Araştırma Konuları

Mimarlık Eğitimi

Mimarlık Eğitimi

Mimarlık eğitim programlarının içeriklerine, ders programlarına ve yürütülüş biçimlerine dair yapılan araştırmaları içermektedir.

 

İlgili Projeler:

 • Mimarlık Eğitiminde Etkileşim Alanlarının Keşfi

  Mimarlık eğitiminin esnek bir öğrenme ortamı yaratması gerekliliğini, mimarlığın profesyonel/araştırma alanlarının sürekli değişen ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde tutarak, ERASMUS+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Avrupa Komisyonu desteğiyle Eylül 2016’da başlamış Ağustos 2019 yılında tamamlanmış olan «Mimarlık Eğitiminde Etkileşim Alanlarının Keşfi» projesi, mimarlık eğitimi ve pratiği arasındaki EŞİK alanlarına odaklanmıştır.

  Proje, üniversitelerde alınan mimarlık eğitimi ve mesleki pratik arasındaki etkileşim/eşik/geçiş/kesişme alanları olarak tanımladığı bitirme/diploma stüdyoları ve eğitim programlarının içinde yer alan staj dönemlerini incelemiş, bu alanlar için yeni patikalar önermiş ve yenilikçi uygulamalar için fırsatları araştırmıştır.

  Proje Partnerleri:

  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Proje koordinatörü), Türkiye
  • The European Association of Architectural Education (EAAE), Belçika
  • TU/e Eindhoven University of Technology, Hollanda
  • Universidade Lusofona, Portekiz
  • Zagreb Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Hırvatistan
  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
  • Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg, Fransa
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Aktan Acar
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Sönmez
 • Dr. Öğr. Üyesi Selda Bancı
 • Prof. Dr. T. Nur Çağlar
 • Öğr. Gör. Aslı Alanlı
 • Öğr. Gör. Dr. Işıl Ruhi Sipahioğlu
 • Öğr. Gör. Dr. Zelal Öztoprak