

İKT 233

Makroekonomi Teori I

3

İKT 234

Makroekonomi Teori II

3

İKT SD 1

Seçmeli Ders

3

 

Yan dal programını tamamlamak için yukarıdaki tabloda bulunan 3’er kredilik 6 dersin (toplam 18 kredinin) başarıyla tamamlanması gerekir. Programla ilgili kurallar şunlardır:

1) Yan dal programına sayılacak dersler öğrencinin anadal programında alınmamalıdır. Dolayısıyla öğrenciler üstteki tabloda yer alan dersleri (veya onlara eşdeğer dersleri) kendi anadal programlarında alıyorlarsa bu dersleri İktisat yan dal programına saydıramazlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin yerine İKT kodlu (zorunlu veya seçmeli) 3. veya 4. sınıf dersleri alarak yan dal programı için gereken en az 18 krediyi tamamlar. Eğer bu derslerin önkoşul dersi varsa onun da alınması gerekir.

2) Yan dal programındaki seçmeli ders İKT kodlu (zorunlu veya seçmeli) 3. veya 4. sınıf dersi olmalıdır. Eğer bu dersin önkoşulu varsa onun da alınması gerekir.