Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Lisa diplomasının aslı (Noter ya da büyükelçilik onaylı Türkçe çevirisi olmalıdır)

2 - Lise not döküm belgesinin aslı (Noter ya da büyükelçilik onaylı Türkçe çevirisi olmalıdır)

3 - Diploma denklik sertifikası (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilir)

4 - Ulusal ve uluslararası sınav sonuç belgeleri (Noter ya da büyükelçilik onaylı Türkçe çevirisi olmalıdır)

5 - Eğer daha önce girildiyse, dil yeterlilik sınavı sonuç belgesi (TOEFL ITP - TOEFL IBT)

6 - Varsa Türkçe yeterlilik belgesi

7 - Öğrenci vizesi örneği

8 - Pasaport kişisel bilgi sayfası fotokopisi ( Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter veya yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylanmış örneği)

9 - Oturma izni kartının iki tarafının fotokopisi (Göç İdaresi tarafından verilir) 

10 - 4.5*6 boyutunda 6 adet fotoğraf

11 - Ücretin ödendiğine dair belge

12 - Kabul mektubu ( Aslı Uluslararası Ofisten alınmalıdır)