Başvuru Tarihleri

2020-2021 Akademik Yılı başvuruları online olarak 08 Mart – 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci Grup Başvuru Tarihi

İkinci Grup Başvuru Tarihi

Kayıt Tarihi

08 Mart - 28 Mayıs 2021

28 Mayıs - 02 Ağustos 2021

 

 

 

Başvuru Sonuçlarının İlanı

  • Başvuru sonuçları Üniversitemiz internet sayfasında ve aynı zamanda adaylara yazılı olarak duyurulur.
  • Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından bir kabul mektubu gönderilir.
  • Kayıt için gerekli belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek olup, ayrıca internet sayfasında da ilan edilecektir.