Kimler Başvurabilir?

Başvuru Koşulları 

Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar TOBB ETÜ'ye yurt dışından öğrenci olarak başvuru yapabilirler. 

1. Yabancı uyruklu olanlar

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları

Bu durumdaki çocuklar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinde belirtilen haklardan faydalanabileceklerini belgelemek zorundadır.

3. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığını da alarak çift uyruklu olanlar

4. TC uyruklu olup; 

  • 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
  • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime (lise) başlayan adaylardan ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)

5. KKTC uyruklu olup;

  1. KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar
  2. 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki bir ülkede ortaöğrenim kaydı yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi