Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Vesikalık Fotoğraf

2.Pasaport Kimlik Sayfası Fotokopisi 

Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği.

3.Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

Sınav Sonuç Belgesinin noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği

* SAT sonuçlarını 7858 kodunu kullanarak College Board üzerinden TOBB ETÜ'ye iletebilirsiniz.

Başvuruda Kabul Edilen Uluslararası/Ulusal Sınavlar ve Gerekli Puanlar

4.Mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript)

Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış Türkçe sureti ile birlikte sunulmalıdır.

5.Varsa lise diploması fotokopisi 

Lise diplomasının yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe olmalıdır)

6.Niyet Mektubu

Lisans eğitiminden beklentilerinizi, gelecekteki amaç ve hedeflerinizi; neden TOBB ETÜ’de başvurduğunuz bölümde okumak istediğinizi kısaca anlatın.

Mektup 500 kelimeyi geçmemelidir.

7.Referans Mektupları

2 adet lise öğretmeleri tarafından yazılmış imzalı referans mektubu

8.Varsa TOBB ETÜ tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Belgesi (zorunlu olmayan alan)

9.Varsa TOBB ETÜ tarafından kabul edilen Türkçe Yeterlilik Belgesi (zorunlu olmayan alan)

10. Diğer ( Finansal Bilgilere ilişkin evraklar)

Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını (yıllık 12.500.-TL tutarındaki) karşılayabilecek mali imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.

Online başvuru sırasında sunulan belgelerde başvuruların geçersiz olmaktadır.