Akademik Kadro

, Prof. Dr.

M. Tuğrul Arat Prof. Dr.

, Öğr. Gör. Dr.

Zeynep Dağı Öğr. Gör. Dr.

, Doç. Dr.

Fuat Dündar Doç. Dr.

, Dr. Öğr. Üyesi

Kadir Aydın Gündüz Dr. Öğr. Üyesi

, Prof. Dr.

Pınar İpek Prof. Dr.

, Prof. Dr.

Şaban Kardaş Prof. Dr.

, Prof. Dr.

Hakan Övünç Ongur Prof. Dr.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
, Doç. Dr.

Nihat Ali Özcan Doç. Dr.

, Prof. Dr.

Burak Bilgehan Özpek Prof. Dr.

, Dr. Öğr. Üyesi

Bahadır Pehlivantürk Dr. Öğr. Üyesi

, Prof. Dr.

İhsan Sezal Prof. Dr.

, Dr. Öğr. Üyesi

Gülriz Şen Dr. Öğr. Üyesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı, Göç Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı
, Prof. Dr.

Haldun Yalçınkaya Prof. Dr.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Görevlileri

, Arş. Gör.

Orçun Demir Arş. Gör.