Lisans Ders Müfredatı

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 101 Uygarlıklar Tarihi 3
SUİ 105 Introduction to Political Science 3
HUK 115 Hukuka Giriş 3
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3
TÜR 101  Türk Dili I 2
İNG 001 İngilizce I 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 102 Siyasi Tarih 3
SUİ 114 Introduction to Global Politics 3
SUİ 106 Introduction to Political Economy 3
SUİ 108 Sosyolojiye Giriş 3
TÜR 102 Türk Dili II 2
İNG 002 İngilizce II 2
Toplam Kredi 16

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 207 Siyaset Teorisi 3
SUİ 235 Türkiye'de Siyaset ve Toplum 3
SUİ 251 Araştırma Yöntemleri 3
SUİ 205 Introduction to Comperative Political Systems 3
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
İNG 003 Reading and Speaking 2
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1
Toplam Kredi 17

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 201 Theories of International Relations 3
SUİ 213 Türk Diş Politikası 3
SUİ 252 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3
SUİ 260 Uluslararasi Hukuk I 3
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
İNG 004 Professional English 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 360 Uluslararasi Hukuk II 3
  Departmental Elective Course 3
  Bölüm Seçmeli Dersi 3
  Fakülte Seçmeli Dersi 3
  İkinci Yabancı Dil 1 3
Toplam Kredi 15

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 200 Ortak Eğitim I 0
Toplam Kredi 0

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 302 International Political Economy 3
  Bölüm Seçmeli Dersi 3
  Bölüm Seçmeli Dersi 3
  Fakülte Seçmeli Dersi 3
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2
  İkinci Yabancı Dil 2 3
Toplam Kredi 17

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 300 Ortak Eğitim II 0
Toplam Kredi 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
  Departmental Elective Course 3
  Departmental Elective Course 3
  Bölüm Seçmeli Dersi 3
  Üniversite Seçmeli Dersi 3
  İkinci Yabancı Dil 3 3
Toplam Kredi 15

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 400 Ortak Eğitim III 0
Toplam Kredi 0

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SUİ 401 Bitirme Projesi 3
  Departmental Elective Course 3
  Departmental Elective Course 3
  Bölüm Seçmeli Dersi 3
  İkinci Yabancı Dil IV 3
Toplam Kredi 15

Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Müfredatı

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
ULU 101 Siyasi Tarih (1648-1919) 3
ULU 131 Siyaset Bilimine Giriş 3
HUK 115 Hukuka Giriş 3
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3
TÜR 101  Türk Dili I 2
İNG 101 İngilizce I 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
İKT 108 Uluslararası İktisat 3
ULU 102 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3
ULU 114 Uluslararası İlişkilere Giriş ve Politika 3
ULU 132  Sosyoloji 3
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1
TÜR 102 Türk Dili II 2
İNG 002  İngilizce II 2
Toplam Kredi 17

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
ULU 213 Türk Dış Politikası I 3
ULU 217 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 3
ULU 221  Uluslararasi Hukuk I 4
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2
Toplam Kredi 14

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
ULU 210 Uluslararası Kuruluşlar 3
ULU 214 Türk Dış Politikasi II 3
ULU 222 Uluslararasi Hukuk II 4
ULU 233  Akademik Yazım Teknikleri 2
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 1 Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 2 Bölüm Seçmeli Dersi 3
ULU 301 Uluslararası İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar 3
ULU 335 Türkiye"nin Siyasal ve Toplumsal Yapisi 3
İYD - 1  İkinci Yabancı Dil 1 3
Toplam Kredi 15

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 200 Ortak Eğitim I 0
Toplam Kredi 0

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 3  Bölüm Seçmeli Dersi 3
UGİ 315  Girişimcilik ve Liderlik 2
ULU 302 Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği 3
ULU 326 Uluslararası Özel Hukuk 4
İYD - 2 İkinci Yabancı Dil 2 3
Toplam Kredi 15

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 300 Ortak Eğitim II 0
Toplam Kredi 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 4 Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 5 Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 6 Bölüm Seçmeli Dersi 3
FSD - 1 Fakülte Seçmeli Dersi 3
ULU 421 Seminer I 2
İYD - 3 İkinci Yabancı Dil 3 3
Toplam Kredi 17

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 400 Ortak Eğitim III 0
Toplam Kredi 0

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 7 Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 8 Bölüm Seçmeli Dersi 3
FSD - 2 Fakülte Seçmeli Dersi 3
ÜSD - 1  Üniversite Seçmeli Dersi 3
İYD - 4 İkinci Yabancı Dil 4 3
Toplam Kredi 15

Siyaset Bilimi Bölümü Lisans Müfredatı

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MAT 103 Sosyal Bilimler İçin Sayısal Analiz 3
SB 101 (İNG) Siyaset Bilimine Giriş 3
ULU 101 Siyasi Tarih (1648-1919) 3
İKT 103 Ekonomiye Giriş 3
TÜR 101  Türk Dili I 2
İNG 001 İngilizce I 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
ULU 102 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 3
SB 106 (İNG) Siyasi İktisata Giriş 3
SB 108 Sosyolojiye Giriş 3
ULU 114 (İNG) Uluslararası İlişkilere Giriş 3
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1
TÜR 102 Türk Dili II 2
İNG 002  İngilizce II 2
Toplam Kredi 17

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SB 201 Siyaset Bilimi'nde Araştırma Yönetimleri I 3
SB 203 Türkiye'nin Siyasi Tarihi ve Toplumsal Yapısı I 3
SB 205   Karşılaştırmalı Siyasal Sistemlere Giriş 3
SB 207 Siyaset Teorisi 3
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2
Toplam Kredi 16

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
SB 202  Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri II 3
SB 204 Türkiye'nin Siyasi ve Toplumsal Yapısı II 3
SB 206 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3
SB 208 Anayasa Hukuku 3
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 1 Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 2 Bölüm Seçmeli Dersi 3
FSD - 1  Fakülte Seçmeli Dersi 3
SB 301 Türk Siyasi Kurumları 3
SB 303 Çağdaş Siyasi Düşünceler 3
İYD - 1  İkinci Yabancı Dil 1 3
Toplam Kredi 18

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 200 Ortak Eğitim I 0
Toplam Kredi 0

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 3 Bölüm Seçmeli Dersi 3
FSD - 2 Fakülte Seçmeli Dersi 3
UGİ 315  Girişimcilik ve Liderlik 2
SB 302 (İNG) Siyasetin Psikososyal Temelleri 3
SB 304 (İNG) Dış Politika Analizi 3
İYD - 2 İkinci Yabancı Dil 3 3
Toplam Kredi 17

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 300 Ortak Eğitim II 0
Toplam Kredi 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 4 (İNG) Bölüm Seçmeli Dersi 3
FSD - 3 Fakülte Seçmeli Dersi 3
İYD - 3 İkinci Yabancı Dil 3 3
SB 401  Seminer: Siyasette Güncel Konular 3
SB 403 (İNG) Uluslararası Siyasi İktisat 3
Toplam Kredi 15

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 400 Ortak Eğitim III 0
Toplam Kredi 0

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
BSD - 7 Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 8 Bölüm Seçmeli Dersi 3
FSD - 2 Fakülte Seçmeli Dersi 3
ÜSD - 1  Üniversite Seçmeli Dersi 3
İYD - 4 İkinci Yabancı Dil 4 3
Toplam Kredi 15