Anlaşmalar

Kurumlararası Anlaşma nedir?

Erasmus+ programı çerçevesinde yükseköğretim kurumları arasında öğrenci/personel değişimi gerçekleştirilebilmesi için bölümler arasında Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) yapılması gerekir. Kurumlararası Anlaşma http://erasmus.etu.edu.tr/?page_id=714 adresinde yer alan Erasmus+ Üniversite Beyannamesi'ne sahip yükseköğretim kurumlarından biri ile yapılabilir. Öğrenim Anlaşmaları adresindeki TOBB ETÜ Erasmus+ Menüsü’nde yer alan “Anlaşmalar-Öğrenim Anlaşmaları” kısmından Üniversitemizin hâlihazırda anlaşması olan üniversitelerin listesine ulaşabilir. Fakat değişimden yararlanalabilmesi için Üniversitemizin anlaşması olan yükseköğretim kurumunun anlaşmasında bölümünüzün de  belirtilmiş olması gerekir.

Kurumlararası Anlaşma Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi üniversitelerden biri ile bölüm/fakülte Erasmus+ koordinatörü ya da öğretim elemanları tarafından yapılabilir.

Anlaşma hazırlanarak Dış İlişkiler Müdürlüğüne iletilir.

Erasmus+ Kurum Koordinatörünün imzası alındıktan  sonra mühürlenerek partner üniversiteye taratılarak ve çıktı olarak posta ile gönderilir. Partner üniversiteden imzalı hali elimize geçtikten sonra yürürlüğe girer.

Kurumlararası Anlaşma’nın yürürlüğe girebilmesi için her iki kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Anlaşma kontenjanlarının kullanılabilmesi için öğrenci ve/veya personel, ilan edilen tarihlerde başvuru yapar ve açıklanan sonuçlara göre kurumumuza tahsis edilen hibe çerçevesinde değişimden yararlanacak kişi sayısı ve değişim süresi belirlenir.

Kurumlararası Anlaşma Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma YAPILMADAN ÖNCE incelenmelidir.

Denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmalıdır.

Gerekirse Kurumlararası Anlaşma'dan yararlanabilecek sınıflar önceden belirlenebilir. Ancak bu bilginin Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile paylaşılması gerekir.

Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) belirtilmeli

Kurumlararası Anlaşma yapılırken (Öğretim Elemanları tarafından) Bölüm/Fakülte koordinatörüne bilgi verilmelidir.

Eğitim dili mutlaka belirtilmelidir.

Akademik takvim incelenmelidir.

Kurumlararası Anlaşma öğrenciler tarafından yapılamaz. Ancak öğrenciler ön araştırma yaparak öğretim elemanlarına, süreci kolaylaştıracak bilgi sağlayabilir.

Öğrenciler mevcut Kurumlararası Anlaşmalar hakkında bilgilendirilmelidir (eğitim dili, geçerli olduğu sınıf, vs.)

Davetlisiniz!

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuruları Başladı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR