Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İktisat Bölümü Çift Anadal Programı Eşdeğer Ders Tablosu

DERS KODU

DERSİN ADI

BİL

ELE

END

İŞL

MAT

ULU

UGİ

HUK

PSİ

YZM

İKT 105

Ekonomiye Giriş

[2]

 

[2]

[2]

 

[2]

UGİ 103 [4]

İKT 103-İ

[2]

 

OEG 101

Ortak Eğitime Giriş

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İKT 110

Ekonomik Analiz ve Uygulamalar

BİL 113

BİL 141

BİL 141

BİL 121

BİL 141

BİL 121

BİL 121

 

BİL 121

BİL 113

HUK 115

Hukuka Giriş

     

[2]

 

[2]

[2]

HUK 101

 

 

TAR 101

Uygarlıklar Tarihi

     

[2]

 

SUİ 101

[2]

 

[2]

 

TÜR 101

Türk Dili I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

TÜR 102

Türk Dili II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

AİT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

AİT 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

MAT 103

Genel Matematik I

MAT 101

MAT 101

MAT 101

[2]

MAT 101

[2]

[2]

 

[2]

MAT 101

MAT 104

Genel Matematik II

MAT 102

MAT 102

MAT 102

[2]

MAT 102

[2]

[2]

 

[2]

MAT 102

İŞL 113

İşletme Yönetimine Giriş

   

İŞL 212

İŞL 111

   

[2]

 

 

 

İŞL 255

Genel Muhasebe

   

İŞL 353

İŞL 251

   

[2]

 

 

 

İKT 213

Mikroekonomi Teori I

               

 

 

İKT 214

Mikroekonomi Teori II

               

 

 

İKT 233

Makroekonomi Teori I

               

 

 

İKT 234

Makroekonomi Teori II

               

 

 

İKT 253

İstatistik

END 213

 

END 213

[2]

END 213

 

[2]

 

PSİ 204

veya

 PSİ 202

END 214

İKT 261

İktisatçılar ve İşletmeciler için Mat. I

MAT 203

MAT 201

MAT 203

 

MAT 201

 

 

 

 

BİL 245

İKT 311

Uluslararası Ekonomi I

               

 

 

İKT 335

Para Teorisi ve Politikası

               

 

 

İKT 351

Ekonometri I

               

 

[2]

UGİ 315

Girişimcilik ve Liderlik

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İKT 313

Kamu Ekonomisi

               

 

 

İKT 338

Finansal Piyasalar

     

İŞL 362,

İŞL 161

       

 

İŞL 161

İKT 472

Ekonomik Düşünceler Tarihi

               

 

 

İYD1

İkinci Yabancı Dil I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 391R/C/A

[2]

[2]

[2]

İYD2

İkinci Yabancı Dil II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 392R/C/A

[2]

[2]

[2]

İYD3

İkinci Yabancı Dil III

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 393R/C/A

[2]

[2]

[2]

İYD4

İkinci Yabancı Dil IV

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

UGİ 394R/C/A

[2]

[2]

[2]

İNG 001

İngilizce I

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İNG 002

İngilizce II

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İNG 003

İngilizce Yazma Becerileri

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

İNG 004

İngilizce Sunum Teknikleri

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

Ortak Eğitim

OEG 200-300-400 derslerinden birinin İktisat Bölümü öğrencisi olarak yapılması gerekmektedir. [3]

[4]

[3]

[3]

[3]

 

Eşdeğer Ders Listesi

BİL 113

Bilgisayar Programlama I

BİL 121

Bilişim Teknolojilerine Giriş

BİL 141

Bilgisayar Programlama I

BİL 245

Doğrusal Cebir ve Uygulamaları

END 213

Olasılık ve İstatistik I

END 214

Olasılık ve İstatistik II

İKT 103-İ

Ekonomiye Giriş

İŞL 111

İşletmeciliğe Giriş

İŞL 161

Finansa Giriş

İŞL 212

İşletmecilik Bilgisi 

İŞL 251

Muhasebe I

İŞL 353

Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi 

İŞL 362

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

MAT 101 

Matematik I

MAT 102 

Matematik II

MAT 201 

Doğrusal Cebir I 

MAT 203

Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemlere Giriş

PSİ 202

Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik II

PSİ 204

Psikoloji için İstatistik II

UGİ 103 

Girişimciler İçin İktisat

 

İKT Seçmeli Dersler  (7 tane İKT seçmeli dersi alınmalıdır)

İKT 315

- Çalışma Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 316

- Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası  (3 - 0) 3

İKT 332

- Uluslararası Ekonomi II  (3 - 0) 3

İKT 336

- Finansal Piyasalar ve Kurumlar  (3 - 0) 3

İKT 395

- Endüstriyel Organizasyon  (3 - 0) 3

İKT 396

- Kamu Ekonomisinden Konular  (3 - 0) 3

İKT 400

- Ekonomi Semineri  (3 - 0) 3

İKT 411

- Ekonomik Gelişmenin Temelleri  (3 - 0) 3

İKT 415

- Oyun Kuramı  (3 - 0) 3

İKT 416

- Deneysel İktisat  (3 - 0) 3

İKT 417

- Refah Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 418

- Çevre Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 421

- Doğal Kaynaklar Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 422

- Enerji Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 424

- Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 425

- İhaleler: Teori ve Uygulamalar  (3 - 0) 3

İKT 426

- Bilgi Ekonomisi ve Mekanizma Tasarımı  (3 - 0) 3

İKT 427

- Sosyal ve Ekonomik Ağlar  (3 - 0) 3

İKT 431

- Kamu Maliyesi  (3 - 0) 3

İKT 432

- Analitik Siyasi İktisat  (3 – 0) 3

İKT 434

- Türkiye Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 435

- Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular  (3 - 0) 3

İKT 436

- Turizm Ekonomisi  (3 - 0) 3

İKT 437

- Finansal Kurumlar  (3 - 0) 3

İKT 438

- Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü  (3 - 0) 3

İKT 441

- Uygulamalı Makroekonomi  (3-0) 3

İKT 442

- Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması  (3 - 0) 3

İKT 451

- Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi  (3 - 0) 3

İKT 452

- Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri  (3 - 0) 3

İKT 462

- İktisatçılar ve İşletmeciler için İleri Matematik  (3 - 0) 3

İKT 471

- İktisat Tarihi  (3 - 0) 3

İKT 473

- Osmanlı İktisat Tarihi  (3 - 0) 3

İKT 481

- Analitik Yazı Teknikleri  (3 - 0) 3

İKT 495

- İleri Mikroekonomi Teorisi  (3 - 0) 3

İKT 496

- İleri Makroekonomi Teorisi  (3 - 0) 3

İKT 499

- Serbest Araştırma Dersi  (3 - 0) 3 

 

Fakülte Seçmeli Dersleri (İİBF dersleri)

FSD1

FSD2

FSD3

Üniversite Seçmeli Dersleri

ÜSD1

ÜSD2

ÜSD3

ÜSD4

 

Notlar:

[1] Çift Anadal Yönergesi Madde 7.(2) İkinci anadal programı için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. İkinci anadal not döküm belgesinde ikinci anadal programının tüm dersleri yer alır.

[2] Çift Anadal Yönergesi Madde 7.(3) İkinci anadal programı, ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar. Öğrencinin anadal programında aldığı ve ikinci anadal programında yer alan aynı kodlu ortak dersler not döküm belgesine Bilgi İşlem Sistemi aracılığıyla kendiliğinden işlenir. Anadal programında alınan eşdeğer dersler ikinci anadal programına, ikinci anadal programında alınan eşdeğer dersler anadal programına sayılabilir. Dersler arasındaki eşdeğerliğin tespiti fakülte kurulları tarafından belirlenir ve eşdeğer derslerin saydırılması ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Öğrencinin bu şekilde saydırdığı derslerin notu not döküm belgesinde aynı harf notu ile gösterilir.

