Formlar

Aday Öğrenciler için  
Referans Mektubu (Türkçe)
Referans Mektubu (İngilizce)
Öğrenciler için   
Tez Danışmanı ve Tez Konusu Önerme Formu
Tez Sınav Tutanağı
Proje Danışmanı ve Proje Konusu Önerme Formu
Tez/Proje Hazırlama Kılavuzu
Hukuk Ana Bilim Dalı Tez/Proje Hazırlama Kılavuzu
Tez Beyan Formu
Tez / Proje Yazım Örneği
Tez Yazım Örneği (İngilizce)
Hukuk Ana Bilim Dalı Tez / Proje Yazım Örneği
Klinik Psikoloji Tez/Proje Hazırlama Kılavuzu
Klinik Psikoloji Tez/Proje Yazım Örneği
Tez/Proje Önerisi Hazırlama Kılavuzu
Doktora Tez İzleme Değerlendirme Tutanağı
Doktora Tez İzleme Komitesi Teklifi
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
Doktora Tez Danışmanı Önerisi Formu
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Teklifi
Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Davetiyesi
Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
Doktora Öğrencileri Uzatma Dilekçesi
Doktora Tezi Yazım Örneği

 

Öğretim Üyeleri İçin

Dönem Projesi Değerlendirme Formu
Burslu Öğrenci Değerlendirme Formu
Diğer Belgeler 
Sınav Kuralları  
Sınav Yoklama Tutanağı
Sınav Kopya Tutanağı
Doktora Yeterlik Sınavı ve Tez İzleme Komitesi Kuralları  
İlişik Kesme Formu