Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Üstü Programı

Doktora

Tezli:

Doktora derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 21, AKTS: 63 + 8 +  170=241

Alınması gereken zorunlu dersler: 3 Ders

Alınması gereken seçmeli dersler: 4 Ders

TEZLİ
DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
SUİ 601 Nitel Araştırma Yöntemleri (Qualitative Research Methods) 3 0 3 9
SUİ 603 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nin Güncel Tartışmaları (Contemporary Debates in Political Science and International Relations)  3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
SUİ 602 Nicel Araştırma Yöntemleri (Quantitative Research Methods) 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
SUİ 690 Seminer (Seminar) 0 0 0 8
-- Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
GÜZ DÖNEMİ
--  Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
-- Seçmeli Ders (Elective Course) 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
SUİ 699 Doktora Tezi (Dissertation)  0 0 0 170

 

SEÇMELİ DERSLER*

 

Dersin kodu

Dersin adı    

SUİ 611

Karşılaştırmalı Siyasal Davranış  (Comparative Political Behavior)

SUİ 612

Osmanlı Diplomasisi Üzerine İleri Düzey Okumalar (Advanced Readings on Ottoman Diplomacy)

SUİ 613

Türk Dış Politikası Üzerine İleri Düzey Okumalar (Advanced Readings on Turkish Foreign Policy)

SUİ 621

Nüfus, Kimlik, Toprak (Population, Identity, Territory)

SUİ 622

Deneysel Yöntem (Empirical Method)

SUİ 623

Göç Siyaseti (Politics of Migration)

SUİ 631

Sivil Güçler ve Küresel Siyaset (Civil Forces and Global Politics)

SUİ 632

Rusya’nın Bölgesel Politikaları (Regional Policies of Russia)

SUİ 633

Modern Ortadoğu’de Devlet, Toplum ve Uluslararası İlişkiler (State, Society and International Relations in the Modern Middle East)

SUİ 641

Ortadoğu’da Toplumsal Hareketler: Arap Baharı Okumaları  (Social Movements in the Middle East: Readings on Arab Spring)

SUİ 642

Devlet, Egemenlik ve Çatışma (State, Sovereignty and Conflict)

SUİ 643

Modern İran’da Devlet Toplum ve Siyaset  (State, Society and Politcs in Modern Iran)

SUİ 651

Küreselleşme ve Kalkınmanın Ekonomi Politiği (Globalisation and Political Economy of Development)

SUİ 652

Gerçeğin Temsiliyeti ve Üretimi (Representation and Reproduction of Reality)

SUİ 653

Gramsci Okumaları (Readings on Gramsci)

SUİ 661

Güncel Milliyetçilik Tartışmaları (Current Debates on Nationalism)

SUİ 662

Siyaset Psikolojisi (Political Psychology)

SUİ 666

Siyaset Teorisi (Political Theory)

SUİ 671

Anket Yöntemleri ve Analizi (Survey Techniques and Analysis)

SUİ 672

Küreselleşmenin Sosyolojisi (Sociology of Globalisation)

SUİ 673

Uluslararası Güvenlik (International Security)

 

* Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR