Programda Yer Alan Tüm Dersler

Kodu

Ders Adı

İŞL 111

İşletmeciliğe Giriş

İŞL 112

Yönetime Giriş

İŞL 113

İşletme Yönetimine Giriş

İŞL 202

Ticaret Hukuku

İŞL 212

İşletmecilik Bilgisi

İŞL 233

Pazarlama Prensipleri

İŞL 234

Pazarlama Araştırması

İŞL 251

Muhasebe I

İŞL 252

Muhasebe II

İŞL 253

Genel Muhasebeye Giriş

İŞL 276

Tahmin Yöntemleri

İŞL 302

Borçlar Hukuku

İŞL 311

Örgüt Kuramı

İŞL 312

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL 313

Müzakere Teknikleri

İŞL 333

Tüketici Davranışları

İŞL 343

Üretim İşlemler Yönetimi

İŞL 346

İşletmelerde Yenilik Yönetimi

İŞL 351

Maliyet Muhasebesi

İŞL 353

Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi

İŞL 361

Finansal Yönetim

İŞL 362

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

İŞL 364

Uluslarası Ekonomi ve Finans

İŞL 368

Modern Finansın Prensipleri

İŞL 372

Yöneylem Araştırması

İŞL 381

Yönetim Bilgi Sistemleri

İŞL 382

Karar Destek Sistemleri

İŞL 405

Uluslarası İşletme Yönetimi

İŞL 406

Stratejik Yönetim

İŞL 414

İşletme Politikası

İŞL 416

Örgütsel Davranış

İŞL 432

Uluslararası Pazarlama

İŞL 434

Pazarlama Alanında Seçilmiş Konular

İŞL 438

Perakende ve Satış Yönetimi

İŞL 441

Üretim Planlaması ve Denetimi

İŞL 442

Teknoloji Yönetimi

İŞL 443

Modern Üretim Sistemleri

İŞL 446

Proje Yönetimi

İŞL 448

Kurumsal Kaynak Planlama

İŞL 452

Dış Denetim

İŞL 454

Türk Muhasebe ve Vergi Sistemi

İŞL 461

Risk Yönetimi

İŞL 462

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

İŞL 464

Kurumsal Yönetim

İŞL 467

Finansta Seçilmiş Konular

İŞL 471

Araştırma Yöntemleri

İŞL 482

e-İşletmecilik

OEG 101

Ortak Eğitime Giriş