Başvuru Bilgileri

Tam Burs  (2022 - 2023 Öğrenim Yılı)

2022-2023 güz dönemi İtibarı ile geçerli Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak bölümdeki araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek olan başarılı öğrencilere sağlanan burs olanağı:
 
  Tam Burs
Yüksek Lisans 6500 TL
Doktora 7000 TL 
Doktora Yeterlilik (Başarılı) 7500 TL

 

Proje Bursu

Üniversite dışındaki kurumların desteklediği projelerde bölüm öğretim üyesine bağlı olarak araştırma yapan öğrencilere sağlanan burs olanağı

 

Personel Bursu

TOBB ETÜ çalışanlarına sağlanan burs olanağı

 

TÜBİTAK BİDEB Bursu

TÜBİTAK tarafından BİDEB bursuna layık görülen öğrencilere sağlanan burs olanağı
Not: Yalnızca tam burslu öğrencilere yaşam katkı payı ödenmekte olup, diğer burs çeşitlerinde yalnızca eğitim ücretinden muafiyet sağlanır.
 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 ÜCRETLERİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 Yıllık

Güz

Bahar  

Tüm Programlar

35.100 ₺

11.700 ₺

11.700 ₺

 

*TOBB ETÜ'de bir öğretim yılında Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 dönem vardır. TOBB ETÜ öğrenim ücretleri dönem bazında ödenir.2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile devam eden öğrenciler için Güz ve Bahar dönemi ücreti tabloda belirtilmiştir. Eğitim ücretleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile devam eden öğrenciler için  güz dönem ücretiyle birlikte tüm öğretim yılı ücretini tek seferde ödemeyi seçen öğrenciler için Güz, Bahar ve Yaz dönemleri toplam öğrenim ücreti 35.100 ₺'dir. 

 • Lisansüstü Program ücretleri Lisans Programı ücretinin %30'u olarak oranlanmıştır.
 • Dönemlik ücret yıllık ücretin 1/3’ü olarak hesaplanır.

 

ANABİLİM DALI PROGRAM
Bilgisayar Mühendisliği  Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Bilgi Güvenliği   Burslu ve Ücretli Yüksek Lisans
Biyomedikal Mühendisliği Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Elektrik Elektronik Mühendisliği  Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Matematik Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Mimarlık    Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans
Mikro ve Nano Teknoloji  Burslu ve Ücretli Doktora ve Yüksek Lisans

 

Enstitümüze 2019-2020 Yaz Döneminden başlamak üzere tüm programlara başvurularda aşağıdaki koşullar geçerlidir.

 • İngilizce Dil yeterliliği için yalnızca YDS, eYDS, TOEFL iBT, e-YÖKDİL  ve TOBB ETÜ sınavları geçerli sayılacaktır. TOEFL'ın yalnızca iBT türü geçerlidir, diğer türlerdeki TOEFL belgeleri başvuru için kabul edilmez.
 • Doktora Programlarına başvuru yapmak isteyen adayların Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir.
 • Bütün ALES puan koşulları Sayısal türdedir. Diğer puan türleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları

Program

ALES

Dil

Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans (Ücretli)

65

60

2,3

-

Yüksek Lisans (Burslu)

85

75

2,5

-

Doktora (Ücretli)

75

70

2,3

3,0

Doktora (Burslu)

85

75

2,5

3,2

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Lisansüstü programlara başvurular şahsen veya posta yoluyla Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi:

 Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya çıkış belgesinin noterden ya da alındikları kurumlardan onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir). Halen öğrenci olan adayların mezuniyet durumunda olduğunu gösterir, üniversitelerinden alacakları belge.

-Not döküm belgesi (Transkript):

Lisans ve/veya yüksek lisans not dökümlerini ve akademik ortalamaları gösteren belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi.

-ALES Sonuç BelgesiYabanci Dil Belgesi:

TOEFL iBT, YÖKDİL, YDS(eYDS) sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi. TOBB ETÜ İngilizce Yeterlik Sınavına girerek yabancı dil belgesi almak isteyen adayların ilan edilen tarihte Yeterlik Sinavı'na girmeleri gerekmektedir.

-Bir (1) adet fotoğrafKimlik belgesi:

TC Kimlik numarası ve nüfus cüzdanının bir fotokopisi (A4 kağıda her iki yüzü de aynı tarafa gelecek şekilde çekilmeli ve T.C. Kimlik Numarası da aynı yüze yazılmalıdır).

-Referans mektupları:

TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Referans Mektubu Formu'na yazılmış en az iki adet ayrı kişilerden (tercihen üniversite öğretim üyelerinden) alınmış mektup. Mektup kapağı yapıştırılmış ve imzalanmış zarf içerisinde teslim edilecektir.

-Niyet mektubu:

Neden Yüksek Lisans veya Doktora yapacağını belirten mektup. Bu mektubun adayın hangi araştırma konularına ilgi duyduğunu, TOBB ETÜ'de hangi öğretim üyeleriyle birlikte çalışmayı istediğini, yüksek lisans veya doktoradan ne beklediği ve dereceyi alınca ne yapmayı planladığını içermesi gerekir.

-Başvuru ücreti:

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi, Şube Kodu 1332, Hesap Numarası 6298460 (IBAN: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60) nolu hesaba 200,00 TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge (dekont). (Başvuru ücretinin iadesi hiçbir biçimde mümkün değildir!) Açıklama olarak lütfen adı, soyadı ve başvuru ücreti ibarelerini yazdırmayı unutmayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu

   Ayrıca;
   • TÜBİTAK BİDEB burslusu olarak başvuranların burs kazandıklarını gösterir belge.
   • Teknokentlerde yer alan firmalarda veya AR-GE kuruluşlarında çalışıp Araştırma Bursu kapsamında tezli yüksek lisans başvurusunda bulunanlar için, çalışma belgesi ve çalıştıkları firmaların bu kapsamda oldugunu gösterir belge. 
Yabancı Uyruklu Adaylar
   Başvuru belgelerine ek olarak, yabancı uyruklu adayların pasaportlarının fotokopisini başvuruyla birlikte vermesi gerekir. Ögrenim vizesi ve oturma izni kesin kabulden sonra istenir. ALES koşulunu yerine getiremeyen yabancı uyruklu adayların;
   • Doktora başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 160 puan, "Analytical Writing" bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması,
   • Burslu yüksek lisans başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 160 puan, "Analytical Writing " bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması,
   • Ücretli yüksek lisans başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 156 puan, "Analytical Writing " bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması gerekir.
Özel Öğrenciler
   • Başka bir üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren belge (Öğrenci Belgesi)
   • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu)
   • Özel Ögrenci Başvuru Formu'nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
   • Özel öğrenci olarak üniversitemizden ders almak isteyen öğrenciler için; alınan ders  başka bir dersin yerine saydırılmak isteniyorsa ilgili üniversitenin Yönetim Kurulu Kararı

Kayıt için gerekli evraklar

  • ALES Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.
  • Yabancı Dil Belgesinin onaylı fotokopisi.
  • Lisans Diplomasının onaylı örneği.
  • Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği (Doktora için)
  • Yeni tarihli nüfus cüzdanının onaylı örneği ve nüfus cüzdanı aslının bir fotokopisi.
  • Yeni tarihli ikametgâh belgesi.
  • Erkek öğrenciler için bağlı oldukları askerlik şubelerinden alınacak askerlik müsaade belgesi.
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.
  • Burssuz öğrenciler için ücret yatırdığını gösteren dekont.
  Notlar:
  1. Bilimsel hazırlık öğrencileri bilimsel hazırlık programını tamamlamadan yüksek lisans programına başlayamazlar. Yüksek lisans programına başlamak isteyen bilimsel hazırlık öğrencilerinin Enstitü Yönetim Kurulu onayını almaları gerekir.
  2. Burslu öğrenciler bilimsel hazırlık derslerinin ücretinden muaftır.