Araştırma Konuları

Bölge Çalışmaları

Bölge Çalışmaları

TOBB Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölge çalışmaları konusunda aktif araştırmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Ortadoğu, Balkanlar, Avrasya ve Uzakdoğu, Latin Amerika ve ABD uluslararası ilişkileri konularında uzman akademik kadronun yayınlarının yanı sıra Balkan Çalışmaları konusunda yüksek lisans programı Dış İşleri Bakanlığı ile ortaklaşa olarak yürütülmektedir. 

 • Şaban Kardaş: ABD
 • Bahadır Pehlivantürk: Uzakdoğu
 • Toğrul Ismayıl: Avrasya
 • Tuğrul Arat: Avrupa Birliği
 • Zeynep Dağı: Rusya ve Avrasya
 • Gülriz Şen: Ortadoğu

Türk Dış Politikası Çalışmaları

Türk Dış Politikası Çalışmaları

Türk Dış Politikası ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmekte ve alanında saygın uluslararası ve ülke içindeki dergilerde bu konudaki çalışmaları yayınlanmaktadır. Ayrıca Türk dış politikası ve uluslararası ilişkilere ilişkin farklı düşünce kuruluşları ve kamu kurumları ile ortak çalıştaylar ve eğitim programları oluşturulmuştur.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Serdar Palabıyık
 • Doç. Dr. Şaban Kardaş
 • Pof. Dr. Tuğrul Arat
 • Öğr. Gör. Dr. Zeynep Dağı

Uluslararası Hukuk ve Çatışma Çözümleri

Uluslararası Hukuk ve Çatışma Çözümleri

Bölümümüzde kapsamlı uluslararası hukuk (silahlı çatışmaların hukuken düzenlenmesi, yabancıların hukuki durumu, AB ve Hukuku), çalışmalarının yanı sıra, çatışma analizi, müzakere teknikleri, diplomasi ve insan hakları alanında araştırmalar, makaleler ve kitap çalışmaları yürütülmektedir.

Tuğrul Arat: Uluslararası Silahlı Çatışma Hukuku

Nihat Ali Özcan: Çatışma Çözümü

Haldun Yalçınkaya: Savaş, Barışı Koruma

Duygular ve Siyasal Davranış

Duygular ve Siyasal Davranış

Duyguların siyasal davranış, kararlar ve değerlendirmeler üzerindeki rolünü deneysel yöntem ve sosyal anketler aracılığıyla araştırmaktayım. Toplumlar arası karşılaştırmalı bir şekilde araştırılan bu proje duyguların vatandaşı ne derecede etkilediğini irdelemektedir.

İlgili Dersler
 • Siyaset Psikolojisi
 • Siyasetin PsikoSosyal Temelleri

Sosyal Ağların Siyasal Davranış ve Siyasi Düşünceler Üzerindeki Etkisi

Sosyal Ağların Siyasal Davranış ve Siyasi Düşünceler Üzerindeki Etkisi

Bireyler sosyal ağları içerisindeki kişilerle iletişime geçmekte ve siyasi düşüncelerini paylaşmaktadır. Bu etkileşim siyasi düşünceler kadar siyasi tutum ve değerlendirmeleri de etkilemektedir. Bu araştırma projesi karşılaştırmalı bir şekilde toplumlar içerisinde sosyal ağların bireylerin siyasal davranışına nasıl yön verdiğini irdelemektedir.

Dış Politika Analizi

Dış Politika Analizi

Dış politika analizi, uluslararası arenada meydana gelen olayları anlamlandırabilmek ve açıklayabilmek için çok faktörlü ve birden fazla seviyede yapılmaktadır. Bu proje de öncelikle birey odaklı bir bakış açısıyla devletlerin dış politik kararlarının analizine yönelik bir araştırmadır.

Toplum-Siyaset Kompleksleri

Toplum-Siyaset Kompleksleri

Toplum ve siyaset arasındaki ilişkilerin niteliği, genel algı tarafından, birinin diğerine üstünlüğü veya güç mücadeleleri bağlamında anlaşılma eğilimindedir. Oysa, toplum ve siyaset, karmaşık alanlarda birbirini etkileyen ve aralarındaki üstünlük ilişkisinden ziyade uyum veya uyumsuzluk tanımlarıyla kuramsallaştırılabilecek kavramlar olarak da algılanabilir. Araştırmalarımda, Türkiye'de ve Avrupa'da toplum-siyaset komplekslerinin kimlik oluşumu, azınlıklar, tüketim kültürü, biyo-politika ve tarihsel mitler gibi olgular üzerinden, sürekli ve günlük bir yeniden-kurulum süreci çerçevesinde değerlendirilmesi hedef alınmaktadır.

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Hakan Övünç Ongur