[3] Çift Anadal Yönergesi Madde 9.(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal ve ikinci anadal programlarından mezun olması için tamamlaması gereken ortak eğitim dönemi sayısı toplamı üçtür. Ortak eğitim dönemlerinden ikisi anadal programı, biri ise ikinci anadal programı kapsamında tamamlanır. Ancak, yapmakta olduğu yan dal programından başarı şartını sağlayarak anadal programındaki üç ortak eğitim yükümlülüğünü tamamladıktan sonra izlemekte oldukları yan dal programını veren bölüme çift anadal programına kabul edilen öğrenciler ikinci anadal programı ortak eğitim uygulamasından muaftır. (Ek cümle: 13.01.2014 tarih 01/2 sayılı Senato Kararı)

[4] Uluslararası Girişimcilik Bölümü anadal öğrencileri İktisat Çift anadal programlarında OEG 200-300-400 derslerinin sadece bir tanesini İktisat Bölümü öğrencisi olarak yapmak zorundadır.  Bu öğrenciler diğer iki ortak eğitim derslerinden muaftır.

[5] İktisat Anadalı müfredatında 7 adet bölüm seçmelisi mevcuttur. Öğrenci İktisat çift anadal programı için yukarıda tabloda verilen seçmeli derslerden tercihine göre 7 seçmeli ders almalıdır.

[6] Anadal programında alınıp, İktisat çift anadal programında fakülte veya üniversite seçmelisi olarak saydırılacak dersin en az 3 kredilik ders olması gerekmektedir.

[7] İİBF anadal  ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisi kendi anadalındaki zorunlu derslerini tamamladıktan sonra İktisat müfredatında bulunan fakülte ve üniversite seçmeli derslerinden muaf olur.  

[8] İİBF dışındaki bölümlerden birinde anadal ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisi kendi anadalında zorunlu derslerini tamamladıktan sonra İktisat müfredatındaki üniversite seçmelilerinden muaf olur.  

[9] İİBF dışındaki bölümlerden birinde anadal ve İktisat bölümü çift anadal öğrencisinin, kendi anadal müfredat koşullarını sağlamak için İİBF bölümlerinden seçmeli dersler alması durumunda, İktisat çift anadal programında anadalında aldığı İİBF ders adedi kadar fakülte seçmeli dersinden muaf olur.

[10] Eşdeğer ders tablosu, İktisat bölümünde çift anadal yapan öğrencilerin kendi bölümünde aldıkları veya kendi bölüm müfredatları gereği başka bölümlerden almak zorunda oldukları derslerin İktisat bölüm derslerine eşdeğerliğinin tespiti için kullanılır. Aynı eşdeğerlilikler, öğrencilerin anadal programları dışında aldıkları seçmeli dersler için kullanılamaz, bu dersler İktisat bölümündeki zorunlu dersler yerine saydırılamazlar.

 

İktisat Bölümü Yan Dal Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

İKT 105

Ekonomiye Giriş

3

İKT 213

Mikroekonomi Teori I

3

İKT 214

Mikroekonomi Teori II

3

İKT 233

Makroekonomi Teori I

3

İKT 234

Makroekonomi Teori II

3

İKT SD 1

Seçmeli Ders

3

 

Yan dal programını tamamlamak için yukarıdaki tabloda bulunan 3’er kredilik 6 dersin (toplam 18 kredinin) başarıyla tamamlanması gerekir. Programla ilgili kurallar şunlardır:

1) Yan dal programına sayılacak dersler öğrencinin anadal programında alınmamalıdır. Dolayısıyla öğrenciler üstteki tabloda yer alan dersleri (veya onlara eşdeğer dersleri) kendi anadal programlarında alıyorlarsa bu dersleri İktisat yan dal programına saydıramazlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin yerine İKT kodlu (zorunlu veya seçmeli) 3. veya 4. sınıf dersleri alarak yan dal programı için gereken en az 18 krediyi tamamlar. Eğer bu derslerin önkoşul dersi varsa onun da alınması gerekir.

2) Yan dal programındaki seçmeli ders İKT kodlu (zorunlu veya seçmeli) 3. veya 4. sınıf dersi olmalıdır. Eğer bu dersin önkoşulu varsa onun da alınması gerekir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR