Programda Yer Alan Tüm Dersler
Kodu  Ders Adı
TDE 111 Osmanlı Türkçesi I
TDE 121 Türkiye Türkçesi I
TDE 143 Çağdaş Türk Edebiyatı 1(Şiir)
TDE 112 Osmanlı Türkçesi II
TDE 122  Türkiye Türkçesi II
TDE 132  Türk Dili Tarihi
TDE 144  Çağdaş Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye)
TDE 151  Araştırma ve Yazma Teknikleri
TDE 211  Osmanlı Türkçesi-III
TDE 221  Tarihi Türk Lehçeleri I (Orhun-Uygur)
TDE 223  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I (Şiir)
TDE 243  Klasik Türk Edebiyatına Giriş
TDE 212 Osmanlı Türkçesi IV
TDE 222 Tarihi Türk Lehçeleri II (Karahanlı)
TDE 224 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye)
TDE 313 Klâsik Edebiyat İncelemeleri I (13 - 15. yy)
TDE 321 Tarihi Türk Lehçeleri III (Harezm-Çağatay)
TDE 395 Mesleki İngilizce I
TDE 323 Milli Edebiyat I (Şiir)
TDE 261 Dilbilimine Giriş
TDE 314 Klâsik Edebiyat İncelemeleri II (16. yy)
TDE 322 Tarihi Türk Lehçeleri II (Eski Anadolu Türkçesi)
TDE 396 Mesleki İngilizce II
TDE 412 Dil Öğretimi 
TDE 324 Milli Edebiyat II (Roman - Hikaye)
TDE 413 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı I (Şiir)
TDE 423 Klâsik Edebiyat İncelemeleri III
TDE 272 Türk Tasavvuf Edebiyatı
TDE 414 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye)
TDE 424 Klâsik Edebiyat İncelemeleri IV
TDE 436 Bitirme Tezi Semineri
TDE 251 Klasik Arapça
TDE 252 Klasik Farsça
TDE 262 Edebiyat Akımları
TDE 271 Halk Bilimi
TDE 331 Kazak Türkçesi I
TDE 341 Türk Halk Edebiyatı I
TDE 342 Türk Halk Edebiyatı II
TDE 351 Yazarlık I
TDE 352 Yazarlık II
TDE 461 Dünya Edebiyatı I
TDE 462 Dünya Edebiyatı II
TDE 372 Yaratıcı Yazarlık
TDE 384 Diksiyon
TDE 375 Edebiyat Kuramları
TDE 383 Kültür Ekonomisi ve Yönetimi
TÜR 101 Türk Dili I
TÜR 102 Türk Dili II
ING 001 İngilizce I 
ING 002 İngilizce II
ING 201 İngilizce Okuma ve Konuşma
ING 202 İş Hayatı için İngilizce 
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 
AİT 201 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AİT 202 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
İYD-1 İkinci Yabancı Dil I
İYD-2 İkinci Yabancı Dil II
İYD-3 İkinci Yabancı Dil III
İYD-4 İkinci Yabancı Dil IV
OEG 200 Ortak Eğitim
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 
OEG 300 Ortak Eğitim II
OEG 400 Ortak Eğitim III
BİL 101 Bilişim Teknolojileri
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR