Bölüm Zorunlu Dersleri

Mimari Tasarım Stüdyoları

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi  
MİM 101 Temel Tasarım Stüdyosu I Önkoşul: - 4 Kredi  
MİM 102 Temel Tasarım Stüdyosu II Önkoşul: MİM 101 4 Kredi  
MİM 201 Mimari Tasarım Stüdyosu III Önkoşul: MİM 102 4 Kredi  
MİM 202 Mimari Tasarım Stüdyosu IV Önkoşul: MİM 201 4 Kredi  
MİM 301 Mimari Tasarım Stüdyosu V Önkoşul: MİM 202 4 Kredi  
MİM 302 Mimari Tasarım Stüdyosu VI Önkoşul: MİM 301 4 Kredi  
MİM 401 Mimari Tasarım Stüdyosu VII Önkoşul: MİM 302 6 Kredi  
MİM 402 Mimari Tasarım Stüdyosu VII Önkoşul: MİM 401 6 Kredi  
Temel Tasarım Stüdyoları 1. ve 2. yarıyılda yer almaktadır. Mimari Tasarım Stüdyoları 3. yarıyıldan başlamakta ve 3,4,5,6 yarıyıl stüdyoları dikey olarak kurgulanmaktadır.

Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları

MİM 113 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları I Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 114 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları II Önkoşul: MİM 113 3 Kredi  
MİM 213 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları III Önkoşul: MİM 114 3 Kredi  
MİM 214 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları IV Önkoşul: MİM 213 3 Kredi  
MİM 313 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları V Önkoşul: MİM 214 3 Kredi  
MİM 304 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları VI Önkoşul: MİM 313 3 Kredi  
MİM 403 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları VII Önkoşul: MİM 304 3 Kredi  
MİM 404 Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları VIII Önkoşul: MİM 403 3 Kredi  
Bu modül içerisinde tasarım kuramları, estetik kuramları, mimarlık felsefesi, sanat ve mimarlık kuramları, insan-çevre/eylem-mekan ilişkileri, davranış bilimleri, ulusal mimarlık tarihi, uluslararası özelleşmiş mimarlık tarihi, mimarlık bağlamında sosyoloji, psikoloji, eleştiri kuramları, kentsel tasarım ve koruma kuramları vb. bilgiler ile donatılan derslerden oluşmaktadır.

Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri

MİM 105 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 106 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Önkoşul: MİM 105 3 Kredi  
MİM 205 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri III Önkoşul: MİM 106 3 Kredi  
MİM 206 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri IV Önkoşul: MİM 205 3 Kredi  
MİM 350 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri V Önkoşul: MİM 206 3 Kredi  
MİM 306 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri VI Önkoşul: MİM 350 3 Kredi  
MİM 405 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri VII Önkoşul: MİM 306 3 Kredi  
MİM 406 Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri VIII Önkoşul: MİM 405 3 Kredi  
Bu modül içerisinde Mimari soyutlama yöntemleri (eskiz, yere ve/veya yapıya ilişkin okumalar); mimari ifade teknikleri (serbest el ile, ölçekli ve ölçeksiz perspektif izometrik sunumlar, ölçeğe ilişkin sunumlar, pafta, mimari ve grafik düzenlemeleri); CAD, 3D vb. sayısal tasarım yöntemleri, konvansiyonel ifade ve sunum teknikleri, film vb. çağdaş ileri tasarım ve sunum yöntemleri; bilimsel araştırma yöntemleri ve yazılı-sözlü sunumlar, konvansiyonel ve ileri maket yöntem ve teknikleri; medya yönetimi, portfolyo tasarım ve sunumu gibi konulara ilişkin alıştırma ve uygulamalar yapılacaktır.

Yapı Teknolojileri

MİM 107 Yapı Teknolojileri I Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 108 Yapı Teknolojileri II Önkoşul: MİM 107 3 Kredi  
MİM 207 Yapı Teknolojileri III Önkoşul: MİM 108 3 Kredi  
MİM 208 Yapı Teknolojileri IV Önkoşul: MİM 207 3 Kredi  
MİM 307 Yapı Teknolojileri V Önkoşul: MİM 208 4 Kredi  
MİM 308 Yapı Teknolojileri VI Önkoşul: MİM 307 4 Kredi  
MİM 407 Yapı Teknolojileri VII Önkoşul: MİM 308 3 Kredi  
MİM 408 Yapı Teknolojileri VIII Önkoşul: MİM 407 3 Kredi  
Yapı bileşenleri, yapı elemanları, yapı fiziği, statik-mukavemet ve benzeri konulara ilişkin alıştırma ve uygulamalar yapılacaktır. İmar hukuku, imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği, ısı yönetmeliği, deprem yönetmeliğine ilişkin ilkesel ve yasal düzenlemelerin yorumlanması; proje ve yapı yönetimine giriş vb. dersleri içermektedir.

 

Bölüm Seçmeli Dersleri

MİM 215 Çağdaş Sanat I Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, 19. yüzyılda gelişen sanat akımları, modern düşünce ve sanatın doğuşu konuları incelenir ve 20. yüzyıl sanat akımlarına giriş yapılır.
MİM 216 Çağdaş Sanat II Önkoşul: MİM 215 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve günümüz çağdaş sanatı incelenir.
MİM 217 Mimari Desen I Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri modülüne paralel olarak kurgulanan ders, çeşitli mimari sunum teknikleri üzerinde uygulamalar içermektedir.
MİM 218 Mimari Desen II Önkoşul: MİM 217 3 Kredi  
Mimari Tasarım, Sunum ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri modülüne paralel olarak kurgulanan ders, çeşitli mimari sunum teknikleri üzerinde uygulamalar içermektedir.
MİM 220 Mimarlıkta Renk Kuramlar Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimari Tasarım modülüne paralel olarak kurgulanan ders, mimaride renk kullanımı üzerine teorik bilgi ve uygulamalar içermektedir.
MİM 223 Mimari Tasarımda Işık ve Gölge Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimari Tasarım modülüne paralel olarak kurgulanan ders, mimaride ışık kullanımı üzerine teorik bilgi ve uygulamalar içermektedir.
MİM 224 Güncel Mimarlık Tartışmaları I Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, güncel mimarlık tartışmaları incelenmektedir.
MİM 225 Güncel Mimarlık Tartışmaları II Önkoşul: MİM 224 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, güncel mimarlık tartışmaları incelenmektedir.
MİM 227 Mimarlık ve Fotoğraf I Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimari fotoğraf konulu bu ders uygulamalı ve teorik iki bölümden oluşmaktadır. Ders anlatımı ve görseller üzerinden devam eden teorik bölüm, mimarlık teorisi, tarihi ve pratiğini fotoğraf ile ilişkisinin başlangıcından günümüze kadar takip eden kronolojik bir izlek üzerinden anlatır. Dersin mimari fotoğraf üretimi üzerine olan uygulamalı bölümü ise öğrencilere fotoğraf dili ile kendilerini ifade edebilmeleri için teknik bir alt yapı sağlar.
MİM 228 Mimarlık ve Fotoğraf II  Önkoşul:  3 Kredi  
Mimari ve yapılı çevre konulu fotoğrafların yaklaşım, içerik, biçim ve tekniklerini tartışır. Bu fotoğrafların ortaya çıkışının, kullanım ve dağıtım mecralarının arkasındaki sosyal ve kültürel araka plana işaret eder. Dersin uygulamalı bölümünde ise öğrenciler belirlenen bir tema çerçevesinde fotoğraflar üreterek bu fotoğrafları kitap, sergi, video gibi ortamlarda sunmak üzere hazırlarlar
MİM 318 Kent ve Mimarlık Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, kent ve mimarlık üzerine teorik okumalar üzerinden eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesini amaçlar.
MİM 319 Mimarlık, Kent ve Sinema Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, sinema, kent ve mimarlık arasındaki ilişkisiyi, sinemada mimarlığın yeri üzerine incelemelerde bulunmaktadır.
MİM 320 Edebi Metinlerde Kent ve Mimarlık Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, edebi metinlerle mimarlık ilişkisi, edebi metinlerde mimarlığın yeri üzerine incelemelerde bulunmaktadır.
MİM 321 Uluslararası Mimari Tasarım Yoğun Stüdyosu Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders kapsamında öğrenciler yurtdışından gelecek olan öğretim elemanları ve öğrencilerle birlikte mimari tasarımlar yapılacaktır.
MİM 322 Mimarlık Kavramları I Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, çeşitli mimarlık kavramları üzerine teorik okumalar üzerine incelemeler ve tartışmalar yapmaktadır.
MİM 323 Mimarlık Kavramları II Önkoşul: MİM 322 3 Kredi  
Mimarlık Kültürü, Tarih ve Kuramları modülüne paralel olarak belirlenen derste, çeşitli mimarlık kavramları üzerine teorik okumalar üzerine incelemeler ve tartışmalar yapmaktadır.
MİM 324 Mimarlıkta Mekân ve Yer Deneyim Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimari Tasarım modülüne paralel olarak kurgulanan ders, mimaride yer ve mekan deneyimi üzerine hem teorik, hem de uygulamalar yapmaktadır.
MİM 326 Ankara’da Kent ve Mimarlık Önkoşul: - 3 Kredi  
Ders öğrencilerin Ankara kentinin hem günümüz, hem de geçmişine dair bilgi sahibi olmalarına ve kenti okuyabilmelerine yönelik temel okumalar, sunumlardan ve araştırma çalışmalarından oluşmaktadır.
MİM 327 İstanbul’da Kent ve Mimarlık Önkoşul: - 3 Kredi  
Ders öğrencilerin İstanbul kentinin hem günümüz, hem de geçmişine dair bilgi sahibi olmalarına ve kenti okuyabilmelerine yönelik temel okumalar, sunumlardan ve araştırma çalışmalarından oluşmaktadır.
MİM 328 Dijital Mimarlık ve Fabrikasyon Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 329 İleri Tasarım ve Sunum Teknolojileri Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 330 Parametrik-Algoritmik Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 331 Sanal Ortamda İşbirlikli Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi  
MİM 332 Malzeme-Form-Yapı I Önkoşul: - 3 Kredi  
Yapı fiziği, malzeme ve form ilişkisinin yapı elemanları ve yapı sisteminin tasarımı üzerindeki rolünün incelenmesine yönelik teorik bilgi verir. Örnek yapılar üzerinden malzeme, yapı elemanı ve sistem davranışına yönelik analiz ve tartışmalar içerir.
MİM 333 Malzeme-Form-Yapı II Önkoşul:  3 Kredi  
Yapı fiziği, malzeme ve form ilişkisinin yapı elemanları ve yapı sisteminin tasarımı üzerindeki rolünün incelenmesine yönelik teorik bilgi verir. Örnek yapılar üzerinden malzeme, yapı elemanı ve sistem davranışına yönelik analiz ve tartışmalar içerir.
MİM 415 Röleve ve Restorasyon Teknikler Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders kapsamında rölöve ve restorasyon konularında teorik okumalar ve beraberinde çeşitli uygulamalar yapılacaktır.
MİM 416 Koruma Kuramları ve Tarihi Kentle Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders kapsamında koruma kuramları ve tarihi kentler konuları tartışılacaktır.
MİM 417 Sürdürülebilir Mimarlık Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders kapsamında öncelikle sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durulacak, mimaride ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım örnekleri üzerinden tartışmalar yapılacaktır.
MİM 419 Yazılı İfade Becerileri Geliştirme Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
MİM 420 Sözlü İfade Becerileri Geliştirme Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders öğrencilerin sözlü ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
MİM 421 Mimari Tasarımda Peyzaj Temalar Önkoşul: - 3 Kredi  
Bu ders kapsamında dış mekan veya açık alan mekan, peyzaj tasarımları üzerinde durulacaktır.
MİM 422 Bina Kabuğu Performans Değerlendirmesi Önkoşul: - 3 Kredi  
Mimarlıkta “detay” kavramının, bina kabuğu bileşenlerinde fonksiyonel boyutunun anlatılması/tartışılması. Detay tasarım sürecinin bina performansına etkisinin analizi.
MİM 423 Proje ve Yapım Yönetimi Önkoşul: - 3 Kredi  
Ders, işletme yönetimi ve proje yönetimi;  yapım projeleri için gerekli örgütlenme; yapım projelerinin planlanma ve iş programları; maliyet planlanması, kontrolü ve maliyet öngörüleri; ihale süreçleri ve teklif aşaması; şantiye yönetimi; yapımda iş sağlığı ve güvenliği; yapım ve çevre; yapım projelerinin sonlandırılması konularını içermektedir.
MİM 424 Mimari Akustik Önkoşul: - 3 Kredi  
Ders gürültü denetimi ve hacim akustiği projelerinde temel ilkelerini kapsamaktadır.

 

Fakülte Seçmeli Dersleri

SAT 107 Sanat Tarihi I Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 108 Sanat Tarihi II Önkoşul: SAT 3 Kredi  
SAT 111 Sanat Sosyolojisi Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 112 Sanat Felsefesi Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 116 Müze Eğitimi ve Tasarım Müzeleri Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 203 İletişim Kültür ve Teknoloji Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 205 Fotoğraf I Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 206 Fotoğraf II Önkoşul: SAT 205 3 Kredi  
SAT 209 Yazma ve İfade Becerileri Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 211 Estetik Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 213 Mitoloji Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 215 Türk ve İslam Sanatları Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 219 İletişim Sosyolojisi Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 220 Tasarım ve İletişim Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 222 Yirmibirinci Yüzyılda Sanat ve Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 224 Türkiye'de Sanat ve Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 226 Sanat ve Tasarım Eleştirisi Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 228 Sosyal Psikoloji Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 230 Kültür Tarihi Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 301 Serbest Araştırma Dersi Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 302 Resim Önkoşul: - 3 Kredi  
SAT 303 Koro Önkoşul: - 3 Kredi